[ đại tật ] cung can hóa kị Nhập [ bản tài ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 364

5 đại tật can hóa kị nhập [ bản tài ]


Đại tật can hóa kị
Tài bạch
Nếu không gặp sinh ra lộc hoặc sinh ra kị là "Cất giữ" bất kị ( gặp thì hung )
Tài bạch tọa sinh ra kị song kị trùng phúc đức
Này hạn [ đại hạn tật ách ] trùng điệp [ vở ]( ất mão ) tọa thiên cơ sinh ra kị cự môn
Ẩn chứa hoang đường sinh hoạt tình dục phức tạp hấp độc dẫn đến dược vật trúng độc cũng ảnh hưởng tình cảm vợ chồng
Đại tật ( lưu tật ) trùng điệp bản tật ( gặp cung can tự hóa lộc )
Bên ngoài cung can hóa kị không thể trùng ( bản mệnh bản quan bổn điền bản phúc ) trùng thì đại hung này tự hóa lộc là [ tuyệt mệnh lộc ]
Đại tật ( lưu tật ) trùng điệp bản nô ( gặp cung can tự hóa lộc )
Bên ngoài cung can hóa kị không thể trùng ( bản mệnh bản quan bổn điền bản phúc ) trùng thì đại hung này tự hóa lộc là [ tuyệt mệnh lộc ]
[ đại tật ] tự hóa lộc lại trùng điệp [ bản nô ] thì cung can hóa kị không thể ( nhập tài trùng phúc ) trùng thì đại hung
[ đại tật ] tự hóa lộc lại trùng điệp [ bản tật ] thì cung can hóa kị không thể ( nhập tài trùng phúc ) trùng thì đại hung

Dương nữ nhân đại hạn nghịch hành thứ hai đại hạn (13~22) [ thiên mệnh ] đi vào [ bản huynh ]( nhâm tí )    thần thám 394
Gặp thất sát + kình dương lại hồi song kị trùng phá bản hạn tất nhiên khó khăn trắc trở
[ thiên mệnh ] can nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phu ]( tân hợi ) gặp thiên lương sinh ra lộc này là [ điệp xuất lộc ] không biết trân quý không duyên cớ lãng phí
Thiên mệnh can hóa kị
Nô bộc
[ thiên mệnh ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản nô ]( bính ngọ ) gặp vũ khúc sinh ra kị hình thành song kị trùng [ bản huynh ] [ tật tới quan ]
Trùng [ bản huynh ] [ tật tới quan ] thụ trùng biểu hiện có tai cướp
Bằng [ thiên mệnh ] hóa kị từ trùng bản cung [ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản huynh ] +[ lưu tật 2 0 ]
Cũng là bản thân bỏ cuộc tới điềm báo ( là tự nhiên sát tới khuynh hướng )
[ bản huynh ] hoặc [ lưu tật 2 0 ] thụ trùng đều biểu hiện thân có tai cướp
[ đại huynh ] tân can văn xương hóa kị nhập [ bản quan ]( ất tị ) trùng [ bản phu ] < bản phu là tật tới điền > này là phi hóa kỵ nhập [ tử vong tuyến ]
Đại phu can hóa kị
Nô bộc
[ đại phu ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản nô ]( bính ngọ ) trùng [ bản huynh ]( cũng là [ thiên mệnh ])+[ lưu mệnh 7 nguyệt ]
Cũng là phi hóa kỵ nhập [ tử vong tuyến ]
[ đại tật ] đinh can thái âm tự hóa lộc ( đinh mùi ) trùng điệp [ lưu phúc 2 0 ]
Đại tật can hóa kị
Tài bạch
Mà [ đại tật ] đinh can cự môn hóa kị nhập [ bản tài ]( kỷ dậu ) gặp văn khúc tự hóa kị song kị trùng [ bản phúc ]( quý dậu )
Song kị trùng [ bản phúc ]( quý dậu ) +[ lưu mệnh 7/16 nhật ] thân mất phúc giống
[ lưu tật 7/16] canh can thái dương hóa lộc nhập [ bản thiên ]( đinh mùi ) gặp thái âm tự hóa lộc này là [ điệp xuất lộc ] gia tốc lộc xuất
[ lưu tật 7/16] canh can thiên đồng hóa kị nhập [ bản quan ]( ất tị ) dẫn động văn xương hóa kị ( thị cùng thất sát hóa kị )
Trùng phá [ bản phu ]( tân hợi ) ngày lương sinh ra lộc
Dự đoán mệnh chủ với 7/16 bỏ mình

// ]]>