[ đại phúc ] cung can hóa kị Nhập [ bản tật ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 597

6 đại phúc can hóa kị nhập [ bản tật ]


Đại phúc can hóa kị
Tật ách   gặp thiên sứ


Đại tật ách
Trùng tổ phụ chủ chịu đựng
Tử vi tọa [ bản huynh ] hoặc [ đại phúc đức ] cung đinh can cự môn hóa kị nhập [ bản quan ] hoặc [ đại tật ]
Biểu hiện bị bởi vì công ty hoặc cùng sài chuyện của phiền nhiễu thường không biết làm sao lục thần vô chủ

// ]]>