[ đại phúc ] cung can hóa lộc Nhập [ bản phúc ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 855

11 đại phúc can hóa lộc nhập [ bản phúc ]


Đại phúc can hóa lộc
Phúc đức
Dương nam đại hạn thuận hành thứ ba đại hạn (26~35) đại hạn cung mệnh đi bản phúc ( canh thân )
Thì bản quan ( nhâm tuất ) ngày cơ sinh ra kị rơi vào đại hạn phúc đức
Đời này kị biểu hiện mệnh chủ đối với sự nghiệp cách nhìn tương đương kiên trì ( hoặc nói lệch chấp )
Đại phúc can nhâm thiên lương tự hóa lộc lại gặp thiên cơ sinh ra kị ( tiên thiên kị cường hậu thiên lộc yếu )
[ lộc nhập không đáy động ] mệnh chủ bởi vì kiên trì ý nghĩ của mình làm theo ý mình tuyệt đối phí công dục vọng
Đại phúc can nhâm vũ khúc hóa kị nhập bản phụ ( kỷ vị ) trùng điệp [ đại phúc tới tử nữ ] biểu hiện này hung tượng
Hệ bởi vì [ nô tới tài ] [ đại phúc tới tử ] mà gây nên
Phi hóa kỵ nhập bản phụ trùng bản tật ( trùng điệp đại nô ) biểu hiện cùng chúng sinh ra tranh chấp mà thân thụ thương hại
Thì lưu niên đi vào bản tật ( ất sửu ) là ứng nghiệm chi niên
Vũ khúc hóa kị nhược luận người biểu hiện cá tính kiên cường luận vật biểu hiện đao khí hoặc bén nhọn tới bằng vàng luận sự tình biểu hiện phát sinh tranh chấp
Đại hạn thiên di trùng điệp bản tài ( giáp dần ) biểu hiện tiền tài bên ngoài hoạt động
Đại thiên giáp can thái dương hóa kị nhập bản phúc ( canh thân ) trùng điệp thiên mệnh
Biểu hiện này bên ngoài hoạt động tới tiền tài quy mệnh chủ vận dụng hoặc hưởng thụ mà trêu chọc thị phi
Đại thiên giáp can liêm trinh hóa lộc nhập vở ( ất mão ) có tới mệnh chủ bên ngoài đào hoa tiếp khách là hung tượng được nguyên nhân chính

// ]]>