[ đại nô ] can cung hóa kị Nhập [ bản thiên ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 642

7 đại nô làm hóa kị nhập [ bản thiên ]


Đại nô làm hóa kị
Thiên di
Bất luận cái gì can cung hóa kị nhập thiên di trùng mệnh chúng sinh ra bạn bè bằng không duyên đại hạn đi vào nơi đây cũng hội phá sản
[ đại nô ] làm hóa kị nhập [ bản thiên trùng bản mệnh ] biểu hiện ( chúng sinh ra các loại ) cùng mệnh chủ tới duyên phận gầy
Thậm chí không duyên hoặc đối đãi không tốt, khó coi
Đại nô làm hóa lộc nhập [ bản mệnh tam phương ]
Mà [[ đại nô ] hóa kị không [ tam hợp ] đang [ thiên mệnh ] tiến vào [ hóa lộc chỗ nhập tới cung vị ] có hiểm tượng phát sinh
[ đại nô ] hóa kị trùng phá lộc năm sinh ( hoặc lộc tồn ) lại cung này tự hóa thì ứng phòng nạn cướp

[ đại hạn nô bộc ] trùng điệp [ bản nô ] lại tự hóa lộc ( đệ nhất hạn )
Thì [ đại nô ] can cung hóa kị không thể ( nhập thiên trùng mệnh nhập phu trùng Quan nhập tử trùng điền nhập tài trùng phúc ) trùng thì đại hung
[ đại hạn nô bộc ] trùng điệp [ bản tật ] lại tự hóa lộc
Thì [ đại nô ] can cung hóa kị không thể ( nhập thiên trùng mệnh nhập phu trùng Quan nhập tử trùng điền nhập tài trùng phúc ) trùng thì đại hung
[ đại nô ]( lưu nô ) trùng điệp [ bản tật ]( gặp can cung tự hóa lộc )
Bên ngoài [ đại nô ]/[ lưu nô ] can cung hóa kị không thể trùng ( bản mệnh bản quan bổn điền bản phúc ) trùng thì đại hung
Này tự hóa lộc là "Tuyệt mệnh lộc "
[ đại nô ]( lưu nô ) trùng điệp [ bản nô ]( gặp can cung tự hóa lộc )
Bên ngoài [ đại nô ]/[ lưu nô ] can cung hóa kị không thể trùng ( bản mệnh bản quan bổn điền bản phúc ) trùng thì đại hung
Này tự hóa lộc là "Tuyệt mệnh lộc "

// ]]>


Đại nô làm hóa kị nhập bản thiên trùng bản mệnh này là [ vận ] được vấn đề
Dự đoán đáng đại hạn tới vận trình :
Lấy [ cung mệnh đại hạn ] cùng [ đại hạn cung tài bạch ] phân biệt tứ hóa
Quan sát tứ hóa phi tinh rơi cung tiến hành tống hợp phán đoán
Thiên di
[ đại nô ] tại [ bản phúc ]( đinh hợi ) nghịch hành đại hạn thứ tư
[ đại nô ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản thiên ] trùng phá thiên cơ lộc năm sinh tất có nạn
Mà [ đại nô ] can đinh thái âm hóa lộc nhập bản quan kỷ sửu gặp thái âm sinh kỵ lưỡng xử lộc kị trùng phá đại hung
[ đại tài ] tại [ bản nô ]( mậu dần )
[ đại tài ] gặp tham lang tự hóa lộc chiếu [ bản Huynh ]( giáp thân )
Lưu niên tiến vào [ bản Huynh ] có đại phát tài
[ đại tài ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản thiên ]( kỷ mão ) trùng phá thiên cơ lộc năm sinh hung
Trùng bản mệnh có hay không phúc tiêu thụ tới điềm báo
[ đại quan ] tại [ bản phụ ]( bính tuất ) tọa bản quan làm văn khúc hóa kị
[ đại quan ] mang theo kị bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản Huynh ]( giáp thân ) lưu niên tiến vào [ bản Huynh ] cũng giấu hung
Lưu niên 36 canh thân lưu mệnh nhập bản Huynh giáp thân có tham lang tài tinh tự hóa lộc chiếu năm đó đại phát tài mấy ngàn vạn
Lưu niên 38 nhâm tuất lưu mệnh nhập bản phụ bính tuất tọa can của quan văn khúc hóa kị
Thái tuế can nhâm vũ khúc hóa kị nhập bổn điền trùng vở ( trùng điệp đại hạn mệnh ) ( này là bất định sổ )
Nhược [ lưu mệnh ] kị trùng [ thiên mệnh ] bệnh nặng một tràng
Lưu niên 4 0 giáp tý lưu mệnh nhập bổn điền mậu tử phát triển an toàn mệnh làm vũ khúc hóa kị
Lưu tật hồi thái âm sinh kỵ cùng mệnh làm thái âm hóa kị trùng phá
Năm đó chết bệnh ( khó tránh mệnh quan hóa kị được cướp số )
Quan lộc


