[ đại quan ] can cung hóa lộc Nhập [ bản quan ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: B89

9 đại quan làm hóa lộc nhập [ bản quan ]


Đại quan làm hóa lộc
Quan lộc
Đại hạn ngã cung ( mệnh tài Quan ) hóa lộc quyền khoa nhập bản mệnh ngã cung ( mệnh tài Quan ) đều là không tệ điều kiện
Đại hạn ngã cung ( mệnh tài Quan ) hóa lộc quyền khoa nhập bản mệnh ngã cung ( mệnh tài Quan ) đều là không tệ điều kiện
Sự nghiệp kiếm tiền thường có người mời ước chừng đầu tư
Đại quan làm hóa lộc nhập bản quan lộc cung không tự hóa lộc thì này đại quan hóa lộc hình thành "Trở về lộc" hoặc "Quy vị trí lộc "
Biểu hiện bản hạn nội chủ cát hài lòng như ý sự nghiệp hưng vượng

Đại quan làm hóa lộc
Quan lộc
Nghịch hành thứ năm đại hạn [ đại quan ] tọa [ bản mệnh ]
[ đại quan ] làm hóa lộc nhập Quan hoặc nhập phu chiếu Quan này đại quan hóa lộc xưng "Phản cung lộc" tượng này biểu hiện này hạn vận êm xuôi gấp bội
Đại quan làm hóa lộc hóa kị cùng nhập bản quan bày hạn nội kinh doanh sự nghiệp có buôn bán có lời có bồi nhưng trạng huống tổn nhiều ích thiếu ( phỏng đoán sự nghiệp )
Có phối ngẫu trợ giúp sự nghiệp kiếm tiền hòa thuận ( phu thê là Quan lộc được thiên di vui vẻ ra bên ngoài phát triển ngược lại có lợi có lộc )
Đại hạn ngã cung ( mệnh tài Quan ) hóa lộc quyền khoa nhập bản mệnh được phụ tật phu Quan đều là bản hạn kiếm tiền
( nhưng nhập tật có tài nhiều thể yếu giống hoặc là là người tác giá )
Cường độ : nhập phụ mẫu > nhập Quan lộc > nhập phu thê > nhập tật ách

< đại hạn Quan lộc cung tứ hóa > khả quan sát đáng huyền chuyện của nghiệp vận ( Quan vận )
Đại hạn Quan lộc tại bản thiên ( ất dậu ) tọa thái âm sinh ra khoa lại tự hóa kị mà bản mệnh ( kỷ mão ) tọa thiên đồng sinh kỵ
Đại quan làm hóa lộc
Quan lộc
Đại quan can ất thiên cơ hóa lộc nhập bản quan ( quý vị ) lại thiên lương hóa quyền nhập bản phu ( kỷ sửu ) gặp thiên lương tự hóa khoa
Đại quan làm hóa lộc hóa quyền nhập phu Quan tuyến lưu niên phu Quan đi vào năm đó tất nhiên thăng Quan
Lưu niên 28 đi vào bản mệnh đại quan can ất thiên cơ hóa lộc nhập bản quan trùng điệp lưu quan lại thiên lương hóa quyền nhập bản phu trùng điệp lưu phu
Tăng thêm can ất tử vi hóa khoa nhập bản nô ( giáp thân ) trùng điệp lưu nô + cánh đồng
Đại quan hóa khoa nhập cánh đồng biểu hiện ở công ty nội bộ biểu hiện ưu khác
Mà thay đổi khoa nhập bản nô + lưu nô mệnh chủ nhận cấp trên chú mục thưởng thức
Đại quan hóa lộc nhập nhập bản quan + lưu quan mệnh chủ chăm chú bản phận cố gắng muốn đem công việc làm được tận hòa hợp tận đẹp
Bản mệnh may mắn là bản mệnh cùng [ lưu mệnh 28] tọa thiên đồng sinh kỵ đủ để cản bản thiên ( lưu thiên ) được thái âm tự hóa kị
Mà lại đại hạn Quan lộc ( ất dậu ) bên trong cung tọa thái âm sinh ra khoa đủ để giải trừ tự hóa kị nguy nan
Tại cấu thành khoa kị giao quấn biểu thị
Mệnh chủ lần này thăng thiên là trải qua nội bộ nhiều lần hoạt động cùng điều chỉnh làm an bài
Đại quan tại bản mệnh tọa sinh kỵ lại tự hóa lộc

