[ đại quan ] cung can hóa lộc Nhập [ bản tật ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 789

6 đại quan can hóa lộc nhập [ bản tật ]


Đại quan can hóa lộc
Tật ách
Gặp thiên sứ
Nhập tật ách ( ngã cung ) chiếu bản phụ chủ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sự nghiệp thuận lợi nhuận kiếm tiền
Đại hạn ngã cung ( mệnh tài quan ) hóa lộc quyền khoa nhập bản mệnh được phụ tật phu quan đều là bản hạn kiếm tiền
( nhưng nhập tật có tài nhiều thể yếu giống hoặc là là người tác giá )
Cường độ : nhập phụ mẫu > nhập quan lộc > nhập phu thê > nhập tật ách
Tuyển chọn khoa đeo   ( thích hợp )
Đại quan can hóa lộc hóa quyền hóa khoa nhập bản mệnh tam hợp hoặc nhập bản tật chiếu bản phụ
Liêm trinh hóa lộc giáp điện tử rừng rậm viên nghệ nông tràng quáng vật động vật thông tin
Thiên cơ hóa lộc ất thương nghiệp thiết kế số học thống kê tông giáo quản lý triết học viên nghệ
Thiên đồng hóa lộc bính văn khoa quan sáng khách sạn giáo dục trẻ em kinh thư thuỷ lợi bảo hiểm


Thái âm hóa lộc đinh thương nghiệp thiết kế số học thống kê tông giáo quản lý triết học viên nghệ
Tham lang hóa lộc mậu nghệ thuật loại kinh doanh tài nghệ loại kinh doanh
Vũ khúc hóa lộc kỷ ngân hàng kế toán tài quản luyện kim cơ giới quân giáo tông giáo pháp luật thể dục
Thái dương hóa lộc canh quốc văn văn học triết học dịch lý
Tị hợi ( thái dương đối với cự môn ) triết lý thổ mộc bên ngoài vụ miệng lưỡi tài nghệ đi nghiệp
Dần thân ( thái dương cự môn ) điện cơ pháp luật tương quan
Cự môn hóa lộc tân thổ mộc kiến trúc y học răng y tông giáo pháp luật nghệ thuật thực phẩm
Thiên lương hóa lộc nhâm y kỹ y học dược học trung y chăm sóc quân giáo quản lý công thương bảo hiểm
Phá quân hóa lộc quý kỹ thuật tính kinh doanh ngân hàng ngư nghiệp phưởng chức hóa chất hàng hải trường cảnh sát quốc mậu
Thiên phủ hóa khoa canh ngân hàng nông kinh địa chính chăn nuôi
Tử vi hóa quyền nhâm lý công khoa đeo ( trọng xảo nghệ ) số học chính trị khảo cổ tài chính quản lý vũ trụ khoa học
Hữu bật hóa khoa mậu tả phụ hóa khoa nhâm văn khúc hóa khoa tân văn xương hóa kị tân văn khoa nghệ thuật trang trí diễn nghệ giáo dục dưỡng thực
Thiên tướng ngoại giao văn thư quản lý quốc tế quan hệ
Thiên hình pháp luật tương quan động vật
Thiên diêu nghệ thuật
[ đại quan ] trùng điệp [ bản thiên ]( đinh hợi )
Đại quan can hóa lộc
Tật ách
[ đại quan ] đinh can thái âm hóa lộc thiên đồng hóa quyền đều nhập [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ đại nô ] ( lộc quyền nhập bản tật ngã cung là cát )
Mà thiên cơ hóa khoa nhập [ bản huynh ]( canh thìn ) trùng điệp [ thái tử ]
Đại quan can hóa kị
Tử nữ
Bên ngoài [ đại quan ] đinh can cự môn hóa kị nhập [ vở ]( mậu dần ) trùng điệp [ đại tật ][ đại quan tới điền ]
Này kị nhưng nhìn thành [ đại quan ] hóa kị nhập [ đại quan tới điền ] gặp thái dương sinh ra lộc cấu thành [ kị bắt lộc ] thuộc cát
Biểu hiện mệnh chủ bên ngoài nắm chặc tốt cơ hội nhưng có biểu hiện
[ đại quan ] phi hóa kỵ nhập [ vở ] trùng [ bổn điền ] biểu hiện này hạn là bận rộn công việc mà thỉnh thoảng không ở nhà
( âm nữ nhân thuận hành lớn thứ tư hạn (33~42))
Công phu 281
[ thiên mệnh ] trùng điệp [ bổn điền ] biểu hiện này hạn lấy mệnh chủ cùng nhà vận gia đình kinh tế là trung tâm
[ thiên mệnh ]/[ bổn điền ] ất can thiên cơ hóa lộc nhập [ bản phu ]/[ đại tật ] muốn hiệp trợ phối ngẫu
Hoặc bởi vì phối ngẫu vấn đề mà rời nhà ( không phải tai nạn )
[ thiên mệnh ]/[ bổn điền ] ất can thái âm hóa kị nhập [ bản thiên ]/[ cánh đồng ] này là tứ chính hóa kị nhập tứ chính
Tượng này ý tai nạn hoặc dọn nhà rời nhà
[ đại quan ] trùng điệp [ bản tật ]( kỷ sửu ) < lấy [ đại quan ] tứ hóa quan sát >
Đại quan can hóa lộc
Tật ách
[ đại quan ] kỷ can vũ khúc tự hóa lộc
Đại quan can hóa kị
Quan lộc
Mà [ đại quan ] văn khúc hóa kị nhập [ bản quan ] này [ đại quan ] hóa kị nhập [ bản quan ] này làm trọng làm cựu nghiệp giống
Kị trùng [ bản phu ]+[ đại tật ]( canh thìn ) thụ trùng biểu hiện trong lòng đã không phối ngẫu tồn tại
[ lưu mệnh 35] trùng điệp [ vở ]+[ đại thiên ] tượng này biểu hiện mệnh chủ bên ngoài có đào hoa giống ( lưu mệnh 35)
[ thiên mệnh ] ất can thiên cơ lộc nhập [ lưu phụ ] chiếu [ lưu tật ] tượng này mệnh chủ là mình dự định
[ thiên mệnh ] ất can thái âm phi hóa kỵ nhập [ lưu tử ] trùng [ lưu điền ] nói rõ bởi vì đào hoa vấn đề e rằng có ly hôn tới thùy tượng
[ đại tài ] tân can văn xương phi hóa kỵ nhập [ lưu phụ ] trùng [ lưu tật ] tượng này năm này là tài thương lòng giống
[ lưu phu 35]( kỷ sửu ) trùng điệp [ bản tật ]+[ đại quan ] < lấy [ lưu phu ] tứ hóa quan sát >
[ lưu phu ]/[ bản tật ]/[ đại quan ] kỷ can vũ khúc tự hóa lộc
[ lưu phu ]/[ bản tật ]/[ đại quan ] kỷ can văn khúc phi hóa kỵ nhập [ lưu tật ]/[ bản quan ]/[ tổ phụ ] trùng [ bản phu ]/[ đại tật ]
Tượng này biểu hiện này năm nội tâm uất trệ phu thê ly dị tới thùy tượng

