[ đại quan ] can cung hóa lộc Nhập [ bản phúc ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 6 1 1

1 1 đại quan làm hóa lộc nhập [ bản phúc ]


Đại quan làm hóa lộc
Phúc đức
[ đại quan ] làm hóa lộc nhập [ bản phúc ] < phúc đức là Quan phu quân > sự nghiệp kiếm tiền thường có người mời ước chừng đầu tư
[ đại quan ] trùng điệp [ bản phúc ]( mậu thìn ) gặp tham lang + hoả tinh
[ đại quan ] mậu làm tham lang tự hóa lộc ( tham đồ tài lợi nhuận này là bởi vì )
Mà [ đại quan ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản Huynh ]( đinh sửu ) gặp thiên cơ tự hóa khoa ( này là quả )
Này hóa tượng bày nhược tham đồ tiền tài mà thả lãi nặng thải sẽ phải đến bị ngược lại trái được hậu quả

Nghịch hành thứ năm đại hạn [ đại quan ] tọa [ bản mệnh ]

Đại quan làm hóa lộc
Phúc đức
[ đại quan ] làm hóa lộc [ nhập tài hoặc nhập phúc ] chiếu tài này đại quan hóa lộc xưng [ phản cung lộc ] tượng này biểu hiện này hạn vận êm xuôi gấp bội
< xem [ đại quan ] tại bản tật ( nhâm tuất ) > có nói bản hạn thân tới [ vận ] vì cuộc sống sống trọng điểm ( bởi vì [ đại quan ] trùng điệp [ bản tật ])
[ đại quan ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản phúc ( đinh tị )
[ lộc chuyển kị ] phúc can đinh cự môn hóa kị nhập bản mệnh ( ất mão ) gặp thiên cơ sinh kỵ lại tự hóa lộc song kị trùng bản thiên ( tân dậu )
Bản thiên trùng điệp [ thiên mệnh ] +[ lưu mệnh 35]
[ đại quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập vở ( giáp tý ) trùng bổn điền ( mậu ngọ ) cũng trùng [ thiên mệnh ] cùng [ lưu mệnh 35] cho nên năm này từng bước kinh hồn
Lưu niên 35 đi bổn điền ( mậu ngọ ) thì lưu niên đẩu quân tại bản phúc ( đinh tị )
Bên ngoài [ lưu nguyệt 8 mệnh ] tại vở ( giáp tý ) gặp [ đại quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị tiến vào
[ kị chuyển lộc ] ( hai lộc ) [ vở ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập bản nô ( canh thân )
Lại quan sát [ lộc chuyển kị ] ( ba kị ) can canh thiên đồng hóa kị nhập bản tài ( quý hợi )
< kinh từ [ một kị hai lộc ba hóa kị ] truy tra >
Phát hiện mệnh chủ hội bởi vì tiền tài vấn đề ( đạo hỏa tuyến ) cùng chúng sinh ra giữa tiền tài lợi ích xung đột mà tang mệnh
Dương nam đại hạn thuận hành đại hạn thứ tư (32~4 1) [ cung mệnh đại hạn ] đi vào [ bổn điền ]( mậu ngọ ) tọa thất sát kình dương tính chất sao để người chướng mắt
[ thiên mệnh ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản mệnh ]( ất mão ) gặp thiên cơ sinh kỵ lại tự hóa lộc này là [ song kị ] trùng xuất trùng bản thiên ( trùng điệp [ cánh đồng ])
Thiên cơ hóa kị chủ tử vong ( bản thiên ( tân dậu ) trùng điệp [ cánh đồng ] + [ lưu điền 35] ) lưu niên 35 đi bổn điền ( mậu ngọ )
Này hóa tượng cũng là bổn điền hóa kị trùng [ cánh đồng ] hoặc [ lưu điền 35] [ lấy đại trùng nhỏ ] có nói lưu niên 35 năm đó nguy cơ nặng nề
Bản mệnh bên trong cung thiên cơ sinh kỵ lại tự hóa lộc cự môn + tả phụ ( cự môn chủ miệng lưỡi không phải là cơ cự đồng độ mà hóa kỵ biểu hiện dễ bị tiểu nhân ám toán )
< xem [ đại quan ] tại [ bản tật ]( nhâm tuất ) > có nói bản hạn thân tới [ vận ] vì cuộc sống sống trọng điểm ( bởi vì [ đại quan ] trùng điệp [ bản tật ])

