[ đại phúc ] cung can hóa kị Nhập [ bản phúc ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 99 0

11 đại phúc can hóa kị nhập [ bản phúc ]


Đại tài can hóa kị
Phúc đức
Sinh ra lộc tọa phúc đức nhược đại hạn tài can hóa kị nhập bản phúc không lộc gặp trùng phá ( không phải song kị bởi vì kị có bắt lộc cùng loại )
Này hạn nhập tài phúc tuyến có đại phát
( nhưng đại phúc can phi hóa kỵ nhập bản phúc thì khác biệt )
Đại phúc can hóa kị
Phúc đức
Sinh ra lộc tọa phúc đức nhược đại phúc can phi hóa kỵ nhập bản phúc thì lộc gặp trùng phá lấy nhỏ trùng đại song kị trùng tài không lành
Đại phúc can hóa kị
Phúc đức
Chỉ là có tiêu cực được từ sát khuynh hướng hoặc phong thủy có vấn đề
Thiên cơ thái âm tọa phúc đức đại phúc mậu can thiên cơ hóa kị nhập bản phúc ( tổ tiên xu hướng thủy có vấn đề hoặc xương hộp tiến thủy )
Trùng bản tài ( thiên mệnh ) cũng ảnh hưởng hành hạn tới tài vận
<< phúc đức hồi kị ảnh hưởng tốt nhất nhiều niệm "Vãng sinh chú" hồi hướng tổ tiên >>

// ]]>