[ đại tài ] cung can hóa lộc Nhập [ bản quan ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 599

9 đại tài can hóa lộc nhập [ bản quan ]


Đại tài can hóa lộc
Quan lộc
Đại tài can hóa lộc nhập quan lộc cung không tự hóa lộc thì này đại tài hóa lộc hình thành "Trở về lộc" hoặc "Quy vị trí lộc "
Biểu hiện này hạn nên làm dân đi làm không được phải tự làm sinh ý
Quan lộc
Đại tài can hóa lộc nhập bản quan lộc ( không được gặp tự hóa ) tượng này xưng "Tuần hoàn lộc" đại cát
( thuộc tam hợp tới trở về ) biểu hiện bản hạn nội chủ cát
Đại hạn ( mệnh tài quan ) cung can hóa lộc đều vào bản mệnh tới ( mệnh tài quan ) tượng này xưng "Tuần hoàn lộc" đại cát
Thì này hạn sự nghiệp đầu tư mỗi lần hoạch lợi nhuận chiếu phu thê gia đình cùng nhạc
Nghịch hành thứ năm đại hạn đại tài tọa bản quan đại tài can hóa lộc nhập quan hoặc nhập phu chiếu quan này đại tài hóa lộc xưng "Phản cung lộc "
Tượng này biểu hiện này hạn vận êm xuôi gấp bội
Thì này hạn không cần lao lòng lao lực cũng có thể sinh hoạt thoải mái nhàn nhã sống qua ngày

Đại tài can hóa lộc
Quan lộc
Thuận hành thứ ba đại hạn ( thiên mệnh trùng điệp bản phúc ) đại tài trùng điệp bản phu phùng sinh lộc
Nhược đại tài cung can hóa lộc nhập bản quan ( đại phúc ) này đại tài hóa lộc xưng [ dẫn xuất lộc ] ( đưa bản phu tới sinh ra lộc mang theo ra đến bản quan )
Tượng này biểu hiện này hạn đưa tư kim toàn bộ đầu nhập sự nghiệp ( đại tài lộc chi thất )
Đại tài can hóa lộc nhập quan mà quan lộc cung tự hóa lộc hoặc tự hóa kị ( bản bị ) biểu hiện trong công tác hoặc doanh nghiệp bên trên xuất vấn đề ( thấy vậy hoặc mất )
Đại tài can hóa lộc nhập quan mà quan lộc cung lại chuyển hóa lộc nhập cung phu thê biểu hiện phối ngẫu có phúc có tài ( thấy vậy hoặc mất )
Đại tài can hóa lộc nhập quan nhược quan lộc cung lại chuyển hóa lộc nhập cung phu thê
Đại hạn ngã cung ( mệnh tài quan ) hóa lộc quyền khoa nhập bản mệnh được phụ tật phu quan đều là bản hạn kiếm tiền ( nhưng nhập tật có tài nhiều thể yếu giống hoặc là là người tác giá )
Nhưng cung phu thê tự hóa lộc hoặc tự hóa kị ( bản bị ) biểu hiện phối ngẫu không phúc có tài ( thấy vậy hoặc mất )
Cường độ : nhập phụ mẫu > nhập quan lộc > nhập phu thê > nhập tật ách
Hóa lộc nhập bản mệnh bản tài bản quan đang lưu niên đi vào hóa lộc chỗ ở tam hợp cung ( tức lưu niên cùng bản mệnh tam phương trùng điệp ) chủ năm ấy đại kiếm tiền phát tài
Đại hạn tài cung can hóa lộc nhập ngã cung hóa kị cũng nhập ngã cung là tốt
Quan lộc
Biểu hiện bản hạn thường có đầu tư được mời ước chừng ( cơ hội ) ( nhập đại quan cùng luận ) tu xem xét quan can tới tứ hóa suy luận đầu tư hiệu quả
Đại quan lộc
Biểu hiện bản hạn thường có đầu tư được mời ước chừng ( cơ hội ) ( nhập bản quan cùng luận )
Đại quan lộc
[ mặc cho đại hạn nào cung ] can hóa lộc nhập [ đại quan ]
Nhược [ đại quan ] chuyển hóa kị nhập [ đại thiên ] biểu hiện này hạn mười năm rất muốn kiếm tiền nhưng lại tồn không nhiều nên đưa chỗ buôn bán có lời tới tài để mà cấu đưa phòng sản

// ]]>