[ đại tật ] cung can hóa kị Nhập [ bản thiên ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 1 0 34

7 đại tật can hóa kị nhập [ bản thiên ]


Đại tật can hóa kị
Thiên di
Bất luận cái gì cung can hóa kị nhập [ thiên di ] trùng [ bản mệnh ] đại hạn đi vào nơi đây cũng hội phá sản
Đại tật can hóa kị nhập thiên trùng mệnh biểu hiện dễ có bên ngoài đến được tai hại dẫn đến mặt mày hốc hác
Lưu niên kỷ vị 45 trùng điệp thứ năm đại hạn cung mệnh
[ đại tật ] mậu can thiên cơ hóa kị nhập [ bản thiên ] trùng phá thiên cơ sinh ra lộc trùng [ bản mệnh ] không lành năm đó chết bệnh
[ đại tật ] tự hóa lộc lại trùng điệp [ bản nô } thì cung can hóa kị không thể ( nhập thiên trùng mệnh ) trùng thì đại hung
[ đại tật ] tự hóa lộc lại trùng điệp [ bản tật ] thì cung can hóa kị không thể ( nhập thiên trùng mệnh ) trùng thì đại hung
Đại tật ( lưu tật ) trùng điệp bản tật ( gặp cung can tự hóa lộc )
Bên ngoài cung can hóa kị không thể trùng ( bản mệnh bản quan bổn điền bản phúc ) trùng thì đại hung này tự hóa lộc là "Tuyệt mệnh lộc "
Đại tật ( lưu tật ) trùng điệp bản nô ( gặp cung can tự hóa lộc )
Bên ngoài cung can hóa kị không thể trùng ( bản mệnh bản quan bổn điền bản phúc ) trùng thì đại hung này tự hóa lộc là "Tuyệt mệnh lộc "
[ đại tật ] bính can liêm trinh hóa kị nhập [ bản thiên trùng bản mệnh ]
Biểu hiện tự thân uất tốt thương hại mình bản thân liễu đoạn ( không muốn sống từ giết ) thận phòng! Thận phòng!
[ đại tật ] mậu can thiên cơ hóa kị nhập [ bản thiên ] trùng phá thiên cơ sinh ra lộc trùng mệnh không lành năm đó chết bệnh

Đại tật can hóa kị nhập bản thiên trùng bản mệnh này là [ vận ] được vấn đề
Dự đoán đáng đại hạn tới vận trình :
Lấy [ đại hạn cung mệnh ] cùng [ đại hạn cung tài bạch ] phân biệt tứ hóa
Quan sát tứ hóa phi tinh rơi cung tiến hành tống hợp phán đoán
Đại tật can hóa kị nhập bản thiên trùng bản mệnh cũng chủ tử vong
Cánh đồng can hóa kị nhập bản thiên trùng bản mệnh cũng chủ tử vong
Lấy hóa kị chi tinh tình phán đoán tới chết nguyên nhân ?
Lấy hóa kị tới cung vị phán đoán trí mạng thương tại nơi nào?
Kể trên tới phán đoán cũng muốn lưu ý đối cung ánh sao tình tiến hành tham khảo phán đoán < này là âm dương điên ngược lại pháp >
Bản cung chủ [ dương ] là rõ ràng đối cung chủ [ âm ] là ngầm [ âm ] chỉ có hội phơi bày với số
Đại tật can hóa kị
Thiên di
Trùng bản mệnh biểu hiện này hạn có tử vong tới điềm báo
( kiểm thị đại tật can hóa lộc phải chăng nhập ngã cung ( quan điền phúc ) thì không có sự sống nguy hiểm nhập tài thì không nhất định có lẽ phí của )
Đại tật cung can hóa kị nhập thiên trùng bản mệnh ( thân cùng sinh mệnh không duyên tai nạn nghiêm trọng )
Giả định tọa mệnh dậu cung mà nặng điệp [ lưu tật ] thì đang lưu niên đi vào [ dần vị trí ] hoặc [ dậu vị trí ] năm ấy thân không tốt
Nhược lưu niên đi trước đến [ dần vị trí ] bệnh sâu nặng hậu đến [ dậu vị trí ] bệnh khá là khẽ
Hoặc là lưu niên đi trước đến [ dậu vị trí ] bệnh sâu nặng hậu đến [ dần vị trí ] bệnh khá là khẽ
Thuận hành thứ ba đại hạn (33~42) đi [ bổn điền ] tọa thiên cơ sinh ra kị bản hạn đã có chút không ổn thỏa giống
Đại tật can hóa kị
Thiên di
[ đại tật ] tại [ bản phu ]( kỷ vị ) [ đại tật ] kỷ can văn khúc hóa kị nhập [ bản thiên ]( ất mão ) trùng [ bản mệnh ]
( nhược [ bản mệnh ] trùng điệp đại hạn tới tử điền tuyến e rằng có tai nạn xe tới thùy tượng )
[ cánh đồng ] tại [ bản thiên ]( ất mão ) [ cánh đồng ] ất can thái âm hóa kị nhập [ bản tật ]( bính thìn ) trùng [ bản phụ ]( phụ tật tuyến ) cũng chủ tai họa
Lưu niên 34 tân vị [ lưu mệnh ] trùng điệp [ đại tật ]/[ bản phu ] ( kỷ vị )
[ lưu mệnh ] kỷ can văn khúc hóa kị nhập [ bản thiên ] trùng [ bản mệnh ] cho nên có tai nạn xe
( may có [ lưu mệnh ] kỷ can vũ khúc hóa lộc nhập [ bản mệnh ] cho nên không có sự sống nguy hiểm )
Nô bộc
Dương nam đại hạn thuận hành thứ sáu đại hạn (56~65) đại hạn cung mệnh đi vào [ bản nô ]( tân mão ) cung vô chính diệu
Chánh nhãn 135
Hồi phúc can mậu thiên cơ hóa kị gặp cự môn tự hóa kị song kị trùng [ đại hạn cung mệnh ] này hạn nên tiểu tâm