// ]]>


[ đại quan ] trùng điệp [ bản nô ]( bính tuất ) gặp cung vô chính diệu địa không độc thủ < nô bộc là phụ tới quan >
Đại quan can hóa lộc
Tật ách
[ đại quan ] bính can thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tật ]( mậu tử ) trùng điệp [ đại quan tới phúc ] đối cung [ bản phụ ] trùng điệp [ đại quan tới tài ]
Này hóa tượng biểu hiện mệnh chủ vẫn là cố gắng dụng công thân nỗ lực thực hiện đương nhiên là do phụ mẫu cung ứng sở phí
Tử sát tọa mệnh ( tân tị ) văn khúc tự hóa khoa + thiên diêu
Hiểu mã 283
Thuận hành thứ ba đại hạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản phúc ]( quý vị ) cung vô chính diệu gặp đà la
Đại quan can hóa lộc
Tật ách
[ đại quan ]( trùng điệp [ bản thiên ]( đinh hợi )
Thiên can đinh thái âm hóa lộc thiên đồng hóa quyền cùng nhập [ bản tật ] trùng điệp [ đại nô ]( mậu tử )
Thiên can đinh thiên cơ hóa khoa nhập [ bản huynh ] trùng điệp [ thái tử ]( canh thìn )
Mà thiên can đinh cự môn hóa kị nhập [ vở ]( trùng điệp đại tật ) trùng [ bổn điền ] tượng này
Bày này đại hạn sự nghiệp bên ngoài bận bịu chúng sinh chi sự việc thỉnh thoảng không ở nhà ( bởi vì trùng bổn điền ) nhưng có thể có thành tựu
Nhược thái dương sinh ra lộc tọa [ vở ] mà [ đại quan ]( ngã cung ) hóa kị nhập [ vở ]( trùng điệp đại tật ) phùng sinh lộc này là [ kị bắt lộc ]
([ vở ] trùng điệp [ đại tật ] cũng là [ đại quan tới điền ])
Này thùy tượng đại hạn bên ta hóa kị nhập đại hạn bên ta thuộc cát
Bày này đại hạn sự nghiệp bên ngoài bận bịu chúng sinh chi sự việc thỉnh thoảng không ở nhà ( bởi vì trùng bổn điền ) nhưng có thể có thành tựu biểu hiện
[ đại hạn quan lộc ] trùng điệp [ bản tài ]( đinh tị )
[ đại quan ] gặp mệnh can tứ hóa tới "Lộc chuyển lộc "Tham lang hóa lộc cùng "Kị chuyển kị "Liêm trinh hóa kị đồng thời phi nhập
Bản hạn sự nghiệp vận đã thuộc không tốt
Đại quan can hóa lộc
Tật ách
[ đại hạn quan ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản tật ]( bính thìn ) trùng điệp [ lưu tài 45]
Đại quan can hóa kị
Tử nữ
Mà [ đại quan ] đinh can cự môn hóa kị nhập [ vở ]( mậu ngọ ) trùng điệp [ lưu phu 45] phi hóa kỵ nhập lưu niên phu quan tuyến là tai nạn
Tượng này nói rõ thân bởi vì tài ( lộc nhập là bởi vì ) gây quan không phải mà hồi giam cầm
Đại quan can hóa kị
Đại tật ách
Nhưng nếu hóa kị nhập đại tật trùng tổ phụ chủ có tổn ( lộc nhập tật chiếu bản phụ lại phi hóa kỵ nhập đại tật trùng tổ phụ buôn bán có lời nhiều bồi nhỏ )
Đại quan can hóa khoa
Tật ách
Chủ này hạn dương tên tứ hải
Đại hạn ngã cung ( mệnh tài quan ) hóa lộc quyền khoa nhập bản mệnh được phụ tật đều là bản hạn kiếm tiền ( nhưng nhập tật có tài nhiều thể yếu giống )

// ]]>