[ đại tật ] cung can hóa kị Nhập [ bản quan ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 413

9 đại tật can hóa kị nhập [ bản quan ]


Đại tật can hóa kị
Quan lộc
Là "Cất giữ" bất kị   nhưng vẫn tu lưu ý bên trong cung tới năm sinh sao hóa hoặc tự hóa   nếu có   thì hội có cát hung
Đại tật can hóa kị
Quan lộc
[ đại tật ] tại [ bản nô ]( đinh mùi )
[ đại tật ] đinh can cự môn hóa kị nhập [ bản quan ]( bính ngọ ) gặp cự môn sinh ra kị hung
Lưu niên đi vào bính ngọ [ lưu mệnh ] hồi [ đại tật ] kị trùng này năm có tai nạn hiện ra
Lưu niên 24 canh ngọ [ lưu mệnh ] nhập bính ngọ
[ lưu mệnh ] bính can liêm trinh hóa kị nhập [ bổn điền ] ( phi hóa kỵ nhập tử điền tuyến ) chú ý an toàn giao thông
Canh ngọ nguyệt xảy ra tai nạn xe ( hạnh bính thiên đồng hóa lộc nhập thiên chiếu mệnh hoạch cứu )

Dương nam đại hạn thuận hành đệ thất đại hạn (66~75) đại hạn cung mệnh đi vào bản thiên ( nhâm ngọ ) gặp thái dương sinh ra lộc
< nhược lấy [ một kị chuyển lộc tam hóa kị ] quan sát thân được vấn đề > từ bản mệnh cung tật ách tứ hóa dự đoán
Tật can tham lang hóa kị nhập tử ( ất dậu ) trùng bổn điền ( kỷ mão ) này là thùy tượng ( một kị )
Tử can ất thiên cơ hóa lộc nhập bản tài ( giáp thân ) chiếu bản phúc này là cát hung ( chuyển lộc )
Tài can giáp thái dương hóa kị nhập bản thiên ( nhâm ngọ ) trùng phá thái dương sinh ra lộc song kị trùng bản mệnh này là kết quả ( tam hóa kị )
Cho nên dự đoán đang đệ thất đại hạn (66~75) đại hạn cung mệnh đi vào bản thiên ( nhâm ngọ ) thân vấn thể tất nhiên di chuyển rõ ràng
Đại tật can hóa kị
Quan lộc
[ đại hạn tật ách ]( kỷ sửu ) trùng điệp [ bản phụ ]
[ đại tật ] kỷ can văn khúc hóa kị nhập [ bản quan ]( canh thìn ) gặp thiên đồng sinh ra kị cấu thành song kị trùng [ bản phu ]( bính tuất )
Phi hóa kỵ nhập phu quan tuyến ( tử vong tuyến )
Kiểm thị [ bản phu ]( bính tuất ) trùng điệp [ lưu mệnh 73]+[ lưu tật 4 nguyệt ] mà phi hóa kỵ nhập [ bản quan ] là 4 nguyệt 2 nhật
< nhược lấy [ một kị chuyển lộc tam hóa kị ] quan sát thân được vấn đề > tại từ lưu niên 73 cung mệnh tứ hóa dự đoán
[ lưu mệnh 73] tại bính tuất bính can liêm trinh hóa kị nhập bản phụ ( kỷ sửu ) trùng điệp đại tật +[ lưu điền 73] này là thùy tượng ( một kị )
Kỷ can vũ khúc hóa lộc nhập bản nô ( tân tị ) trùng điệp đại huynh +[ lưu tật 73] này là cát hung ( chuyển lộc )
Tân can văn xương hóa kị nhập bản phu ( bính tuất ) trùng điệp đại quan +[ lưu mệnh 73] +[ lưu tật 4 nguyệt ]
Này là kết quả lưu mệnh bị trùng sinh mệnh có cướp số
Trùng bản quan ( canh thìn ) là 4 nguyệt 2 nhật

// ]]>