// ]]>


Tuyển chọn khoa đeo
Đại quan làm hóa lộc hóa quyền hóa khoa nhập bản mệnh tam hợp hoặc nhập bản tật chiếu bản phụ
Liêm trinh hóa lộc giáp điện tử rừng rậm viên nghệ nông trại quáng vật động vật thông tin
Thiên cơ hóa lộc ất thương nghiệp thiết kế sổ học thống kê tông giáo quản lý triết học viên nghệ
Thiên đồng hóa lộc bính văn khoa xem sáng khách sạn giáo dục trẻ em kinh thư thuỷ lợi bảo hiểm
Thái âm hóa lộc đinh thương nghiệp thiết kế sổ học thống kê tông giáo quản lý triết học viên nghệ
Tham lang hóa lộc mậu nghệ thuật loại kinh doanh tài nghệ loại kinh doanh
Vũ khúc hóa lộc kỷ ngân hàng kế toán tài quản luyện kim cơ giới quân giáo tông giáo pháp luật thể dục
Thái dương hóa lộc canh quốc văn văn học triết học dịch lý
Tị hợi ( thái dương đối với cự môn ) triết lý thổ mộc bên ngoài vụ miệng lưỡi tài nghệ hành nghề
Dần thân ( thái dương cự môn ) điện cơ pháp luật tương quan
Cự môn hóa lộc tân thổ mộc kiến trúc y học răng y tông giáo pháp luật nghệ thuật thực phẩm
Thiên lương hóa lộc nhâm y kỹ y học dược học trung y chăm sóc quân giáo quản lý công thương bảo hiểm
Phá quân hóa lộc quý kỹ thuật tính kinh doanh ngân hàng ngư nghiệp phưởng chức hóa chất hàng hải trường cảnh sát quốc mậu
Thiên phủ hóa khoa canh ngân hàng nông kinh địa chính chăn nuôi
Tử vi hóa quyền nhâm lý công khoa đeo ( trọng xảo nghệ ) sổ học chính trị khảo cổ tài chính quản lý vũ trụ khoa học
Hữu bật hóa khoa mậu tả phụ hóa khoa nhâm văn khúc hóa khoa tân văn xương hóa kị tân văn khoa nghệ thuật trang trí diễn nghệ giáo dục dưỡng thực
Thiên tướng ngoại giao văn thư quản lý quốc tế quan hệ
Thiên hình pháp luật tương quan động vật
Thiên diêu nghệ thuật

// ]]>


< xem đại hạn Quan lộc tại bản mệnh ( giáp tý ) cùng đại hạn thiên di tại bản phúc ( giáp dần )>
Quan lộc
Đại quan ( đại thiên ) làm giáp liêm trinh hóa lộc nhập bản quan ( bính thìn ) trùng điệp đại tài gặp liêm trinh tự hóa kị
Này hạn cũng là tiền tài không được thuận sự nghiệp nứt đồi
Đại quan ( đại thiên ) làm giáp thái dương hóa kị nhập vở ( tân dậu ) trùng điệp tổ phụ gặp thái dương tự hóa quyền quyền kị giao chiến trùng bổn điền
Quyền kị giao chiến trùng bổn điền cùng đại hạn tật ách [ đại quan tới điền ]
Này hóa tượng bản mệnh điền trạch bị trùng gia đình phá bại
Mà [ đại quan tới điền ] bị trùng này hạn sự nghiệp công ty công xưởng phá bại
Lưu ý đại quan trùng điệp bản mệnh này kị có xem [ cung mệnh phát xạ ]
Tứ chính vị trí ( mệnh thiên tử điền ) hóa kị trùng tứ chính vị trí biểu hiện nạn nạn cũng là biến động
Đặc biệt lưu ý
Đại quan ( đại thiên ) làm giáp thái dương hóa kị nhập vở ( tân dậu )
[ người bị tứ hóa ] [ kị truy lộc ] tân làm cự môn hóa lộc nhập bản tật ( kỷ mùi ) này là [ bởi vì ]
Đại quan ( đại thiên ) làm giáp thái dương hóa kị nhập vở ( tân dậu )
[ người bị tứ hóa ] [ kị truy kị ] tân làm văn xương hóa kị nhập bản thiên ( mậu ngọ ) này là [ quả ]
Lộc nhập tật ( thân ) là [ bởi vì ] mà phi hóa kỵ nhập thiên trùng bản mệnh này là [ quả ] này biến động ứng là thân thể cướp số
Đại quan làm hóa lộc
Đại quan lộc
Đại hạn Quan lộc gặp can cung tự hóa lộc biểu hiện đáng đại hạn sự nghiệp công việc như ý ( nhưng cần lưu ý hóa kị tới rơi cung )
Đại hạn Quan lộc gặp tự hóa kị đáng hạn sự nghiệp công việc tất nhiên không như ý lỗ vốn thất nghiệp hoặc ngược lại bế
Đại quan lộc
Mặc cho đại hạn nào can cung hóa lộc nhập [ đại quan ]
Nhược [ đại quan ] chuyển hóa kị nhập [ đại thiên ] biểu hiện này hạn mười năm rất muốn kiếm tiền nhưng lại tồn không nhiều nên đưa chỗ buôn bán có lời tới tài để mà mua đưa phòng sinh
Thái âm sinh kỵ ( tự hóa lộc )
Thứ ba đại hạn đi phúc đức tân mão gặp thiên đồng lộc năm sinh
Đại quan lộc
Đại quan tại bản thiên ất vị gặp thiên cơ sinh ra quyền lại tự hóa lộc biểu hiện tại Quan lộc bên trên thuận toại thi triển quyền lực
Đại quan can ất tử vi hóa khoa nhập bản tật ( đại nô ) chiếu bản phụ ( tổ phụ ) biểu hiện này hạn phát triển giáo hóa có công

// ]]>