[ đại tài ] cung can hóa kị Nhập [ bản mệnh ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 1763

Đại hạn cung tài bạch can hóa kị


Đại hạn cung tài bạch can hóa kị hóa kị chỗ vào cung vị là tổn tài vị trí
Đại hạn cung tài bạch cung can hóa kị nhập bản mệnh bản tài bổn điền bản tật các loại cung lấy phi hóa kỵ nhập tới cung luận bên ngoài tinh tình tuyển chọn đi nghiệp
Đại hạn ngã cung ( mệnh tài quan ) can hóa kị chỗ nhập tới cung mà đại nô can hóa kị nhập bên ngoài đối cung
Mệnh chủ dễ dàng cùng bằng hữu hội bởi vì tài chính không rõ ràng mà gây nên xung đột song phương giao ác
Thuận hành lớn thứ tư hạn (36~45) đi điền trạch đinh sửu
To lớn tài ( trùng điệp bản huynh ) quý dậu tọa thái dương sinh ra kị huynh đệ tọa sinh ra kị là bất lợi hợp bạn bè hiện ra
Tại đại hạn điền trạch hoặc tài bạch nhược gặp thiên cơ hóa kị hoặc cự môn hóa kị này hạn dễ dàng hồi thiết tổn tài
Đại hạn cung tài bạch nhược tại tứ bại địa ( tí ngọ mão dậu ) gặp tự hóa kị này hạn mười năm
Đại hạn cung tài bạch nhược tại tứ mộ địa ( thìn tuất sửu vị ) gặp tự hóa kị này hạn mười năm lao lục bôn ba tài đến tài mất
( đại hạn cung mệnh hoặc đại hạn quan lộc cung cùng luận )
Đại hạn cung tài bạch nhược tại bốn mã địa ( dần thân tị hợi ) gặp tự hóa kị này là [ tháo dỡ mã kị ] này hạn mười năm tài chính thao tác nên tiểu tâm cẩn thận
Đại hạn cung tài bạch nhập bốn mã địa ( dần thân tị hợi ) gặp kị ( sinh ra kị hoặc tự hóa kị ) là [ tháo dỡ mã kị ]
Công việc hội lộn xộn không hàng lối mọi chuyện phồn tạp


< giải quyết chi đạo : > đối mặt vấn đề an bài thỏa đáng hết sức tìm ra đầu mối rồi mới ngay ngắn trật tự một hạng một hạng xử lý
Đừng hốt hoảng loạn để sinh hoạt càng thêm phong phú mỹ lệ ( đại hạn cung mệnh gặp cùng luận )
Nhược bản tài tọa vũ khúc sinh ra kị nhược không lộc quyền khoa hoặc lộc tồn đồng cung thị là "Nhập khố kị" là "Kị trùng phá khố" chủ đại phát
Đại hạn cung mệnh trùng điệp điền trạch đinh sửu ( thuận hành lớn thứ tư hạn )
To lớn tài nhập ( trùng điệp ) bản huynh quý dậu tọa thái dương sinh ra kị huynh đệ tọa sinh ra kị là bất lợi hợp bạn bè hiện ra
Sinh ra kị tọa huynh bộc tuyến tình cảm vợ chồng dễ có ngăn trở nên kết hôn muộn hoặc chỗ lui tới bằng hữu không thủ tín
Hoặc ứng chú ý thân được khỏe mạnh vấn đề < huynh đệ là tật ách tới quan lộc >
Đại hạn tài bạch tọa hóa kỵ năm sinh lại đại hạn mệnh can hóa kị nhập đại tài chủ bản hạn tiền tài bất lợi giống
Nhược đại tài can hóa kị nhập bản thiên trùng bản mệnh biểu hiện tu phí của đáng tai
Đại hạn tài bạch tọa văn khúc sinh ra kị này hạn mệnh chủ thường thường bởi vì tiền tài vấn đề thương hại giao tình tình cảm sự nghiệp các loại
Đại hạn tài bạch trùng điệp [ bản phu ] tọa liêm trinh sinh ra kị này hạn mệnh chủ thường thường bởi vì đào hoa phẩm trật vấn đề thương hại tiền tài tình cảm sự nghiệp các loại
Đại hạn tài bạch tọa thiên cơ hóa kị sửu vị hãm địa chủ đại phá tài tuần chuyển không được
Nhược đối cung không vong ngôi sao trùng chiếu đại hạn tài bạch đi vào sửu vị gặp thiên cơ sinh ra kị này hạn tất xuất sơ sót lớn
Đại hạn điền trạch hoặc tài bạch nhược gặp thiên cơ hóa kị hoặc cự môn hóa kị này hạn dễ dàng hồi thiết tổn tài
Đại hạn hóa kị phi nhập sinh ra lộc tọa cung trùng phá sinh ra lộc không lành nhược đáng cung có tự hóa kị thì càng hung
Đại hạn tài bạch trùng điệp bản mệnh phu thê nếu như phu thê ly dị sợ là lấy tiền tài là thủ đoạn
[ đại tài ] tứ hóa vận dụng
Nếu như [ đại tài ] can hóa kị nhập [ tử vị trí ] trùng [ ngọ cung ] ( giả định năm nay đi vị năm ) thì ngọ cung là năm nay ( vị ) tới [ lưu huynh ]
Năm ngoái ( ngọ ) ngọ cung là [ lưu mệnh ] cho nên tri năm ngoái tài vận không tốt, khó coi ([ lưu mệnh ] hồi đại tài can hóa kị trùng )
Năm nay ( vị ) ngọ cung là [ lưu huynh ] cho nên năm nay muốn phòng bị huynh nô cướp của ( tổn tài )
< lưu huynh là lưu tài tới điền > ám chỉ tiểu nhân hội đến xâm phạm tài khố
Sang năm ( thân ) ngọ cung là [ lưu phu ]
Hậu năm ( dậu ) ngọ cung là [ lưu tử ] biểu thị [ đại tài ] hóa kị nhập [ lưu điền ] nhập khố thì dậu năm không cần lo lắng tổn tài


