[ đại phúc ] cung can hóa kị Nhập [ bản huynh ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 1 0 37

2 đại phúc can hóa kị nhập [ bản huynh ]


Đại phúc can hóa kị
Huynh đệ
Chủ tai nạn ( trùng nô bộc   một khí tử chi vị trí )
Huynh đệ
Thuận hành lớn thứ tư hạn đi mậu tuất bản nô mậu can thiên cơ tự hóa kị
Đại phúc tại canh tử bản nô canh can thiên đồng hóa kị nhập giáp ngọ từ trùng đại phúc
Này thiên đồng kị bởi vì trùng điệp huynh nô cho nên tuy có tổ tiên phong thủy vấn đề thuộc huynh đệ sự tình ( cùng mệnh chủ không quan hệ )
( gặp này mệnh cách vẫn thường niệm phật hồi hướng tổ tiên oan thân trái chủ là thỏa )

[ đại phúc ] can phi hóa kỵ nhập [ bản huynh ]/[ vở tới phúc ]  biểu hiện bản hạn tới tư tưởng truy cầu làm tình tới hưởng thụ

// ]]>