[ đại tật ] cung can hóa kị Nhập [ bản phụ ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 816

12 đại tật can hóa kị nhập [ bản phụ ]


Đại tật can hóa kị
Phụ mẫu
[ đại tật ] can hóa kị nhập [ bản phụ trùng bản tật ] ( thể trùng thể ) cần đặc biệt chú ý thân nguy hiểm hiểm    chánh nhãn 4 0 0
Lưu ý nhược [ đại hạn cung mệnh ] đi vào tứ chính vị trí ( mệnh thiên tử điền ) thân này thể nguy cơ thuộc mệnh chủ bản nhân
Mà [ đại hạn cung mệnh ] đi vào lục thân cung vị thì nguy cơ thuộc lục thân
Phụ mẫu
Âm nam đại hạn nghịch hành thứ năm đại hạn (42~51) đại hạn cung mệnh đi bản tài ( canh tử )
[ đại hạn tật ách ] tại [ bổn điền ]( ất vị )
[ đại tật ] ất can thái âm hóa kị nhập [ bản phụ ]( quý tị ) trùng [ bản tật ] ( thể trùng thể ) lấy nhỏ trùng đại bên ngoài tai họa đại
< kiểm thị lấy thái âm hóa kị rơi cung quý [ kị chuyển kị ] >
[ kị chuyển kị ] quý chuyển tham lang hóa kị nhập [ bản phúc ]( giáp ngọ ) gặp văn xương sinh ra kị song kị trùng [ bản tài ]( canh tử )
Song kị trùng [ bản tài ]( canh tử ) trùng điệp [ thiên mệnh ] [ thiên mệnh ] thụ trùng này đại hạn tất có tai tới tượng
Đang lưu niên 44 lưu mệnh đi vào bản tài ( canh tử ) là thân hồi tai họa tới ứng vài năm
Tham lang thuộc mộc tính thuộc thủy cho nên thuộc lá gan đảm tật bệnh
Kiểm thị lưu tật 44 tại bổn điền ( ất vị ) ất can thái âm hóa kị nhập bản phụ trùng bản tật cũng là lấy nhỏ trùng đại
Lại bản tật trùng điệp đại tật tới quan lộc vị trí ( khí số thọ đeo vị trí )
Năm ấy khai đao chữa bệnh ( lá gan đảm )

Đại tật can hóa kị
Phụ mẫu
[ đại tật ] ất can thái âm hóa kị nhập [ bản phụ ]+[ cánh đồng ] gặp thái âm sinh ra quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] trùng [ bản tật ]
( thể trùng thể ) cần đặc biệt chú ý thân nguy hiểm hiểm
Quan lộc
Thuận hành thứ hai đại hạn (14~23) đi [ bản phụ ]( nhâm tí )
[ thiên mệnh ] can nhâm lại hóa vũ khúc phi hóa kỵ nhập [ bản quan ] gặp sinh ra kị hung
Đại nô can hóa kị
Thiên di
[ đại nô ] tại [ bản thiên ]( ất tị ) ất can thái âm hóa kị nhập [ bản huynh ]( canh tuất ) trùng [ bản nô ] lấy nhỏ trùng đại là điềm dử
Đại tật can hóa kị
Phụ mẫu
[ đại tật ] tại [ bản tài ]( đinh mùi ) [ đại tật ] đinh can cự môn hóa kị nhập [ bản phụ ]( nhâm tí ) trùng [ bản tật ] lấy nhỏ trùng đại bị là điềm dử
Lưu niên 21 nhâm tuất [ lưu mệnh ] nhập [ đại nô ] ất can thái âm hóa kị vị trí
Mà [ lưu thiên ]( giáp thìn ) thái dương tự hóa kị trùng [ lưu mệnh ] bởi vậy ngoài ý muốn thương vong
Lưu niên 54 mậu thìn [ lưu mệnh ] đi [ bản tài ]( canh thìn )
Lưu mệnh hóa kị
Tử nữ
[ lưu mệnh ] canh can thiên đồng hóa kị nhập [ vở ]( tân tị ) trùng [ bổn điền ]( đinh hợi ) ( trùng điệp [ lưu tật ])
Lưu tật hóa kị
Phụ mẫu
[ lưu tật ] đinh can cự môn hóa kị nhập [ bản phụ ]( ất dậu )
Trùng [ bản tật ]( kỷ mão ) ( trùng điệp [ lưu huynh ] ([ lưu tật ] tới khí mấy vị ) cho nên phát bệnh gần như chết bệnh
< kiểm thị [ lưu tật 44] tại [ bổn điền ]( ất vị ) >
Lưu tật hóa kị
Phụ mẫu
[ lưu tật ] ất can thái âm hóa kị nhập [ bản phụ [ trùng [ bản tật ] cũng là lấy nhỏ trùng đại
Lại [ bản tật ] trùng điệp [ đại tật tới quan lộc vị trí ]( khí số thọ đeo vị trí )
Năm ấy khai đao chữa bệnh ( lá gan đảm )
Chú ý nghịch hành thứ ba đại hạn bên ngoài [ đại hạn tật ách ]( trùng điệp [ bản nô ])
Đại tật can hóa kị
Tổ phụ mẫu
Nhược [ bản nô ] tọa sinh ra kị mà [ đại tật ] can hóa kị nhập [ tổ phụ ] từ trùng tánh mạng có nguy cơ

// ]]>