1 đại tài can hóa kị nhập [ bản mệnh ]

Là "Cất giữ" bất kị chủ tiết kiệm mà không bá lực   nhưng không thể gặp năm sinh sao hóa hoặc tự hóa   nếu không hội có cát hung

// ]]>


Đại tài can hóa kị nhập bản mệnh này là "Phi hóa kỵ nhập" là cất giữ là có biểu hiện mệnh chủ bảo thủ tiết kiệm nhưng khuyết thiếu bá lực
Đại tài can hóa kị nhập bản quan này là "Phi hóa kỵ nhập" là cất giữ là có biểu hiện mệnh chủ đưa tiền tài đầu tư với trên sự nghiệp
Các đại hạn cung vị hóa lộc ( hoặc hóa kị ) nhập [ bản mệnh ]
Mà nhược bên ngoài hóa kị ( hoặc hóa lộc ) nhập [ bổn điền ] này liền cấu thành tứ chính rõ ràng tượng
Lại lấy [ lộc truy kị ] hoặc lấy [ kị truy kị ]
A. Mà là tự hóa lúc liền cấu thành tai làm hại văn kiện quan trọng bên ngoài tai hại giống thành ngã tới [ tứ chính ] bên ngoài
Tu chắm sóc tới lớn hạn cung vị trùng điệp tới lục thân cung vị thì tai hại lấy đáng lục thân chủ yếu
B. Chuyển hóa kị trùng [ bản mệnh ] hoặc [ bổn điền ] liền cấu thành tai làm hại văn kiện quan trọng bên ngoài tai hại giống thành ngã tới tứ chính bên ngoài
Tu chắm sóc tới lớn hạn cung vị trùng điệp tới lục thân cung vị thì tai hại lấy đáng lục thân chủ yếu
Đại hạn A cung vị hóa kị nhập [ bản mệnh ] gặp sinh ra kị nhược [ kị chuyển lộc ] mệnh can chuyển lộc nhập [ bổn điền ] này là [ trùng xuất ]
Này A cung nhược là lục thân thì đáng lục thân tất có tai nạn trọng giả sợ tử vong
Tỷ như đại hạn đi bản phu bên ngoài cung can hóa kị nhập bản mệnh mà cung mệnh tọa sinh ra kị
Nhược mệnh can chuyển lộc nhập bổn điền trùng xuất là phối ngẫu tai nạn ( trọng giả tử vong )
Đại hạn A cung vị hóa kị nhập [ bản mệnh ] gặp sinh ra kị tự hóa lộc thì tri A cung tất có tai
Liền phải tra ra đại hạn đi cần gì phải cung này cung tất có tai
Quan sát lưu niên tới tài vận
Ứng lấy [ đại hạn cung tài bạch ] tới tứ hóa dự đoán
< tuyệt không thể lấy [ lưu niên cung tài bạch ] tới tứ hóa diễn đoạn bởi vì chỉ ứng tại đáng lưu niên được lưu nguyệt mà thôi >
Giả thiết lưu niên tại ( ất hợi ) đại hạn cung mệnh tại ( mậu thìn ) bởi vậy đại hạn tài bạch tại ( bính tử )
Đại tài bính can liêm trinh hóa kị nhược nhập tổ phụ ( kỉ tỵ ) trùng đại tật ( ất hợi ) trùng điệp lưu mệnh cho nên suy ra mệnh chủ ất hợi lưu niên tài vận không tốt, khó coi
Giả định thứ ba đại hạn (25~34) ( mậu thìn ) mà ất hợi lưu niên là 29 tuổi
Suy luận này mệnh chủ 29 tuổi trước đó đúng là có hảo vận cũng cận là tài đến tài mất
Phải 29 tuổi về sau chỉ có sẽ không có tổn thất
[ đại tài ]( tân vị ) trùng điệp [ bản quan ] tân văn xương hóa kị nhập [ bản mệnh ] có thị là "Phản cung kị "
[ đại quan ]( đinh mão ) trùng điệp [ bản mệnh ] đinh cự môn hóa kị nhập [ bản phu ] trùng [ bản quan ] cấu thành "Phản cung kị "
Đại tài + đại quan lưỡng phản cung kị cũng cấu thành "Tuyệt mệnh kị" tiểu tâm! !
Đại hạn cung tài bạch cung can hóa kị nhập bản mệnh bản tài bổn điền bản tật các loại cung lấy phi hóa kỵ nhập tới cung luận bên ngoài tinh tình tuyển chọn đi nghiệp
Mệnh
[ đại tài ] tại [ bản huynh ]( tân vị ) tân văn xương hóa kị nhập [ bản mệnh ] chủ tiết kiệm mà không bá lực
[ đại quan ] tại [ bản tật ]( đinh mão ) tọa mệnh can vũ khúc hóa kị
[ đại quan ] đinh cự môn hóa kị nhập bản quan trùng bản phu ( trùng điệp đại tật )
< đại tật là đại quan tới điền trạch > biểu hiện điếm phô hoặc công xưởng thụ trùng bị ngược lại
Lưu niên 43 bính thìn lưu mệnh nhập bản tài mậu thìn tọa thái dương sinh ra kị quan lộc chủ hóa kị kinh doanh không phương thiếu tổn ngược lại bế
[ đại tài ] trùng điệp [ bản phu ]( kỷ mão )
Đại tài can hóa lộc
Tài bạch
[ đại tài ] kỷ can vũ khúc hóa lộc nhập [ bản tài ] này là [ quy vị trí ] êm xuôi

