[ đại quan ] cung can hóa kị Nhập [ bản phúc ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 775

11 đại quan can hóa kị nhập [ bản phúc ]


Đại hạn ngã cung ( mệnh tài quan ) can hóa kị không nên trùng [ bản mệnh tam hợp ] nhược trùng đồng đều chủ đáng cung không được thuận ( dụng không thể trùng thể )
Nhược đại hạn cung mệnh đại tài đại quan ( đại hạn tam hợp ) cung can hóa kị trùng [ bản mệnh tam hợp cung ] bên ngoài hung hội không may mười năm
Đại hạn quan lộc can hóa kị nhập phúc trùng tài ( trùng bản mệnh tam hợp ) bên ngoài hung hội gặp xui xẻo, vận xui mười năm biểu hiện này hạn không thể đầu tư sự nghiệp
Đại hạn quan lộc hóa kị nhập thiên trùng mệnh không nên hung luận chủ quan ngược lại
Đại hạn ngã cung ( mệnh tài quan ) can hóa lộc quyền khoa chiếu [ bản mệnh tam hợp ] thì là tốt luận ( dụng chiếu thể là tốt )

Đại quan can hóa kị
Phúc đức
Trùng bản tài hoặc trùng đại tài biểu hiện này hạn không thể đầu tư sự nghiệp
( trùng bản tài tỉ trùng đại tài khá là là nghiêm trọng nhưng nếu đại tài tọa tài khố chi tinh hoặc bị dương đà giáp kị thì càng nghiêm trọng )
[ đại quan ] hóa kị nhập [ bản phúc ] trùng [ bản tài ] hoặc tài cung can hóa kị nhập bản thiên ( đại thiên ) trùng bản mệnh ( thiên mệnh ) cũng chủ tổn tài
( tài can hóa kị nhập trùng huynh nô là "Huynh bộc cướp của" tài can hóa kị nhập tử trùng điền cũng là tổn tài )
[ đại quan ] trùng điệp [ bản thiên ] đinh can cự môn hóa kị nhập phúc trùng tài miệng lưỡi không phải là nhiều không thể đầu tư
[ đại hạn quan ] giáp can thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( canh tuất ) gặp thái dương tự hóa lộc song kị về trùng [ bản tài ]
Tuy [ đại hạn quan lộc ] trùng điệp [ bản tài ]( giáp thìn ) [ đại quan ] giáp can liêm trinh hóa lộc nhập [ vở ]( đầu tư vị trí )
Vẫn cấu thành "Phản cung kị" bởi vậy nếu muốn đầu tư chuyển đi tất bại tổn không nghi ngờ


[ đại hạn quan lộc ] trùng điệp [ bản phụ ]( kỉ tỵ ) thì [ đại quan ] kỷ can văn khúc hóa kị nhập [ bản phúc ]( canh ngọ ) trùng điệp [ lưu phu 34] trùng [ lưu quan 34]
Bởi vì [ lưu mệnh 34] trùng điệp [ bản quan ]( nhâm thân )
Lưu ý [ lưu mệnh tại bản mệnh quan lộc ] mà bên ngoài [ lưu quan ] bị trùng biểu hiện sự nghiệp tất nhiên không được thuận còn có không phải là hoặc biến động
Đại quan can hóa kị
Phúc đức
[ đại quan ] trùng điệp [ bản mệnh ]
[ đại ] mậu can thiên cơ hóa kị nhập [ phúc đức ]( canh thìn ) trùng phá thiên cơ sinh ra lộc này hạn chuyện của nghiệp công việc cũng để mệnh chủ phiền não đã sinh ra
[ đại quan ] trùng điệp [ bản mệnh ] [ đại quan ] đinh can cự môn hóa kị nhập [ phúc đức ]( kỷ sửu ) trùng tài
Biểu hiện miệng lưỡi không phải là nhiều không thể đầu tư này hạn chuyện của nghiệp công việc cũng để mệnh chủ phiền não đã sinh ra
Đại quan can hóa kị
Phúc đức
[ đại quan ] trùng điệp [ bản phụ ]( canh thân )
[ đại quan ] canh can thiên đồng hóa kị nhập [ bản phúc ] trùng [ bản tài ] là sự nghiệp tổn tài đối với tiền tài càng thêm bất lợi
Lưu niên 38 canh thân đi canh thân trùng điệp đại quan dẫn động hóa kị trùng tài bạch tổn thất không ít
Lưu niên 39 tân dậu đi tân dậu phát triển an toàn quan thiên đồng hóa kị dẫn động hóa kị trùng tài bạch tổn thất không ít
Liên tục hai năm đã thiếu tổn mấy ngàn vạn được khoản tiền lớn
Đại quan can hóa kị
Phúc đức
Phúc đức
Đại quan trùng điệp bản tật ( quý hợi ) tọa thiên cơ sinh ra kị
Tăng thêm [ đại quan ] quý can tham lang hóa kị nhập bản phúc trùng phá tham lang sinh ra lộc bằng song kị trùng bản tài bản hạn tài quan lưỡng không được thuận
Nửa sau hạn (39~42) cũng là thiếu tổn từng đống
Phúc đức

