[ đại tài ] cung can hóa kị Nhập [ vở ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 758

4 đại tài can hóa kị nhập [ vở ]


Đại tài can hóa kị
Tử nữ
[ đại tài ] trùng điệp [ bản nô bộc ]( quý tị ) phá quân tự hóa lộc lưu niên đi vào hội kiếm tiền
Nhưng [ đại tài ] quý can tham lang hóa kị nhập [ vở ]([ thiên mệnh ]) trùng [ bổn điền ] cũng phải chú ý [ tài vị trí có phá ] tổn tài
[ đại tài ] tại [ bản thiên ]( tân tị ) [ đại tài ] tân can văn xương hóa kị nhập [ vở trùng điền trạch } gia đình e rằng có văn thư vấn đề tổn tài
[ đại tài ] tại [ bản phụ ]( kỷ mão ) gặp thiên đồng sinh ra kị
[ đại tài ] kỷ can văn khúc hóa kị nhập [ vở ] trùng [ bổn điền ] cũng phải chú ý [ tài vị trí có phá ] tổn tài

Đại tài can hóa kị
Tử nữ
Vũ khúc hóa kị xung điền trạch chủ có phá sản mà lo lắng
[ đại tài ] trùng điệp [ vở ] văn xương tự hóa kị
[ đại tài ] tại [ bản quan ]( giáp tý ) gặp liêm trinh tự hóa lộc thiên tướng linh tinh thiên hình tiệt không nên lưu ý tài chính phân tranh
Đại tài can hóa lộc
Đại tài bạch
[ đại tài ] giáp can liêm trinh tự hóa lộc lưu niên 47 đi vào năm đó bắt đầu hội kiếm tiền phát tài
Đại tài can hóa kị
Tử nữ
[ đại tài ] giáp can thái dương hóa kị nhập [ vở ]( đinh tị )+[ tổ phụ ] trùng [ bổn điền ] cũng phải chú ý [ tài vị trí có phá ] tổn tài
Lưu ý phi hóa kỵ nhập [ đại hạn tới phụ tật tuyến ] ứng chú ý khỏe mạnh vấn đề
Chú ý đang đệ thất đại hạn (62~71) đại hạn cung mệnh đi vào [ bản thiên ]( nhâm tí )
Chánh nhãn 246
Đại hạn tài bạch ( mậu thân ) trùng điệp [ bản phúc ] gặp tham lang tự hóa lộc lộc xuất ( tài xuất giống )
[ đại tài ] mậu can thiên cơ hóa kị nhập [ bổn điền ] gặp cự môn sinh ra kị cấu thành song kị trùng [ vở ]( quý mão ) trùng điệp [ đại hạn điền trạch ]
[ cánh đồng ] thụ trùng tài khố đã phá nhược này hạn còn nghĩ lại đầu tư tất nhiên bảo chứng phí của đi đường
Lưu tài hóa kị
Lưu tử
Lưu niên mỗi bên [ lưu tài bạch ] cung can hóa kị nhập [ lưu tử ] trùng [ lưu điền ]
Tượng này tu phối hợp trời địa người cung vị chi trọng điệp lấy tượng đến phỏng đoán

// ]]>