[ đại phúc ] can cung hóa kị Nhập [ bản Huynh ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 1 0 99

2 đại phúc làm hóa kị nhập [ bản Huynh ]


Đại phúc làm hóa kị
Huynh đệ
Chủ tai nạn ( trùng nô bộc   nhất khí tử chi vị trí )
Huynh đệ
Thuận hành đại hạn thứ tư đi mậu tuất bản nô mậu làm thiên cơ tự hóa kị
Đại phúc tại canh tử bản nô can canh thiên đồng hóa kị nhập giáp ngọ từ trùng đại phúc
Này thiên đồng kị bởi vì trùng điệp Huynh nô cho nên dù có tổ tiên phong thủy vấn đề thuộc huynh đệ sự tình ( cùng mệnh chủ không quan hệ )
( gặp này mệnh cách vẫn thường niệm phật hồi hướng tổ tiên oan thân trái chủ là thỏa )

[ đại phúc ] làm phi hóa kỵ nhập [ bản Huynh ]/[ vở tới phúc ]  biểu hiện bản hạn tới tư tưởng truy cầu làm tình tới hưởng thụ

// ]]>