[ đại tài ] can cung hóa lộc Nhập [ bản phụ ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 9 0 9

12 đại tài làm hóa lộc nhập [ bản phụ ]


Đại tài làm hóa lộc
Phụ mẫu
Đại hạn ngã cung ( mệnh tài Quan ) hóa lộc quyền khoa nhập bản mệnh được phụ tật phu Quan đều là bản hạn kiếm tiền
( nhưng nhập tật có tài nhiều thể yếu giống hoặc là là người tác giá )
Đại tài làm hóa lộc
Phụ mẫu
Cường độ ưu thế : nhập phụ mẫu > nhập Quan lộc > nhập phu thê > nhập tật ách
Đại tài làm hóa lộc hóa quyền nhập bản phụ chiếu bản tật bày hạn nội kinh doanh sự nghiệp hội buôn bán có lời đại tiền đại phát tài ( phỏng đoán sự nghiệp )

Đại tài làm hóa lộc
Phụ mẫu
Đại tài làm hóa lộc hóa quyền nhập bản phụ chiếu bản tật nhưng đại quan làm hóa kị nhập bản phụ trùng bản tật
Phán định hạn nội chỗ kiếm tiền thật sự đến từ kinh doanh sự nghiệp ( bản nghiệp hội thiếu tổn ) ( phỏng đoán sự nghiệp )
Đại tài làm hóa lộc
Phụ mẫu
Chiếu tật ách biểu hiện bản hạn kiếm tiền tu đi qua văn đường phát triển như năm thuật đoán mệnh các loại nghiệp
Đại tài làm hóa lộc
Phụ mẫu
Nhược đại tài hóa lộc nhập phụ mẫu mà lớn tài hóa quyền nhập tật ách ( hoặc trái lại ) này hạn hội buôn bán có lời đại tiền
( tiền lương thịnh vượng cũng có thể được cấp trên thưởng thức )
Đại tài làm hóa lộc
Phụ mẫu
Huynh đệ phu thê tử nữ nô bộc phụ mẫu này lộc là hư lộc
Nếu có kiếm tiền vẫn là lục thân chỗ chi tiêu hoặc là đào hoa giao tế chi dụng sẽ không để lại cho mình
Đại tài làm hóa lộc
Phụ mẫu
Nhược đại tài hóa lộc nhập bản phụ đồng thời đại tài hóa kị cũng nhập đại hạn phụ mẫu bởi vì buôn bán có lời nhiều tổn thiếu
Đại tài làm hóa lộc
Phụ mẫu
Đại tài trùng điệp tại bản Huynh nhâm tí can nhâm thiên lương hóa lộc nhập phụ mẫu nhâm dần hội hợp thiên lương lộc năm sinh song lộc tọa cung
Mà vũ khúc hóa kị nhập phúc đức quý mão hợp vũ khúc sinh kỵ song kị trùng bản tài
Lưu niên 33 giáp dần đi vào song lộc tới cung năm đó đại phát lợi nhuận kiếm tiền không ít
Lưu niên 34 ất mão đi vào song kị tới cung còn có lộc tồn củng chiếu năm đó khí thế dần dần mất không bằng năm trước
Lưu niên 35 giáp thìn đi vào thái dương tự hóa kị tới cung quý khí đã mất lại Kình Đà củng xâm năm đó lúc trước tới có xói mòn hầu hết
Sớm biết ứng gặp tốt liền thu hơi hưởng thụ thành quả
Đại tài làm hóa lộc
Phụ mẫu
Thứ hai đại hạn đi bản phụ là đọc sách hạn phải theo như lại phụ mẫu thiên mệnh làm cự môn hóa lộc nhập bổn điền ( trùng điệp đại phúc )
Chính là biểu hiện phúc khí đến từ gia đình đọc sách tốn tiền không cần mình quan tâm
[ thiên mệnh ] tọa sinh ra quyền lại tự hóa quyền sinh ra khoa lại tự hóa khoa sinh kỵ lại tự hóa kị hiện rõ biểu thị mệnh chủ còn tại cầu học giai đoạn
[ đại tài ] làm thái âm hóa lộc nhập [ bản phụ ]( thiên mệnh )
[ đại tài ] làm cự môn hóa kị nhập [ bổn điền ]/[ đại phúc ] gặp cự môn lộc năm sinh lại tự hóa lộc này là [ kị bắt lộc ] tiền hướng gia lý muốn
[ đại tài ] tại [ bản nô ]( nhâm ngọ ) can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phụ ]( mậu dần ) trùng điệp [ đại quan ]
[ lộc chuyển kị ] [ đại quan ] mậu làm chuyển thiên cơ hóa kị nhập [ bản nô ]( trở lại [ đại tài ]) trùng [ đại phúc ] < truy kết quả >
Tượng này biểu thị mệnh chủ đưa tiền tài đầu nhập sự nghiệp ( lộc nhập đại quan )
Kết quả phi hóa kỵ nhập đại tài tổn tiền lại phiền não ( thiên lương hóa lộc khả năng thao tác cổ phiếu hồi bảo hộ )