// ]]>


Dự đoán nhược thứ sáu đại hạn đại hạn cung mệnh đi vào [ bản nô ] mà [ bản mệnh ] cung trùng điệp [ đại hạn tật ách ]( bính thân )
Đại tật can hóa kị
Thiên di
Đại hạn tật ách [ đại tật ] bính can liêm trinh hóa kị nhập [ bản thiên trùng bản mệnh ]
Biểu hiện tự thân uất tốt thương hại mình bản thân liễu đoạn ( không muốn sống từ giết ) thận phòng! Thận phòng!
< nhược lấy đại hạn người bị tứ hóa "Lộc chuyển kị" quan sát này đại hạn cát hung >
[ đại hạn cung mệnh ]( tân mão ) tân can cự môn hóa lộc nhập [ bản phụ ]( đinh dậu ) gặp cự môn tự hóa kị này là "Lộc xuất "
[ định lúc ] tại đinh dậu [ lưu niên 6 0 ]
< phụ mẫu là nô tới tài > định tượng là này hạn nghĩ cố gắng cùng bằng hữu hợp tác làm ăn mưu tài lại chú định tổn tài
Lại song kị trùng bản tật thân hồi tổn là "Thọ xuất" ( định tượng )
Đại hạn cung mệnh [ lộc chuyển kị ] ( người bị tứ hóa ) có đoạn không lành sự tình ( như cướp số sinh tử )
Đại hạn cung mệnh ( tân mão ) tân can cự môn hóa lộc nhập [ bản phụ ]( đinh dậu ) ( lộc nhập [ định lúc ])
[ lộc chuyển kị ] phụ can đinh cự môn tự hóa kị này là [ kị xuất ] ( kị là [ định tượng ])
Phi hóa kỵ nhập phụ tật tuyến ( thọ đeo ) tượng này sinh mệnh du quan
Hoặc [ lộc chuyển kị ] nhập [ bản quan ] trùng [ bản phu ] phi hóa kỵ nhập phu quan tuyến ( thọ đeo ) tượng này cũng là sinh mệnh du quan
< nhược lấy đại hạn người bị tứ hóa "Kị chuyển lộc" quan sát này đại hạn cát hung >
Đại hạn cung mệnh ( tân mão ) tân can văn xương hóa kị nhập bản huynh ( ất vị )
[ kị chuyển lộc ] huynh can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản phụ ]( đinh dậu ) gặp thiên cơ sinh ra quyền lại tự hóa khoa cùng cự môn tự hóa kị
Này là "Kị xuất "
Tượng này cũng xác định [ lưu niên 6 0 ] tài xuất thọ xuất tới [ định lúc cùng định tượng ]
Thiên di
[ đại tật ] tại tân mão
[ đại tật ] tân can văn xương hóa kị nhập [ bản thiên trùng mệnh ]
[ kị truy kị ] mà [ bản thiên ] ất can chuyển kị thái âm hóa kị nhập [ vở ]( mậu tuất ) trùng [ bổn điền ]
Lưu niên 58 quý dậu
[ lưu mệnh ] đi vào đại hạn tới phụ tật tuyến
Bên ngoài [ lưu tật ] tại [ bổn điền ] bị đại tật văn xương kị chuyển kị thái âm kị chỗ trùng cho nên phát bệnh nằm viện
Lưu niên 59 giáp tuất
[ lưu mệnh ] đi vào [ vở ]( mậu tuất )
Bên ngoài [ lưu tật ] tại [ bản quan ] bị [ thiên mệnh ]( trùng điệp [ bản tật ]) bính liêm trinh hóa kị cùng liêm trinh sinh ra kị lưỡng kị chỗ trùng
Cho nên lại phục phát bệnh nằm viện
Đại tật can hóa kị
Đại thiên di
[ đại tật ] tại [ bản huynh ]( giáp thân )
[ đại tật ] giáp can thái dương hóa kị nhập [ bản phu ]( trùng điệp [ đại thiên ]) gặp thái âm sinh ra kị không lành song kị trùng [ bản quan ]( trùng điệp [ thiên mệnh ])
Song kị trùng [ bản quan ]( trùng điệp [ thiên mệnh ]) này hạn thân bất lợi
Lưu niên 43 đinh mão [ lưu mệnh ] đi vào [ bản thiên ] hồi nô can thiên cơ hóa kị trùng phá thiên cơ sinh ra lộc lộc kị chỗ trùng năm này bất lợi
Lại [ lưu tật ] tại ( bính tuất ) bính liêm trinh hóa kị nhập mậu dần ( lưu huynh )
[ lưu tật ] bính can liêm trinh kị trùng [ thiên mệnh ] cho nên năm đó thân không tốt nằm viện khai đao trị liệu ( mậu tham lang lộc nhập đại tật bệnh có dũ )