// ]]>


Đại quan trùng điệp bản tật ( kỷ hợi ) tọa liêm trinh sinh ra kị
[ đại quan ] kỷ văn khúc hóa kị nhập [ bản phúc trùng bản tài ] chủ sự nghiệp có tổn
Nhược lưu tài nhập bản phúc tọa văn khúc hóa kị tất tổn tài
Đại tài trùng điệp bản huynh ( tân mão ) tọa mệnh can vũ khúc hóa kị tân văn xương hóa kị nhập bản quan trùng bản phu thiên đồng sinh ra lộc
Lưu niên 37 nhâm tuất lưu mệnh trùng điệp cánh đồng phát triển an toàn mệnh can thái âm hóa kị mà chảy tài trùng điệp bản phúc phát triển an toàn quan can kị
Lưu quan trùng điệp bản phu gặp thiên đồng sinh ra lộc lại tự hóa kị xuất năm đó tổn thất gần trăm vạn
[ đại hạn cung mệnh ] trùng điệp [ bản quan ]( quý sửu )
[ đại quan ] tại [ tài bạch ]( ất tị ) gặp thiên cơ tự hóa lộc
Mà [ đại quan ] ất can thái âm hóa kị nhập bản phúc ( tân hợi ) từ trùng tài bạch sự nghiệp tiền tài có được có mất
Đại quan can hóa kị
Phúc đức
[ đại hạn quan lộc ] tại bản phụ ( kỉ tỵ ) [ đại quan ] kỷ can văn khúc hóa kị nhập [ bản phúc ]( canh ngọ ) trùng điệp [ lưu phu 34] trùng [ lưu quan 34]
Bởi vì [ lưu mệnh 34] trùng điệp [ bản quan ]( nhâm thân )
Lưu ý [ lưu mệnh ] tại [ bản mệnh quan lộc ] mà bên ngoài [ lưu quan ] bị trùng biểu hiện sự nghiệp tất nhiên không được thuận còn có không phải là hoặc biến động
[ lưu mệnh 34] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bổn điền ]( tân vị ) trùng vở ( đại hạn cung mệnh )
[ lưu mệnh ] trùng [ thiên mệnh ] ( lấy nhỏ trùng đại ) tai tình cũng trọng
Lại phi hóa kỵ nhập [ tử điền tứ chính vị trí ] biến động tuyến
[ lưu mệnh ]+[ đại tật ] [ bản quan ] trùng điệp mà bên ngoài cung can hóa kị nhập tứ chính vị trí
Bày chức vụ tất bị ngoại điều ( phi hóa kỵ nhập [ bổn điền ] biểu hiện rời nhà hoặc ly nguyên đơn vị )
Nguyên bản [ đại hạn mệnh ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản phúc ]( canh ngọ ) trùng điệp [ đại nô ]+[ lưu phu 34]
Chiếu [ lưu quan ] ứng có thăng thiên giống
Đáng tiếc [ lưu phu 34] bên trong cung thiên đồng tự hóa kị bởi vì tự hóa mà biến không cách nào thăng quan
[ lưu phu 34] lại trùng điệp [ đại nô ] gặp văn khúc sinh ra kị dự đoán có biết bởi vì cùng làm việc hoặc cấp trên trở nạo giở trò quỷ mà không cách nào thăng quan
Mệnh chủ năm đó bị ngoại điều đến [ lưu quan 34]( bính tử ) bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản huynh ]( đinh mão ) thuộc đông phương ở chỗ
Sau đó bị thủ trưởng thiêm làm tham độc mà hồi bắt giữ
< lấy bính liêm trinh hóa kị nhập bản huynh ( đinh mão ) [ kị truy kị ] quan sát >
[ bản huynh ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản quan ]( nhâm thân ) trùng điệp [ đại tật ]+[ lưu mệnh 34]
Mệnh chủ lần này hồi bắt giữ sợ hội mất việc làm cùng tự do

