[ đại phúc ] cung can hóa kị Nhập [ bản quan ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 569

9 đại phúc can hóa kị nhập [ bản quan ]


Đại phúc can hóa kị
Quan lộc
Là "Cất giữ" bất kị
Tử vi tọa [ bản huynh ] hoặc [ đại phúc đức ] cung đinh can cự môn hóa kị nhập [ bản quan ] hoặc [ đại tật ]
Biểu hiện bị bởi vì công ty hoặc cùng sài chuyện của phiền nhiễu thường không biết làm sao lục thần vô chủ
Đại quan lộc
Biểu hiện làm việc hoặc áo trứ lạp 禢 ( ứng bản thân cải thiện kỳ thật không được nan )

// ]]>