[ đại tài ] can cung hóa kị Nhập [ bản nô ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 645

8 đại tài làm hóa kị nhập [ bản nô ]


Đại tài làm hóa kị
Nô bộc
Trùng bản Huynh chủ tai nạn ( tài có cướp số ) đang lưu niên tới tài bạch đi vào bản Huynh hồi đại tài hóa kị trùng phá năm ấy hội tổn tài
< đại tài phi hóa kỵ nhập bản nô trùng bản Huynh chủ tiền bị ngược lại như hộ khách ngược lại màn che hoặc bằng hữu mượn tiền không được còn các loại sự tình >
Nhược tài làm hóa lộc nhập cánh đồng chủ vốn riêng tiền bị móc sạch
Nô bộc
Đại tài tại bản mệnh ( nhâm thìn ) vũ khúc hóa kị nhập bản nô trùng bản Huynh ( nhỏ tài khố ) là "Huynh bộc cướp của "
Bởi vậy tiền tài chưa vào kho liền thỉnh thoảng bị bằng hữu ngược lại màn che

Âm nữ nhân đại hạn thuận hành thứ năm đại hạn (42~5 1) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản quan ]( kỉ tỵ )  công phu 295
Tọa liêm trinh tham lang sinh ra quyền lại tự hóa quyền hữu bật nguyệt mã không kiếp
Này hạn lấy sự nghiệp làm trọng lòng dù hữu Không Kiếp nhập hạn mệnh
[ thiên mệnh ] kỷ làm vũ khúc hóa lộc nhập [ bản tài ]( quý dậu ) trùng điệp [ đại quan ] gặp vũ khúc lộc năm sinh
Sự nghiệp tư kim sống lạc có tiền mệnh can lộc nhập phùng sinh lộc [ điệp xuất lộc ] nhưng không biết trân quý
[ thiên mệnh ] kỷ làm văn khúc hóa kị nhập [ vở ]( giáp tuất ) trùng điệp [ đại nô ] gặp văn khúc sinh kỵ lại thái dương tự hóa kị trùng [ bản Huynh ]
Chỉ cần không muốn bậy bạ thính thơ dẫn dụ mà đầu tư mà thiếu chút tiền
Đại tài làm hóa lộc
Điền trạch
[ đại tài ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bổn điền ]( mậu thìn ) trùng điệp [ đại huynh ] gia đình vẫn có tiến màn che
Đại tài làm hóa kị
Nô bộc
[ đại tài ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản nô ]( canh ngọ ) trùng điệp [ tổ phụ ] này hạn hội lấy tiền tài giúp chúng sinh ra hoặc phụ mẫu
[ đại quan ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản mệnh ]( đinh sửu ) trùng điệp [ đại tài ] này hạn còn xưng không tệ tập trung sự nghiệp kinh doanh
[ đại quan ] can quý tham lang hóa kị nhập [ bản quan ]( kỉ tỵ ) trùng điệp [ thiên mệnh ] phi hóa kỵ nhập ngã cung không tổn chỉ là trùng [ bản phu ]
Trùng [ bản phu ] biểu hiện phu thê giữa vì sự nghiệp được kinh doanh mà có vấn đề tình cảm

// ]]>