[ đại tài ] cung can hóa lộc Nhập [ bản tật ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 6 0 1

6 đại tài can hóa lộc nhập [ bản tật ]


Đại tài can hóa lộc
Tật ách
Biểu hiện này hạn mười năm hội kiếm tiền nhược hóa lộc hóa quyền cũng nhập tại cung phụ mẫu hoặc cung tật ách thì là này mười năm buôn bán có lời đại tiền
Đại tài can hóa lộc hóa quyền nhập bản tật chiếu bản phụ bày hạn nội kinh doanh chuyện của nghiệp tất hội kiếm tiền ( phỏng đoán sự nghiệp )
Đại hạn ngã cung ( mệnh tài quan ) hóa lộc quyền khoa nhập bản mệnh được phụ tật phu quan đều là bản hạn kiếm tiền
( nhưng nhập tật có tài nhiều thể yếu giống hoặc là là người tác giá )
Cường độ : nhập phụ mẫu > nhập quan lộc > nhập phu thê > nhập tật ách

Đại tài can hóa lộc
Tật ách
Nhược đại tài hóa lộc nhập phụ mẫu mà đại tài hóa quyền nhập tật ách ( hoặc trái lại ) này hạn hội buôn bán có lời đại tiền
Đại hạn tài cung can hóa lộc nhập ngã cung hóa kị cũng nhập ngã cung là tốt
Đại tài tân can cự môn hóa lộc nhập bản tật ( mậu ngọ ) lưu ý đối cung bản phụ thiên cơ sinh ra kị lộc kị đối với trùng
Đại tài can hóa lộc
Tật ách
Bên ngoài [ đại tài ] tại thiên di ( canh tử ) canh can thái dương hóa lộc nhập [ tật ách ]( tân sửu )([ thái tử ]) chiếu [ bản phụ ] có lệch tài vận
Đại tài can hóa lộc
Đại tật ách
[ đại tài ] quý can phá quân hóa lộc nhập [ bổn điền ]( nhâm ngọ ) /[ đại tật ]
Nhập [ bổn điền ] chiếu tử nữ ( đầu tư hợp bạn bè cổ đông giao tế vị trí ) này hạn có hợp bạn bè làm ăn mưu sinh
Khác biểu hiện chúng sinh ra ( cổ đông ) hưởng phúc ( hoặc nói mệnh chủ thế chúng sinh ra kiếm tiền chia sẻ cấp cổ đông )

// ]]>