// ]]>


[ đại hạn cung mệnh ] trùng điệp [ bản quan ]( tân sửu ) bên ngoài [ đại tài ] tại ( kỷ dậu ) trùng điệp [ bản mệnh ]
[ đại tài ] kỷ can văn khúc hóa kị nhập [ bản tài ]( ất tị )/([ đại quan ]) tài quan lưỡng bất lợi
[ đại quan ] tại [ bản tài ]( ất tị ) thiên cơ tự hóa lộc
Đại quan can hóa kị
Phúc đức
Mà [ đại quan ] ất can thái âm hóa kị nhập [ bản phúc ]( tân hợi ) từ trùng tài bạch sự nghiệp tiền tài có được có mất
Lưu niên 45 bính tử đi [ bổn điền ]( nhâm tí )
[ lưu tài ] tại ( mậu thân ) có [ thiên mệnh ] tới phá quân hóa lộc buôn bán có lời lợi nhuận hơn năm trăm vạn
Lưu niên 46 đinh sửu đi [ bản quan ]( quý sửu )
[ lưu tài ] tại ( kỷ dậu ) thiên diêu có [ bản thiên ] ngày lương hóa lộc chiếu sự nghiệp tuy có buôn bán có lời đầu
Nhưng thiêm đổ lại thâu tài không ít
Lưu niên 47 mậu dần đi [ bản nô ]( nhâm dần )
[ lưu tài ] tại ( canh tuất )
[ lưu mệnh ] tọa vũ khúc sinh ra kị bảo thủ là nên
Lưu niên 48 kỷ mão đi bản [ thiên ]( quý mão )
[ lưu mệnh ] tuy tọa thiên lương sinh ra lộc
[ lưu tài ] tại ( tân hợi ) lại tọa [ đại quan ] tới thái âm hóa kị cũng nên bảo thủ là muốn
Đại quan can hóa kị
Phúc đức
[ đại quan ] trùng điệp [ bản tật ]( giáp dần ) giáp thái dương hóa kị nhập [ bản phúc ]( tân dậu ) trùng [ bản tài ] biểu hiện là sự nghiệp mà tổn tài
Nhược [ lưu tài ] đi vào [ bản phúc ] ứng nghiệm sự nghiệp tài chính thiếu tổn nghiêm trọng mà ngã bế
[ đại tài ] trùng điệp [ bản huynh ]( mậu ngọ ) tọa tham lang sinh ra lộc lại tự hóa lộc lộc xuất tổn tài
[ đại tài ] mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ] gặp thiên cơ sinh ra kị hung [ song kị ] trùng [ bản phu ]( đinh tị )
Lưu niên 36( quý sửu ) [ lưu mệnh ] đi bản thiên ( ất sửu ) [ lưu mệnh ] ất thái âm hóa kị nhập [ bản phu ] trùng điệp [ lưu quan ] năm đó sự nghiệp tất nhiên không được thuận
Bên ngoài [ lưu tài ] tại [ bản phúc ] tọa [ đại quan can thái dương hóa kị ] cho nên mại tận nhà sản kết thúc doanh nghiệp
Thái dương tọa mệnh ( nhâm thìn ) người sinh năm bính tân ( dương nam âm nữ nhân )
[ quan lộc ]( bính thân ) quan can bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản tật ] gặp liêm trinh sinh ra kị hung
[ tài bạch ]( canh tử ) tài canh can thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ]( canh dần ) trùng phá thiên cùng sinh ra lộc song kị trùng [ bản quan ]
Thuận hành lớn thứ tư hạn (32~41) đi [ bổn điền ]( ất vị )
[ thiên mệnh ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản thiên ]( trùng điệp cánh đồng ) trùng [ bản mệnh ] không lành ( lấy nhỏ trùng đại )
Phi hóa kỵ nhập [ cánh đồng ] này hạn có phá khố tổn tài

