[ đại phu ] can cung hóa kị Nhập [ bản tài ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 999

5 đại phu làm hóa kị nhập [ bản tài ]


Đại phu làm hóa kị
Tài bạch
Là "Cất giữ" bất kị   nhưng không thể gặp năm sinh sao hóa hoặc tự hóa   nếu không có cát hung
Đại phu làm hóa kị
Tài bạch
Đại phu tại bản nô ( canh tử ) can canh thiên đồng hóa kị nhập bản tài phối ngẫu hội quản thúc tiền tài ( cũng là tổ phụ cảm xúc cung ) phối ngẫu là mệnh chủ tình hình thực tế tự quan tâm
Đại phu tại bản tật ( ất hợi ) can ất thái âm hóa kị nhập bản tài phối ngẫu hội quản thúc tiền tài ( cũng là tổ phụ cảm xúc cung ) phối ngẫu là mệnh chủ tình hình thực tế tự quan tâm
Đại hạn phu thê tại bản phụ ( bính dần ) đại phu bính làm liêm trinh hóa kị nhập bản tài ( quý dậu ) trùng bản phúc phi hóa kỵ nhập tài phúc tuyến biểu hiện vợ chồng đối đãi xuất vấn đề
Liêm trinh hóa kị tới trùng cung bản phúc ( đinh mão ) trùng điệp đại hạn huynh đệ ( giường tre tới vấn đề ) biểu hiện phu thê có phần giường hiện tượng
Đại hạn phu thê tại bản tật ( quý hợi ) đại phu can quý tham lang hóa kị nhập bản tài ( giáp tý ) gặp tham lang lộc năm sinh này hạn phối ngẫu muốn chia sẻ tài lộc [ kỵ trảo lộc ]


Đại phu can quý phá quân hóa lộc nhập bản quan
< xem [ cướp số tuyến ] đại huynh trùng điệp bản phụ ( nhâm tuất ) can nhâm vũ khúc hóa kị nhập bản mệnh ( tân dậu ) trùng bản thiên ( ất mão ) trùng điệp [ lưu tật 25]
Vũ khúc biểu hiện bằng vàng thân tới phổi bộ ngực hóa kị nhập bản mệnh nói rõ mệnh chủ tới ngực bộ phận hồi bằng vàng bạo liệt thụ thương tuẫn chức
Đại phu làm hóa kị
Tài bạch
Khác [ đại phu ] trùng điệp [ bản mệnh ]( tân dậu ) tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản tài ]( đinh tị ) trùng phá tham lang lộc năm sinh hình thành [ song kị ] trùng [ bản phúc ]( quý hợi )
[ bản phúc ]( quý hợi ) trùng điệp [ cung mệnh đại hạn ]+[ lưu điền 25] này thuộc tự thân chi thân thể nạn nạn
( văn xương hóa kị đồng đẳng thất sát hóa kị chủ sát chủ cướp số )
Hóa kị nhập thiên trùng mệnh nhập tài trùng phúc hoặc nhập tử trùng điền đều thuộc mệnh chủ thân chi kiếp số
< xem [ đại phu ]( tân dậu ) [ thiên tới Quan ] được bên ngoài cướp số tuyến >
Tài bạch
[ đại phu ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản tài ]( đinh tị ) trùng phá tham lang lộc năm sinh hình thành song kị trùng [ bản phúc ]( quý hợi ) trùng điệp [ thiên mệnh ] +[ lưu điền 25]
Này văn xương hóa kị trùng [ bản phúc ] [ thiên mệnh ] [ lưu điền ] đều biểu trưng thân sinh mệnh cùng phúc phận được nạn nạn
Văn xương hóa kị giống như thất sát hóa kị chủ sát chủ cướp số
[ lưu phu ]( mậu ngọ ) mậu làm thiên cơ hóa kị nhập bổn điền ( giáp tý ) gặp thiên cơ sinh kỵ song kị trùng vở ( mậu ngọ ) trùng điệp [ đại tật ] cũng biểu hiện thân tới nạn nạn
Đại phu làm hóa kị
Tài bạch
Thái dương hóa kị nhập bản tài trùng bản phúc hôn nhân duyên không nhìn dù liêm trinh hóa lộc nhập hạn mệnh tất có người theo đuổi ( đại hạn tọa bổn điền trạch đào hoa chiếm đa số )
Chú ý mệnh bính làm liêm trinh hóa kị nhập [ bản tài ] trùng [ bản phúc ]( mậu tuất )
Âm nữ nhân thuận hành thứ ba đại hạn (26~35) đang [ cung mệnh đại hạn ] đi vào [ bản phúc ]( mậu tuất ) gặp "Sát phá lang "Biến động thời hạn
Hạn nội sợ là tài xuống biển ( lưu niên 32 mậu tuất )
[ đại hạn thiên di ] tại [ bản tài ]( nhâm thìn ) tọa mệnh làm bính liêm trinh hóa kị
Mà [ đại hạn tử nữ ] tại ( ất vị ) tọa mệnh làm bính thiên đồng hóa lộc có rõ ràng phán đoán bản hạn là tiền bên ngoài đào hoa ( xuống biển )

