[ đại nô ] cung can hóa lộc Nhập [ bản thiên ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 354

7 đại nô can hóa lộc nhập [ bản thiên ]


Đại nô can hóa lộc
Thiên di
Chiếu mệnh bản hạn không tệ
[ đại nô ] trùng điệp [ bản phu ]( giáp ngọ )
Đại nô can hóa kị
Huynh đệ
[ đại nô ] giáp can thái dương hóa kị nhập [ đại thiên ] trùng [ thiên mệnh ] [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản nô ] hình thành [ đại nô ] trùng [ bản nô ]
[ bản nô ] là tiên thiên định mấy vị ( một khí tử chi vị trí ) bạn cố tri này hạn có tai cướp ( rất khó chạy xuất )
Đại nô can hóa lộc
Thiên di
[ đại nô ] giáp can liêm trinh hóa lộc nhập [ bản thiên ]( canh dần ) gặp liêm trinh sinh ra kị hình thành [ song kị ] trùng [ bản mệnh ] trùng điệp [ đại tật ]
[ đại tật ] hồi song kị trùng định số là tử kiếp khó chạy
Kiểm thị phát xạ cung là [ đại nô ] trùng điệp [ bản phu ] cho nên suy ra này tử kiếp tất cùng khác tính tình cảm hoặc phối ngẫu liên quan đến

// ]]>