[ đại nô ] cung can hóa lộc Nhập [ bản tài ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 614

5 đại nô can hóa lộc nhập [ bản tài ]


Đại nô can hóa lộc
Tài bạch
Đại nô can hóa lộc nhập tài chủ này hạn bằng hữu có trợ giúp kiếm tiền
Nhược bản tài tự hóa lộc thì chỉ là tiếp khách đưa lễ không giúp đỡ ngã kiếm tiền
Nhược bản tài tự hóa kị biểu hiện không tiếp thụ trợ giúp
Đại nô can hóa lộc nhập tài bạch hoặc phúc đức chiếu tài chủ này hạn tài vận không tệ
Đại nô can hóa lộc nhập [ bản mệnh tam phương ] mà hóa kị không [ tam hợp ]
Đang [ thiên mệnh ] tiến vào [ hóa lộc chỗ nhập tới cung vị ] có hiểm tượng phát sinh

Đại nô can hóa lộc
Tài bạch
Đại nô can hóa lộc nhập tài như lúc đại nô phi hóa kỵ nhập bản mệnh
Chủ chỗ lui tới được bằng hữu đều bạn tốt hoặc nhân viên trung tâm nhưng nhất thiết không thể cùng người hợp bạn bè kinh doanh
Đại nô can hóa lộc
Tài bạch
Đại nô can hóa lộc nhập tài như lúc đại nô phi hóa kỵ nhập bổn điền
Chủ chỗ lui tới được bằng hữu đều bạn tốt hoặc nhân viên trung tâm nhưng nhất thiết không thể cùng người hợp bạn bè kinh doanh
Đại nô can hóa lộc
Tài bạch
Đại nô can hóa lộc nhập tài như lúc đại nô phi hóa kỵ nhập bản thiên trùng bản mệnh
Chủ này hạn có người trợ giúp kiếm tiền nhưng sơ kỳ vừa bắt đầu hội trợ giúp đến đầu đến lại toàn bộ lấy sạch sáng
Đại nô can hóa lộc nhập tài như lúc đại nô phi hóa kỵ nhập bản phu trùng bản quan
Chủ này hạn có người trợ giúp kiếm tiền nhưng sơ kỳ vừa bắt đầu hội trợ giúp khai triển nghiệp vụ đến đầu đến lại toàn bộ sự nghiệp bị móc sạch

// ]]>