// ]]>


[ đại quan ] tại [ bản tật ]( kỷ hợi ) tọa liêm trinh sinh ra kị
Đại quan can hóa kị
Phúc đức
[ đại quan ] kỷ văn khúc hóa kị nhập [ bản phúc ] trùng [ bản tài ] chủ sự nghiệp có tổn
Nhược [ lưu tài ] nhập [ bản phúc ] tọa văn khúc hóa kị tất tổn tài
[ đại tài ] tại [ bản huynh ]( tân mão ) tọa mệnh can vũ khúc hóa kị
[ đại tài ] tân văn xương hóa kị nhập [ bản quan ] trùng [ bản phu ] thiên đồng sinh ra lộc
Lưu niên 37 nhâm tuất [ lưu mệnh ] tại [ bản thiên ]( mậu tuất ) trùng điệp [ cánh đồng ] tọa [ thiên mệnh ] can thái âm hóa kị
Mà [ lưu tài ] trùng điệp [ bản phúc ] tọa [ đại quan ] can kị
[ lưu quan ] trùng điệp [ bản phu ] gặp thiên đồng sinh ra lộc lại tự hóa kị xuất
Năm đó tổn thất gần trăm vạn
, không thích hợp tuyển chọn khoa đeo . Đại quan can hóa kị trùng bản mệnh tam hợp hoặc bản phụ ( không thích hợp mệnh chủ tới hứng thú hoặc phát triển )
Liêm trinh hóa kị bính điện tử rừng rậm viên nghệ nông tràng quáng vật động vật thông tin
Thiên cơ hóa kị mậu thương nghiệp thiết kế số học thống kê tông giáo quản lý triết học viên nghệ
Thiên đồng hóa kị canh văn khoa quan sáng khách sạn giáo dục trẻ em kinh thư thuỷ lợi bảo hiểm
Thái âm hóa kị ất thương nghiệp thiết kế số học thống kê tông giáo quản lý triết học viên nghệ
Tham lang hóa kị quý nghệ thuật loại kinh doanh tài nghệ loại kinh doanh
Vũ khúc hóa kị nhâm ngân hàng kế toán tài quản luyện kim cơ giới quân giáo tông giáo pháp luật thể dục
Thái dương hóa kị giáp quốc văn văn học triết học dịch lý
Tị hợi ( thái dương đối với cự môn ) triết lý thổ mộc bên ngoài vụ miệng lưỡi tài nghệ đi nghiệp
Dần thân ( thái dương cự môn ) điện cơ pháp luật tương quan
Cự môn hóa kị đinh thổ mộc kiến trúc y học răng y tông giáo pháp luật nghệ thuật thực phẩm
Thiên lương y kỹ y học dược học trung y chăm sóc quân giáo quản lý công thương bảo hiểm
Phá quân kỹ thuật tính kinh doanh ngân hàng ngư nghiệp phưởng chức hóa chất hàng hải trường cảnh sát quốc mậu
Thiên phủ ngân hàng nông kinh địa chính chăn nuôi
Tử vi lý công khoa đeo ( trọng xảo nghệ ) số học chính trị khảo cổ tài chính quản lý vũ trụ khoa học
Hữu bật tả phụ văn khúc hóa kị kỷ văn xương hóa kị tân văn khoa nghệ thuật trang trí diễn nghệ giáo dục dưỡng thực
Thiên tướng ngoại giao văn thư quản lý quốc tế quan hệ
Thiên hình pháp luật tương quan động vật
Thiên diêu nghệ thuật
Đại quan can hóa kị
Đại phúc đức
[ đại quan ] can hóa kị nhập [ đại phúc ] trùng [ đại tài ] bản hạn không nên đầu tư

// ]]>