[ đại nô ] can cung hóa kị Nhập [ vở ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 47 0

4 đại nô làm hóa kị nhập [ vở ]


Đại nô làm hóa kị
Tử nữ
Đại nô ( lưu nô ) trùng điệp bản tật ( gặp can cung tự hóa lộc )
Can cung của nó hóa kị không thể trùng ( bản mệnh bản quan bổn điền bản phúc ) trùng thì đại hung này tự hóa lộc là "Tuyệt mệnh lộc "
Đại nô làm hóa lộc nhập [ bản mệnh tam phương ] mà hóa kị không [ tam hợp ] đang [ thiên mệnh ] tiến vào [ hóa lộc chỗ nhập tới cung vị ] có hiểm tượng phát sinh
Đại nô hoá kị trùng phá lộc năm sinh ( hoặc lộc tồn ) lại cung này tự hóa thì ứng phòng nạn cướp
[ đại hạn nô bộc ] trùng điệp [ bản nô ] lại tự hóa lộc ( đệ nhất hạn )
Thì [ đại nô ] can cung hóa kị không thể ( nhập thiên trùng mệnh nhập phu trùng Quan nhập tử trùng điền nhập tài trùng phúc ) trùng thì đại hung
[ đại hạn nô bộc ] trùng điệp [ bản tật ] lại tự hóa lộc ( thuận hành thứ ba đại hạn )
Thì [ đại nô ] can cung hóa kị không thể ( nhập thiên trùng mệnh nhập phu trùng Quan nhập tử trùng điền nhập tài trùng phúc ) trùng thì đại hung
[ đại nô ] trùng điệp [ bản phu ] [ đại nô ] làm hóa kị nhập [ vở ] trùng [ bổn điền ] biểu hiện cùng chúng sinh ra cộng đồng phát triển nghiệp vụ tới biểu trưng
[ đại nô ] làm hóa kị nhập [ vở ] trùng [ bổn điền ]< điền trạch là tài nhanh >
Biểu hiện này hạn e rằng có bởi vì hợp tác nhân cộng đồng nghĩ mưu mệnh chủ tới tài ( tài cơ )


Xem [ lưu nô ] tới tứ hóa tỷ như [ lưu nô ] can canh thiên đồng hóa kị trùng [ lưu mệnh ] ( thiên đồng phúc thọ ngôi sao hóa kị mất phúc giống )
Nhược bản mệnh các cung can cung của nó hóa kị trùng phá lộc năm sinh tất chủ cung này có phá
( đại hạn các cung can cung hóa kị trùng phá lộc năm sinh đại hạn này cung này chủ sự có phá )
Thiên cơ hóa kị mậu
Thái tử nữ nhân
Nhược đại hạn ngã cung ( mệnh tài Quan ) hóa kị nhập cánh đồng trạch lưỡng kị bộ dạng trùng
Mệnh chủ dễ dàng cùng bằng hữu hội bởi vì tài chính không rõ ràng mà gây nên xung đột song phương giao ác

// ]]>