[ đại tật ] can cung hóa kị Nhập [ bản phụ ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 944

12 đại tật làm hóa kị nhập [ bản phụ ]


Đại tật làm hóa kị
Phụ mẫu
[ đại tật ] làm hóa kị nhập [ bản phụ trùng bản tật ] ( thể trùng thể ) cần đặc biệt chú ý thân nguy hiểm hiểm    chánh nhãn 4 0 0
Lưu ý nhược [ cung mệnh đại hạn ] đi vào tứ chính vị trí ( mệnh thiên tử điền ) thân này thể nguy cơ thuộc mệnh chủ bản nhân
Mà [ cung mệnh đại hạn ] đi vào lục thân cung vị thì nguy cơ thuộc lục thân
Phụ mẫu
Âm nam đại hạn nghịch hành thứ năm đại hạn (42~5 1) cung mệnh đại hạn đi bản tài ( canh tử )
[ đại hạn tật ách ] tại [ bổn điền ]( ất vị )
[ đại tật ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản phụ ]( quý tị ) trùng [ bản tật ] ( thể trùng thể ) lấy nhỏ trùng đại bên ngoài nạn họa đại
< xem lấy thái âm hóa kị rơi cung quý [ kị chuyển kị ] >
[ kị chuyển kị ] quý chuyển tham lang hóa kị nhập [ bản phúc ]( giáp ngọ ) gặp văn xương sinh kỵ song kị trùng [ bản tài ]( canh tử )
Song kị trùng [ bản tài ]( canh tử ) trùng điệp [ thiên mệnh ] [ thiên mệnh ] thụ trùng đại hạn này tất có nạn tới tượng
Đang lưu niên 44 lưu mệnh đi vào bản tài ( canh tử ) là thân hồi nạn họa tới ứng vài năm
Tham lang thuộc mộc tính thuộc thủy cho nên thuộc lá gan đảm tật bệnh
Xem lưu tật 44 tại bổn điền ( ất vị ) can ất thái âm hóa kị nhập bản phụ trùng bản tật cũng là lấy nhỏ trùng đại
Lại bản tật trùng điệp đại tật tới Quan lộc vị trí ( khí số thọ đeo vị trí )
Năm ấy khai đao chữa bệnh ( lá gan đảm )

Đại tật làm hóa kị
Phụ mẫu
[ đại tật ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản phụ ]+[ cánh đồng ] gặp thái âm sinh ra quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản tật ]
( thể trùng thể ) cần đặc biệt chú ý thân nguy hiểm hiểm
Quan lộc
Thuận hành thứ hai đại hạn ( 14~23) đi [ bản phụ ]( nhâm tí )
[ thiên mệnh ] can nhâm lại hóa vũ khúc phi hóa kỵ nhập [ bản quan ] gặp sinh kỵ hung
Đại nô làm hóa kị
Thiên di
[ đại nô ] tại [ bản thiên ]( ất tị ) can ất thái âm hóa kị nhập [ bản Huynh ]( canh tuất ) trùng [ bản nô ] lấy nhỏ trùng đại là điềm dử
Đại tật làm hóa kị
Phụ mẫu
[ đại tật ] tại [ bản tài ]( đinh mùi ) [ đại tật ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản phụ ]( nhâm tí ) trùng [ bản tật ] lấy nhỏ trùng đại bị là điềm dử
Lưu niên 2 1 nhâm tuất [ lưu mệnh ] nhập [ đại nô ] can ất thái âm hóa kị vị trí
Mà [ lưu thiên ]( giáp thìn ) thái dương tự hóa kị trùng [ lưu mệnh ] bởi vậy ngoài ý muốn thương vong
Lưu niên 54 mậu thìn [ lưu mệnh ] đi [ bản tài ]( canh thìn )
Lưu mệnh hóa kị
Tử nữ
[ lưu mệnh ] can canh thiên đồng hóa kị nhập [ vở ]( tân tị ) trùng [ bổn điền ]( đinh hợi ) ( trùng điệp [ lưu tật ])
Lưu tật hóa kị
Phụ mẫu
[ lưu tật ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản phụ ]( ất dậu )
Trùng [ bản tật ]( kỷ mão ) ( trùng điệp [ lưu Huynh ] ([ lưu tật ] tới khí số vị ) cho nên phát bệnh gần như chết bệnh
< xem [ lưu tật 44] tại [ bổn điền ]( ất vị ) >
Lưu tật hóa kị
Phụ mẫu
[ lưu tật ] can ất thái âm hóa kị nhập [ bản phụ [ trùng [ bản tật ] cũng là lấy nhỏ trùng đại
Lại [ bản tật ] trùng điệp [ đại tật tới Quan lộc vị trí ]( khí số thọ đeo vị trí )
Năm ấy khai đao chữa bệnh ( lá gan đảm )
Chú ý nghịch hành thứ ba đại hạn bên ngoài [ đại hạn tật ách ]( trùng điệp [ bản nô ])
Đại tật làm hóa kị
Tổ phụ mẫu
Nhược [ bản nô ] tọa sinh kỵ mà [ đại tật ] làm hóa kị nhập [ tổ phụ ] từ trùng tánh mạng có nguy cơ

// ]]>