// ]]>


[ đại hạn phu thê ] tại [ bản mệnh ]( bính thân )
Đại phu làm hóa kị
Tài bạch
[ đại phu ] làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản tài ] trùng điệp [ đại thiên trùng thiên mệnh ] chủ này hạn phu thê không duyên chia tay tại khó tránh
( nhà gái chủ động cầu mất )
[ đại phu ] làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản tài ] ( này là một kị thùy tượng )
Mà [ bản tài ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phụ ]( đinh dậu )( này là hai chuyển lộc biết quá trình )
[ ba hóa kị ] [ bản phụ ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản Huynh ]( ất vị ) trùng phá cự môn lộc năm sinh cấu thành song kị trùng [ bản nô ]( tân sửu )
< nô bộc vi phu nhanh > tượng trưng bản hạn phối ngẫu ( trượng phu ) đã không phải nguyên phối chi thân thể
[ bản nô ]( tân sửu ) trùng điệp [ đại hạn điền trạch ] thụ trùng này hạn mệnh chủ rời nhà đi ( biết kết quả )
[ đại hạn tử nữ ] tại [ bản Huynh ]( ất vị ) can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bổn điền ]( kỷ hợi ) trùng điệp [ đại phu tới điền ]
[ thái tử ] can ất thái âm hóa kị nhập [ vở ]( quý tị ) này là [ quy vị trí ] trùng điệp [ đại phu chi tử ]
Biểu thị tử nữ không tùy mệnh chủ rời nhà ( quy trượng phu đở dưỡng )
Xem < nhược lấy [ thái tử ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bổn điền ]( kỷ hợi ) [ lộc chuyển kị ] quan sát >
[ lộc chuyển kị ] điền làm kỷ văn khúc hóa kị nhập [ bản nô ]( tân sửu )
< nô bộc vi phu nhanh > tử nữ dính chặt phối ngẫu ( trượng phu ) chi thân thể
< nhược lấy [ thái tử ] can ất thái âm hóa kị nhập [ vở ]( quý tị ) [ kị chuyển kị ] quan sát >
[ kị chuyển kị ] tử làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản phu ]( giáp ngọ )
Tử nữ dính chặt phối ngẫu ( trượng phu ) biểu hiện mệnh chủ ly hôn về sau tử nữ quy phối ngẫu ( trượng phu ) đở dưỡng
( cùng kể trên tới kết luận giống nhau )
[ đại hạn phu thê ] trùng điệp [ bổn điền ]( tân mão )
Chánh nhãn 364
Đại phu làm hóa lộc
Phu thê
[ đại phu ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản phu ]( mậu tuất )
Đại phu làm hóa kị
Tài bạch
Mà [ đại phu ] tân làm văn xương hóa kị thì nhập [ bản tài ]( bính thân ) phu thê là gia tài bắt đầu tranh chấp
Trùng hợp [ bản phu ] thiên cơ hóa kị cùng [ đại phu ] văn xương hóa kị đều vào [ bản tài ]( bính thân ) trùng điệp [ lưu mệnh 55]
Là cho nên năm đó gia đình tranh tài nổi gió đám thậm chí ly dị cũng không ngoài dự liệu
< xem [ lưu phu 29] tại [ bổn điền ]( nhâm tuất ) quan sát năm đó tới xuất ngoại vận >
Lưu phu hóa lộc
Tật ách
[ lưu phu ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản tật ] trùng điệp [ đại nô ] +[ lưu phúc 29]
Lưu phu hóa kị
Tài bạch
[ lưu phu ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản tài ] trùng điệp [ đại thiên ] +[ lưu điền 29] trùng [ thiên mệnh ]
Xem [ lưu phu ] lộc nhập [ đại nô ] phi hóa kỵ nhập [ đại thiên ] trùng [ thiên mệnh ] có biết mệnh chủ bên ngoài đồ mưu tiền tài bất nghĩa tất hội gây họa thương mệnh
Đại phu làm hóa kị
Đại tài bạch
Thái âm hóa kị lại nhập bản mệnh ( đại tài ) trùng đại hạn phúc đức hôn nhân tựa hồ từ trước cửa trải qua là nhập môn
( đại phu làm hóa kị nhập tài trùng phúc hoặc đại phu làm hóa kị nhập đại tài trùng đại phúc biểu hiện hôn nhân duyên có nhân quả quan hệ )
( khuyến học trai chủ kiến nghị lấy "Cầu nguyện văn sơ" tiến hành cải thiện )

// ]]>