// ]]>


[ đại tài ] trùng điệp tại [ tật ách ]( quý hợi ) can quý phá quân hóa lộc nhập [ bổn điền ]( đại quan ) hợp lộc năm sinh song lộc tài vận cát tường
Lưu niên 22 giáp ngọ đi vào mậu ngọ có thiên mệnh thiên cơ hóa lộc
< nghiệm chứng [ đại hạn tài bạch ] tại [ bản nô ]( mậu ngọ ) >
Đại tài làm hóa lộc
Phụ mẫu
[ đại tài ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản phụ ]( giáp dần )[ lấy tượng ] [ nô tới tài ] trùng điệp [ đại quan ] ( đưa về đại hạn sự nghiệp đầu tư )
Biểu hiện bản hạn tới tiền tài sử dụng ở đại hạn sự nghiệp tới đầu tư nghĩ buôn bán có lời chúng sinh chi tài
Mà [ đại tài ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản phúc ]( ất mão ) [ lấy tượng nghĩ kiếm tiền ] trùng [ bản tài ]( tân dậu )[ lấy tượng trùng mình tới tài ]
[ bản tài ]( tân dậu ) trùng điệp [ đại tài tới điền ] [ đưa về đại hạn tài khố ]
Này hóa tượng hàm ý : này hạn nội cùng chúng sinh chi tiền tài lui tới thu nhận tổn tài tới thùy tượng
[ đại tài ] can lộc nhập phụ mà [ đại tài ] làm phi hóa kỵ nhập phúc lộc kị tới rơi cung cách xa nhau lưỡng cách hình thành [ lưỡng nghi ] đối đãi cùng thiếu trái
( âm dương tới đối đãi )
[ đại quan ] tại [ bản tài ]( ất dậu )( thuận hành thứ năm đại hạn ) thái âm hóa kị nhập [ bản phu ] trùng [ bản quan ]
Biểu hiện này hạn vận đường không tốt nên là dân đi làm khá là tốt ( sự nghiệp muốn kết thúc )
[ đại tài ] tại [ bản mệnh ]( kỷ sửu ) tọa thiên đồng sinh kỵ
Mà [ đại tài ] kỷ làm văn khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( mậu dần ) trùng tật ách tất nhiên không duyên
Đại tài làm hóa lộc
Phụ mẫu
[ đại tài ] kỷ làm vũ khúc hóa lộc cùng nhập [ bản phụ ] dù đều là bản hạn kiếm tiền
Đại hạn ngã cung ( mệnh tài Quan ) hóa lộc quyền khoa nhập bản mệnh được phụ tật phu Quan đều là bản hạn kiếm tiền
( nhưng nhập tật có tài nhiều thể yếu giống hoặc là là người tác giá )
Lưu niên 47 bính ngọ nhập [ bản nô ]( nhâm ngọ )
[ lưu mệnh ] có [ bản Huynh ] tham lang tự hóa lộc chiếu cho nên phát tài hơn trăm vạn
Riêng chỉ cũng thụ [ thiên mệnh ] làm văn xương hóa kị trùng
[ lưu quan ] tọa liêm trinh tự hóa kị
Lại [ lưu tài ] cũng tọa [ đại tài ] kỷ làm văn khúc hóa kị buôn bán có lời đến tới hơn trăm vạn cũng rất nhanh thiếu sáng
[ đại hạn tài bạch ] tại [ bản nô ]( đinh dậu ) gặp thái dương sinh ra quyền
Chánh nhãn 4 0 0
Đại tài làm hóa lộc
Phụ mẫu
[ đại tài ] can đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản phụ ]( quý tị ) gặp thái âm tự hóa khoa ( trùng điệp [ đại hạn Quan lộc ])
Đại tài làm hóa kị
Điền trạch
[ đại tài ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bổn điền ]( ất vị ) trùng phá cự môn lộc năm sinh song kị trùng [ thiên mệnh ]
Cấu thành kị trùng phá khố rồi sau đó phát chi cục lưu niên 33 đi vào [ vở ]( tân sửu )( trùng điệp [ thiên mệnh ])
Cho nên lưu niên 33 34 về sau mệnh chủ hoành phát nhất thời
Tổ phụ mẫu
Nhược [ đại tài ] hóa lộc nhập [ tổ phụ ] đồng thời [ đại tài ] hóa kị cũng nhập [ bản phụ ] không nên bởi vì buôn bán có lời thiếu tổn nhiều
Thuận hành đại hạn thứ tư (33~42) đi [ điền trạch ]( giáp thìn )
[ thiên mệnh ] thái dương tự hóa kị biểu hiện tiên thiên tài khố có phá thả có thể kiếm tiền cũng có lưu không chứa được được hiện tượng
Đại tài làm hóa lộc
Lưu phụ
Lại [ đại tài ] can quý phá quân hóa lộc nhập [ lưu phụ ]( kỷ mùi ) năm đó trúng thưởng hiếu kính phụ mẫu

// ]]>