// ]]>


Đại tài can hóa kị
Mệnh
Mà [ đại tài ] kỷ can văn khúc hóa kị nhập [ bản mệnh ] này là [ phi hóa kỵ nhập ]
Này là "Phi hóa kỵ nhập" là cất giữ là có biểu hiện mệnh chủ bảo thủ tiết kiệm nhưng khuyết thiếu bá lực
Dương nam đại hạn thuận hành lớn thứ tư hạn (36~45) đang [ đại hạn cung mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( kỉ tỵ )
[ bản mệnh ]( bính dần ) trùng điệp [ đại hạn tử nữ ]( đầu tư vị trí ) tọa thái dương sinh ra kị ( nằm tượng )
Đã minh bạch bày là hung tượng này hạn khởi có đầu tư tìm người hợp bạn bè?
Thiên mệnh can hóa lộc
Huynh đệ
[ đại hạn mệnh ] can kỷ vũ khúc hóa lộc nhập [ bản huynh ]( đinh sửu ) trùng điệp [ đại hạn tài bạch ] mặt ngoài xem ra giống như bản hạn có tài lộc
Nhưng trên thực tế lại là lộc nhập huynh ( tha cung ) lộc nhập tha cung là hư lộc tự thân không ích
Bởi vì chỗ tốt quy hắn người ( huynh đệ bằng hữu )
Thiên mệnh can hóa kị
Tật ách
[ đại hạn mệnh ] can kỷ văn khúc hóa kị nhập [ bản tật ]( quý dậu ) phi hóa kỵ nhập tật ( ngã cung ) là là thực kị điều xấu từ mệnh chủ tận tâm chịu khổ
Chú ý [ đại hạn tài bạch ]( đinh sửu ) mặc dù có [ thiên mệnh ] can hóa lộc phi nhập ( ở trên tự thuật đã biết chỉ là hư huyễn )
Đại tài can hóa kị
Mệnh
Mà [ đại tài ] đinh can cự môn hóa kị nhập [ bản mệnh ]( thái tử )
Này cự môn hóa kị đến đây hạn được đầu tư vị trí ( thái tử ) biểu hiện đưa tiền tài dính chặt
Lại gặp thái dương sinh ra kị tạo thành song kị trùng [ bản thiên ]( nhâm thân )( trùng [ cánh đồng ])
Thái dương cự môn đồng cung rõ ràng cùng ngầm đều hóa kị
Biểu thị hội có lưỡng chủng ý kiến hoặc chủ trương ( miệng lưỡi tranh nghị ) để mệnh chủ tiến giảm mất cứ
Có phỏng đoán mệnh chủ đang chảy năm 39 đi vào bản thiên ( nhâm thân ) tiền tài tất nhiên một bại đồ địa
< nhất thiết không thể đầu tư hoặc hợp ý nhất là cổ phiếu đầu tư >
Thuận hành thứ năm đại hạn (44~53 [ thiên mệnh ]) đi [ bản quan ]( bính tử )
Thiên mệnh can hóa kị
Đại tài bạch
[ thiên mệnh ] liêm trinh hóa kị nhập [ đại tài ] trùng phá liêm trinh sinh ra lộc tất chủ tài tiền bất lợi
Đại tài can hóa kị
Quan lộc
[ đại tài ] hóa kị nhập [ bản quan ] trùng điệp [ thiên mệnh ] trùng [ bản phu ]( canh ngọ ) đang lưu niên đi vào [ bản phu ] hình thành [ đại tài trùng lưu mệnh ]
Lại [ thiên mệnh ] can liêm trinh hóa kị nhập ( nhâm thân ) trùng [ lưu tài ] chủ đại phá tài
Lưu niên 45 mậu ngọ đi vào [ bản phu ]( canh ngọ ) thụ "Tuần hoàn kị "Ảnh hưởng đại phá tài đạt hơn 2000 vạn