Đại tật can hóa kị
Thiên di
Lưu thiên di
Đại thiên hoặc đại tật can hóa kị trùng [ lưu niên cung mệnh ] chỉ ứng bị trùng tới [ lưu niên ]
Lưu tật hóa kị
Thiên di
Nhược trùng điệp đại tật lưu niên tại thiên di năm này sợ có ngoài ý muốn tai nạn
Lưu tật hóa kị
Đại thiên di
[ lưu tật ] bính can liêm trinh phi hóa kỵ nhập [ đại thiên ] trùng [ thiên mệnh ] cho nên năm đó thân không tốt nằm viện khai đao trị liệu
May mà ( mậu tham lang lộc nhập đại tật bệnh có dũ )
< kiểm thị [ lưu tật 18] tại [ bản phụ ]( đinh dậu )> điều tra năm đó chi thân thể vận khí tốt hơn hoại
Lưu tật hóa lộc
Quan lộc
[ lưu tật ] đinh can thái âm hóa lộc thiên đồng hóa quyền cùng nhập [ bản quan ]
[ lưu tật ] đinh can thiên cơ hóa khoa nhập [ bản tài ] nói rõ mệnh chủ bên ngoài trơn mượt động được khí thế rất cường
Thiên cơ hóa khoa nhập [ bản tài ] nói rõ tiền tài là quý nhân ( khả giải kị tới hung ) cũng là hao phí tiền tiêu tai chi ý
Lưu tật hóa kị
Thiên di
[ lưu tật ] đinh can cự môn hóa kị nhập [ bản thiên ]( canh dần ) trùng điệp [ đại tật ] +[ lưu mệnh 18]
<[ kị chuyển khoa ] tìm tầm hiểu kị được quý nhân ( khoa ) phương vị >
[ kị chuyển khoa ] thiên can canh thiên phủ hóa khoa nhập [ bổn điền ]( kỷ hợi )
Này hóa tượng nói rõ cần gia đình trợ giúp ( hoặc nói gia đình là mệnh chủ được quý nhân )
( bản mệnh lệ đang mệnh chủ tại đẹp quốc lọt vào nhận ra cha mẹ là không người sáng mắt sĩ bắt cóc đánh điện thoại hướng bên ngoài người nhà
Yêu cầu cao ngạch thục kim hậu kinh mặc cả giá cả đạt thành hiệp nghị mệnh chủ miễn với hồi giết con tin cứu trở về một mạng )
Đại tật can hóa kị
Đại thiên di
Đại tật can hóa kị nhập [ đại thiên di ] trùng [ thiên mệnh ] chủ này hạn sợ hội vãng sinh
Nhược lưu niên mệnh can hóa kị nhập lưu năm điền trạch
Mà chảy điền can chuyển phi hóa kỵ nhập lưu niên phúc đức ( đại thiên di ) trùng thiên mệnh biểu hiện này năm vãng sinh

// ]]>