Thuận hành thứ hai đại hạn ( 14~23) đi [ bản phụ ]( nhâm tí )
[ thiên mệnh ] can nhâm lại hóa vũ khúc phi hóa kỵ nhập [ bản quan ] gặp sinh kỵ hung
Đại nô làm hóa kị
Thiên di
[ đại nô ] tại [ bản thiên ]( ất tị ) can ất thái âm hóa kị nhập [ bản Huynh ]( canh tuất ) trùng [ bản nô ]
Lấy nhỏ trùng đại là điềm dử
[ đại tật ] tại [ bản tài ]( đinh mùi )
[ đại tật ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản phụ ]( nhâm tí ) trùng [ bản tật ] lấy nhỏ trùng đại bị là điềm dử
Lưu niên 2 1 nhâm tuất [ lưu mệnh ] nhập [ đại nô ] can ất thái âm hóa kị vị trí
Mà [ lưu thiên ]( giáp thìn ) thái dương tự hóa kị trùng [ lưu mệnh ] bởi vậy ngoài ý muốn thương vong
< xem [ lưu nô 24] trùng điệp [ bản mệnh ]( mậu dần )>
Thần thám 445
Bày bằng hữu mệnh cùng mình mệnh trùng điệp tức tức tương quan chi ý ( giống loại sinh mệnh cộng đồng thể )
Lưu nô hoá lộc
Tật ách
[ lưu nô 24] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản tật ]( ất dậu ) trùng điệp [ lưu mệnh 24]
Lưu nô hoá kị
Thiên di
[ lưu nô 24] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản thiên ]( giáp thân ) trùng điệp [ lưu Huynh 24] trùng [ bản mệnh ]+[ lưu nô 24]
Kể trên hóa tượng nói rõ mệnh chủ bởi vì án bị bắt sau chủ động cung khai ( tự thú )
Liên quan đến cái khác phạm án sự kiện mình thụ hại cũng dắt mệt mỏi bằng hữu mệnh
< xem [ lưu mệnh 24] trùng điệp [ bản tật ]( ất dậu )> lưu niên đẩu quân đã ở [ bản tật ]
[ lưu mệnh 24] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản thiên ]( giáp thân )
Trùng [ bản mệnh ]( mậu dần ) trùng điệp [ lưu mệnh 6 nguyệt ]+[ lưu mệnh 6/24 nhật ] ( lấy nhỏ trùng đại )
Ngày này mệnh chủ bị bắt giữ quy án
Đại nô làm hóa kị
Đại thiên di
[ đại nô ] làm hóa kị nhập [ đại thiên ] nhược đại hạn ngã cung ( mệnh tài Quan ) hóa kị nhập [ thiên mệnh ] lưỡng kị bộ dạng trùng
Mệnh chủ dễ dàng cùng bằng hữu hội bởi vì tài chính không rõ ràng mà gây nên xung đột song phương giao ác

// ]]>