// ]]>


Đại quan làm hóa lộc
Phúc đức
[ đại quan ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( đinh tị )
[ lộc chuyển kị ] phúc can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản mệnh ]( ất mão ) gặp thiên cơ sinh kỵ lại tự hóa lộc song kị trùng [ bản thiên ]( tân dậu )
[ bản thiên ] trùng điệp [ thiên mệnh ] +[ lưu mệnh 35]
Đại quan làm hóa kị
Tử nữ
[ đại quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ vở ]( giáp tý ) trùng [ bổn điền ]( mậu ngọ ) cũng trùng [ thiên mệnh ] cùng [ lưu mệnh 35] cho nên năm này từng bước kinh hồn
Lưu niên 35 đi [ bổn điền ]( mậu ngọ )
Thì [ lưu niên đẩu quân ] tại [ bản phúc ]( đinh tị ) bên ngoài [ lưu nguyệt 8 mệnh ] tại [ vở ]( giáp tý ) gặp [ đại quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị tiến vào
[ kị chuyển lộc ] ( hai lộc ) [ vở ] giáp làm liêm trinh hóa lộc nhập bản nô ( canh thân )
Lại quan sát [ lộc chuyển kị ] ( ba kị ) can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tài ]( quý hợi )
< kinh từ [ một kị hai lộc ba hóa kị ] truy tra > phát hiện mệnh chủ hội bởi vì tiền tài vấn đề ( đạo hỏa tuyến ) cùng chúng sinh ra giữa tiền tài lợi ích xung đột mà tang mệnh
< xem [ bản nô ]( canh thân )> nô làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tài ]( quý hợi )
Nô làm hóa kị nhập tài phúc tuyến đồng đều thuộc tử vong hiện ra ( nhất là nô làm phi hóa kỵ nhập tài trùng phúc ( thọ nguyên ) càng nghiệm )
[ kị chuyển kị ] tài làm quý tham lang hóa kị nhập [ bản Huynh ]( giáp dần ) trùng phá tham lang lộc năm sinh hình thành song kị trùng [ bản nô ]( canh thân )
Này hóa tượng đã bày mệnh chủ cùng chúng sinh chi giữa tồn tại lợi ích xung đột tới thùy tượng
Bởi vì [ bản Huynh ]( giáp dần ) trùng điệp [ đại tài ] +[ lưu tài 35] cũng là nói [ bản tài ] hóa kị nhập [ đại tài ] +[ lưu tài ] ( mình trùng sát mình )
Lại [ bản tài ]( quý hợi ) trùng điệp [ đại nô ] +[ lưu nô 35] can của nó hóa kị về trùng [ bản nô ] tượng này [ lấy nhỏ trùng đại ] bên ngoài nạn tất trọng
Huống hồ [ nô bộc ] là nhất khí tử chi vị trí bị trùng ([ đại nô ] hoặc [ lưu nô ] hóa kị trùng [ bản nô ] là tử kiếp cho nên khó chạy bị thương sát
Trùng bản thiên ( trùng điệp [ cánh đồng ]) biểu hiện dễ bị tiểu nhân ám toán ) năm này từng bước kinh hồn đại quan ] can nhâm vũ khúc hóa kị tiến vào tiền tài lợi ích xung đột mà tang mệnh ] +[ lưu tài ] ( mình trùng sát mình ) lấy nhỏ trùng đại ] bên ngoài nạn tất trọng tử kiếp cho nên khó chạy bị thương sát

// ]]>