[ đại phu ] can cung hóa lộc Nhập [ bản nô ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 682

8 đại phu làm hóa lộc nhập [ bản nô ]


Đại phu làm hóa lộc
Nô bộc
Gặp thiên thương
Đại hạn thứ tư (32~4 1) [ thiên mệnh ] đi [ bổn điền ]( ất sửu ) cung vô chính diệu gặp thiên khôi + địa kiếp
Chánh nhãn 378
Lưu ý địa không tại [ bản Huynh ] trùng điệp [ đại tài ] này hạn [ bổn điền ] hồi địa kiếp [ đại tài ] gặp địa không tiền tài chịu ngu
[ đại phu ] tại [ bản phụ ]( quý hợi ) gặp tử sát + thiên diêu
Đại phu làm hóa lộc
Nô bộc
[ đại phu ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản nô ]( ất mão ) trùng điệp [ đại phúc ] /[ đại phu tới Quan ] sẽ có hôn nhân duyên
Lưu niên 36 trùng điệp [ đại phu ]( quý hợi )
[ lưu mệnh 36] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản nô ]( ất mão ) trùng điệp [ đại phúc ] /[ lưu quan 36] chiếu [ lưu phu ] năm này tái hôn
( phá quân hóa lộc second hand )
[ lưu mệnh 36] can quý tham lang hóa kị nhập [ vở ]( kỷ mùi ) trùng điệp [ đại thiên ]+[ lưu tài 36] này phi hóa kỵ nhập [ lưu tài ] muốn bắt lộc
( này hóa tượng là lưu niên ngã cung phi hóa kỵ nhập ngã cung muốn đi bắt lộc không phải trùng phá )


Lưu niên 37 trùng điệp [ đại huynh ]( giáp tý )
[ lưu mệnh 37] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phu ]( canh thân ) gặp thái dương tự hóa lộc hình thành [ lộc kị chiến khắc ] trùng cung tất có thương
[ song kị ] trùng [ bản quan ]( giáp dần ) ẩn chứa sự nghiệp đồi tang hiện ra
Phi hóa kỵ nhập [ bản phu ] trùng điệp [ đại tật ] trùng [ tổ phụ ] e rằng có kiện cáo hình tụng
Phi hóa kỵ nhập [ bản phu ] trùng điệp [ lưu tài ] trùng [ lưu phúc ] e rằng có mất tiền mất phúc sự tình
[ kị chuyển kị ] can của phu canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tài ]( mậu ngọ ) gặp thái âm sinh ra quyền lại tự hóa quyền [ quyền kị dây dưa ] chung có hung
[ quyền kị dây dưa ] trùng chiếu [ lưu mệnh 37] +[ đại huynh ]( tài tới điền phí của ) ( tật tới Quan thân vận chênh lệch ngồi tù )
( này mệnh chủ năm này 37 tuổi sự nghiệp ngược lại bế phí của lại kiêm hồi phán trá lấn ăn lao phạn )
Phụ mẫu

// ]]>


Âm gái lớn hạn thuận hành thứ hai đại hạn ( 14~23) [ cung mệnh đại hạn ] tại [ bản phụ ]( quý dậu ) cung vô chính diệu văn xương độc thủ
Bên ngoài [ đại hạn phu thê ] tại [ bản Huynh ]( Tân Mùi )
Chánh nhãn 3 88
Đại phu làm hóa lộc
Nô bộc
[ đại phu ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản nô ]( đinh sửu ) trùng điệp [ bản phu nhanh ] phản chiếu [ bản Huynh ]+[ đại phu ]( Tân Mùi )
Lưu niên 2 1[ lưu mệnh ] đi vào [ bản Huynh ]+[ đại phu ] sẽ có hôn nhân duyên kết hôn
Đại phu làm hóa kị
Phụ mẫu
[ đại phu ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản phụ ]( quý dậu ) trùng điệp [ bản phu tới điền ]( trời )+[ lưu phúc 2 1]( người ) thiên nhân hợp nhất
Năm đó mệnh chủ phụng phụ mẫu mệnh kết hôn
Đại hạn thứ tư (32~4 1) [ thiên mệnh ] đi [ bổn điền ]( ất sửu ) cung vô chính diệu gặp thiên khôi + địa kiếp
Chánh nhãn 378
Lưu ý địa không tại [ bản Huynh ] trùng điệp [ đại tài ] này hạn [ bổn điền ] hồi địa kiếp [ đại tài ] gặp địa không tiền tài chịu ngu
[ đại phu ] tại [ bản phụ ]( quý hợi ) gặp tử sát + thiên diêu
Đại phu làm hóa lộc
Nô bộc
[ đại phu ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản nô ]( ất mão ) trùng điệp [ đại phúc ] /[ đại phu tới Quan ] sẽ có hôn nhân duyên
Lưu niên 36 trùng điệp [ đại phu ]( quý hợi )
[ lưu mệnh 36] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản nô ]( ất mão ) trùng điệp [ đại phúc ] /[ lưu quan 36] chiếu [ lưu phu ] năm này tái hôn
( phá quân hóa lộc second hand )
[ lưu mệnh 36] can quý tham lang hóa kị nhập [ vở ]( kỷ mùi ) trùng điệp [ đại thiên ]+[ lưu tài 36] này phi hóa kỵ nhập [ lưu tài ] muốn bắt lộc
( này hóa tượng là lưu niên ngã cung phi hóa kỵ nhập ngã cung muốn đi bắt lộc không phải trùng phá )