// ]]>


Đại tài can hóa kị
Thiên mệnh
[ đại tài ] trùng điệp [ bản phu ] [ đại tài ]/[ phu thê ] bính can liêm trinh hóa kị nhập [ thiên mệnh ]( phúc đức [ phu tới quan ])
Trùng tài bạch phu thê ly dị sợ là lấy tiền tài là thủ đoạn
Đại tài can hóa kị
Thiên mệnh
[ đại tài ] hóa kị nhập [ bản quan ] trùng điệp [ thiên mệnh ] trùng [ bản phu ]( canh ngọ ) đang lưu niên đi vào [ bản phu ] hình thành [ đại tài trùng lưu mệnh ]
Lại [ thiên mệnh ] can liêm trinh hóa kị nhập ( nhâm thân ) trùng [ lưu tài ] chủ đại phá tài
Lưu niên 45 mậu ngọ đi vào [ bản phu ]( canh ngọ ) thụ "Tuần hoàn kị "Ảnh hưởng đại phá tài đạt hơn 2000 vạn
Thiên mệnh
Tử vi phát triển an toàn tài ( bính thìn ) trùng điệp [ bản huynh ]
[ đại tài ] bính liêm trinh hóa kị nhập [ đại hạn mệnh ]( trùng điệp bổn điền ) dễ dàng nhận tổn bạn bè dẫn dụ
Lành nghề vận ngã vào đáy cốc chúng phản thân ly ( mậu sinh năm người )
Thiên mệnh
[ đại tài ] trùng điệp tại [ bản huynh ]( đinh mùi ) đinh can cự môn hóa kị nhập [ bổn điền ]( thiên mệnh )
Này đại hạn hội phá sản không nên đầu tư không nhúc nhích sản bị bởi vì mua bán trung thụ lừa mất tiền
Lưu niên 37 mậu ngọ nhập bính ngọ bính can liêm trinh hóa kị nhập nhâm tí quan lộc từ trùng lưu mệnh sự nghiệp bất lợi
Lưu niên 38 kỷ vị nhập đinh mùi đinh can cự môn hóa kị nhập tân hợi điền trạch tài khố vị trí phá là năm tuyên cáo ngược lại bế
Thiên mệnh
[ đại tài ] tại [ bản phu ]( bính tử ) bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản phúc ]( trùng điệp đại hạn mệnh ) trùng phá liêm trinh sinh ra lộc song kị trùng phá [ bản tài ]
Lưu niên đi vào bản phúc tất tổn tài
[ đại quan ] tại [ bản thiên ]( nhâm thân ) nhâm vũ khúc tự hóa kị trùng [ bản mệnh ] trùng bản mệnh này hạn xuất ngoại bất lợi mọi việc không được thuận
Đại hạn đi vào này cung cũng hội phá sản
Lưu niên 32 ất mão lưu mệnh nhập bản phụ hồi thái dương sinh ra kị cùng tài can thái dương hóa kị trùng
Lưu tài phát triển an toàn mệnh mậu can thiên cơ kị lưu quan tọa quan can thiên đồng kị này năm đã không tốt
Lưu niên 33 bính thìn lưu niên 34 đinh tị liên tục thiếu tổn
Thiên mệnh
Đại tài trùng điệp tại bản nô đinh sửu đinh can cự môn hóa kị nhập vở ( thiên mệnh ) này đại hạn tài bạch bất lợi

// ]]>