[ đại tật ] cung can hóa kị Nhập [ bản huynh ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 552

2 đại tật can hóa kị nhập [ bản huynh ]


Đại tật can hóa kị
Huynh đệ
Chủ tai nạn

Thứ hai đại hạn cung mệnh đi phụ mẫu đinh hợi nhận mệnh can liêm trinh hóa kị chỗ trùng

Đại hạn tật ách tại bản tài ( nhâm ngọ ) can nhâm vũ khúc hóa kị nhập bản huynh ( ất dậu )
Nhược lưu phụ đi vào ất dậu trùng lưu tật thân e rằng có thương
Lưu niên 23( nhâm thân ) lưu phụ nhập ( ất dậu ) phát triển an toàn tật can vũ khúc hóa kị trùng lưu tật thân có thương
Đại hạn nô bộc tại bản thiên ( canh thìn ) canh can thiên đồng hóa kị nhập bản phu ( trùng điệp lưu mệnh ) gặp thiên đồng sinh ra kị cùng lắm lợi nhuận
May mà thái dương hóa lộc nhập bản mệnh trong tử có sinh

Huynh đệ
Đại tật tại bản quan ( nhâm ngọ ) nhâm vũ khúc hóa kị nhập bản huynh bất lợi
Đại nô tại bản phúc ( canh thìn ) canh thiên đồng hóa kị nhập bản phu gặp thái âm sinh ra kị trùng đại tật này hạn dễ có bất trắc tới tai
Lưu niên 41( ất mão ) nhập bản phụ ( kỷ mão ) lưu thiên tại ( ất dậu ) thái âm hóa kị nhập bản phu trùng đại tật năm đó tai nạn xe gảy xương
( hạnh ất thiên cơ hóa lộc nhập bản phúc không tánh mạng nguy hiểm )
Quý sinh năm người tham lang sinh ra kị tọa [ bản huynh ] phá quân sinh ra lộc + liêm trinh tọa [ tật ách ]
Này tiên thiên được tượng lấy bày thân khỏe mạnh mật mã là lá gan đảm phương diện phải cẩn thận bảo vệ
Đại hạn nghịch hành thứ năm đại hạn [ đại hạn cung mệnh ] đi vào [ bản tài ]( bính thìn )
[ đại hạn điền trạch ] trùng điệp [ bản huynh ] tọa tham lang sinh ra kị ( biểu hiện tham lang sinh ra phi hóa kỵ nhập cánh đồng )
Lại trùng điệp [ bản huynh ]< huynh đệ là tật tới quan > suy ra này hạn nội thân khỏe mạnh hội sáng hồng đăng


Đại tật can hóa kị
Huynh đệ
Giả định [ đại hạn tật ách ] lại gặp quý can [ đại tật ] quý can tham lang hóa kị nhập [ bản huynh ] cấu thành song kị trùng [ bản nô ]
Lưu niên đi vào bản nô năm đó tuyệt đối sinh bệnh ( nhất định là lá gan đảm phương diện ) lại là cấp tính đột phát ( chỉ sợ là quá mệt mỏi dẫn phát )
Đại hạn tật ách trùng điệp [ bổn điền ]( ngã cung nắm giữ ở bản nhân )
Đại tật can hóa lộc
Tật ách
[ đại tật ] quý can phá quân hóa lộc nhập [ bản tật ] ( phá quân hóa lộc đóng vai cấp tính tới bệnh )
Đại tật can hóa kị
Huynh đệ
Mà [ đại tật ] quý can tham lang hóa kị nhập [ bản huynh trùng bản nô ] thì lưu niên đi vào [ bản nô ] năm đó tất nhiên hội sinh bệnh
( tham lang hóa kị bởi vì công việc mệt mỏi tửu sắc quá độ mà chịu đựng lá gan đảm tật bệnh )
Thuận hành thứ ba đại hạn (23~32) [ thiên mệnh ] đi [ bản phúc ]( nhâm thìn )
[ thiên mệnh ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản thiên trùng bản mệnh ] ( nhỏ trùng đại ) không lành
[ đại nô ] tại [ bản tật ]( đinh dậu )
Đại nô can hóa kị
Nô bộc
[ đại nô ] đinh can cự môn hóa kị nhập [ bản nô ]( ất vị ) trùng phá thiên cùng sinh ra lộc điềm đại hung
Lưu niên 26 tân dậu lưu mệnh trùng điệp bản tật ( đại nô )
Lại [ lưu tật ] tại [ bản phúc ]( nhâm thìn )
Lưu tật hóa kị
Lưu huynh đệ
[ lưu tật ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ lưu huynh ] trùng điệp ( bản thiên ) trùng bản mệnh
Tai nạn xe thương thế nghiêm trọng may mà can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản tật ] bảo trụ một mạng

// ]]>