[ đại nô ] cung can hóa lộc Nhập [ bản quan ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 374

9 đại nô can hóa lộc nhập [ bản quan ]


Đại nô can hóa lộc
Quan lộc
Đại nô can hóa lộc hóa quyền hóa khoa nhập bản phu chiếu bản quan này hạn sự nghiệp không tệ
Đại nô can hóa lộc nhập [ bản mệnh tam phương ] mà hóa kị không [ tam hợp ]
Đang [ thiên mệnh ] tiến vào [ hóa lộc chỗ nhập tới cung vị ] có hiểm tượng phát sinh
Đại nô can hóa lộc hóa kị nhập bản mệnh tới ( mệnh tật nô quan ) gặp sinh ra lộc hoặc sinh ra kị lẫn nhau trùng phá
Nhược lưu niên đi vào trùng tới cung năm đó sợ có ngoài ý muốn tai nạn
Đại quan lộc
[ mặc cho đại hạn nào cung ] can hóa lộc nhập [ đại quan ] nhược [ đại quan ] chuyển hóa kị nhập [ đại thiên ]
Biểu hiện này hạn mười năm rất muốn kiếm tiền nhưng lại tồn không nhiều nên đưa chỗ buôn bán có lời tới tài để mà cấu đưa phòng sản

// ]]>