// ]]>


< xem cung mệnh can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ vở ]( kỷ mùi ) [ kị chuyển kị ] quan sát >
[ kị chuyển kị ] tử làm kỷ văn khúc hóa kị nhập [ bản tài ]( mậu ngọ ) tượng này đã có tổn tài hiện ra trùng [ bản phúc ]( giáp tý )
Đang đại hạn thứ tư (32~4 1) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( ất sửu ) bản hạn hạt nội lưu niên 37 trùng điệp [ bản phúc ]( giáp tý )
[ lưu mệnh 37] hồi [ kị chuyển kị ] tới văn khúc hóa kị chỗ trùng năm này là [ ứng số ] đại phá tài lại hồi lao ngục
Lưu niên 37 trùng điệp [ đại huynh ]( giáp tý )
[ lưu mệnh 37] giáp làm thái dương hóa kị nhập [ bản phu ]( canh thân ) gặp thái dương tự hóa lộc hình thành [ lộc kị chiến khắc ] trùng cung tất có thương
[ song kị ] trùng [ bản quan ]( giáp dần ) ẩn chứa sự nghiệp đồi tang hiện ra
Phi hóa kỵ nhập [ bản phu ] trùng điệp [ đại tật ] trùng [ tổ phụ ] e rằng có kiện cáo hình tụng
Phi hóa kỵ nhập [ bản phu ] trùng điệp [ lưu tài ] trùng [ lưu phúc ] e rằng có mất tiền mất phúc sự tình
[ kị chuyển kị ] can của phu canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tài ]( mậu ngọ ) gặp thái âm sinh ra quyền lại tự hóa quyền [ quyền kị dây dưa ] chung có hung
[ quyền kị dây dưa ] trùng chiếu [ lưu mệnh 37] +[ đại huynh ]( tài tới điền phí của ) ( tật tới Quan thân vận chênh lệch ngồi tù )
( này mệnh chủ năm này 37 tuổi sự nghiệp ngược lại bế phí của lại kiêm hồi phán trá lấn ăn lao phạn )
Dương nam âm gái lớn hạn thuận hành thứ hai đại hạn
Thuận hành nhân phần lớn trước cầu tài ( phú ) rồi sau đó gọi tên ( cầu quý ) này hạn một dạng, là đọc sách hạn
Âm gái lớn hạn thuận hành thứ hai đại hạn ( 14~23) [ cung mệnh đại hạn ] tại [ bản phụ ]( quý dậu ) cung vô chính diệu văn xương độc thủ
Bên ngoài [ đại hạn phu thê ] tại [ bản Huynh ]( Tân Mùi )
Chánh nhãn 3 88
Đại phu làm hóa lộc
Nô bộc
[ đại phu ] tân làm cự môn hóa lộc nhập [ bản nô ]( đinh sửu ) trùng điệp [ bản phu nhanh ] phản chiếu [ bản Huynh ]+[ đại phu ]( Tân Mùi )
Lưu niên 2 1[ lưu mệnh ] đi vào [ bản Huynh ]+[ đại phu ] sẽ có hôn nhân duyên kết hôn
Đại phu làm hóa kị
Phụ mẫu
[ đại phu ] tân làm văn xương hóa kị nhập [ bản phụ ]( quý dậu ) trùng điệp [ bản phu tới điền ]( trời )+[ lưu phúc 2 1]( người ) thiên nhân hợp nhất
Năm đó mệnh chủ phụng phụ mẫu mệnh kết hôn
Đại nô bộc
Đại phu tại bản mệnh

// ]]>