[ đại nô ] can cung hóa kị Nhập [ bản tài ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 768

5 đại nô làm hóa kị nhập [ bản tài ]


Đại nô làm hóa kị
Tài bạch
Là "Cất giữ" bất kị
Đại nô hoá kị trùng phá lộc năm sinh ( hoặc lộc tồn ) lại cung này tự hóa thì ứng phòng nạn cướp
Nhược bản mệnh các cung can cung của nó hóa kị trùng phá lộc năm sinh tất chủ cung này có phá
( đại hạn các cung can của quan hóa kị trùng phá lộc năm sinh đại hạn này cung này chủ sự có phá )
Đại hạn nô bộc trùng điệp bản nô lại tự hóa lộc
Thì can cung hóa kị không thể ( nhập thiên trùng mệnh nhập phu trùng Quan nhập tử trùng điền nhập tài trùng phúc ) trùng thì đại hung
Đại hạn nô bộc trùng điệp bản tật lại tự hóa lộc
Thì can cung hóa kị không thể ( nhập thiên trùng mệnh nhập phu trùng Quan nhập tử trùng điền nhập tài trùng phúc ) trùng thì đại hung
Đại nô ( lưu nô ) trùng điệp bản tật ( gặp can cung tự hóa lộc )
Can cung của nó hóa kị không thể trùng ( bản mệnh bản quan bổn điền bản phúc ) trùng thì đại hung này tự hóa lộc là "Tuyệt mệnh lộc "
Đại nô ( lưu nô ) trùng điệp bản nô ( gặp can cung tự hóa lộc )
Can cung của nó hóa kị không thể trùng ( bản mệnh bản quan bổn điền bản phúc ) trùng thì đại hung này tự hóa lộc là "Tuyệt mệnh lộc "
Đại nô ( nhược trùng điệp bản phúc ) làm hóa kị nhập tài
Trùng phúc đức tâm tình nhiều phiền muộn dễ dàng nghĩ không mở ( thậm chí từ sát ) nên tìm thư hiểu phương thức hoặc tìm người tuyên tiết khai hiểu


Tài bạch
Đại nô tại bản thiên nhâm thìn can nhâm vũ khúc hóa kị nhập giáp ngọ bản tài trùng bản phúc
Đại tật tại bản tài giáp ngọ giáp làm thái dương hóa kị nhập ất vị vở gặp thái âm tự hóa kị song kị trùng bổn điền
Lưu niên 22 nhâm thân đi vào bản tật làm hóa kị chi vị lưu tật tại tân mão tọa mượn nhập ngày cơ mệnh làm hóa kị + cự môn lộc năm sinh ( lại tự hóa kị )
Lưu mệnh lưu tật đều tọa kị năm đó thân bất lợi
Năm đó nhâm thân đi vào đinh mùi nguyệt gặp thái dương sinh ra quyền lại thái âm tự hóa kị toàn thân làn da rửa quái bệnh không y trị được
Đại tài bạch
Nhược đại hạn ngã cung ( mệnh tài Quan ) hóa kị nhập đại phúc ( tức phúc đức của đại hạn gọi là đại phúc) đức lưỡng kị bộ dạng trùng
Mệnh chủ dễ dàng cùng bằng hữu hội bởi vì tài chính không rõ ràng mà gây nên xung đột song phương giao ác

// ]]>