[ đại tật ] cung can hóa kị Nhập [ vở ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 6 0 9

4 đại tật can hóa kị nhập [ vở ]


Đại tật can hóa kị
Tử nữ
Đại tật tại bản tài giáp ngọ giáp can thái dương hóa kị nhập ất vị vở gặp thái âm tự hóa kị song kị trùng bổn điền
Đại nô tại bản thiên nhâm thìn can nhâm vũ khúc hóa kị nhập giáp ngọ bản tài trùng bản phúc
Lưu niên 22 nhâm thân đi vào bản tật can hóa kị chi vị
Lưu tật tại tân mão tọa mượn nhập ngày cơ mệnh can hóa kị + cự môn sinh ra lộc ( lại tự hóa kị )
Lưu mệnh lưu tật đều tọa kị năm đó thân bất lợi
Năm đó nhâm thân đi vào đinh mùi nguyệt gặp thái dương sinh ra quyền lại thái âm tự hóa kị toàn thân làn da rửa quái bệnh không y trị được


Tử nữ
Đại tật tại bản phúc tân tị tân văn xương hóa kị nhập vở mậu tử lưu niên đi vào vở năm đó sợ bệnh phát trùng bổn điền có huyết quang
Đại nô trùng điệp bản mệnh kỷ can văn khúc hóa kị nhập bản huynh không lành lưu niên 6 0 giáp tý kiểm nghiệm phát hiện dạ dày chảy máu
Đại tật ( lưu tật ) trùng điệp bản tật ( gặp cung can tự hóa lộc )
Bên ngoài cung can hóa kị không thể trùng ( bản mệnh bản quan bổn điền bản phúc ) trùng thì đại hung này tự hóa lộc là [ tuyệt mệnh lộc ]
Đại tật ( lưu tật ) trùng điệp bản nô ( gặp cung can tự hóa lộc )
Bên ngoài cung can hóa kị không thể trùng ( bản mệnh bản quan bổn điền bản phúc ) trùng thì đại hung này tự hóa lộc là [ tuyệt mệnh lộc ]
[ đại tật ] tự hóa lộc lại trùng điệp [ bản nô } thì cung can hóa kị không thể ( nhập tử trùng điền ) trùng thì đại hung
[ đại tật ] tự hóa lộc lại trùng điệp [ bản tật ] thì cung can hóa kị không thể ( nhập tử trùng điền ) trùng thì đại hung

// ]]>


Âm nam đại hạn nghịch hành thứ hai đại hạn (12~21) đại hạn cung mệnh đi bản huynh ( giáp thân )
Đại hạn tật ách tại bản thiên ( kỷ mão ) gặp thái âm sinh ra kị có dự đoán đáng hạn thân khỏe mạnh hội xuất vấn đề
Thái âm thuộc thủy biểu hiện thận tạng mà cung mệnh thiên đồng thủ thiên đồng cũng thuộc thủy
Nam tính biểu hiện bàng quang ( nữ tính biểu hiện tử cung noãn sào ) các khí quan có bệnh
May mà gặp [ nghịch thủy kị ] tai nạn không đến nỗi nguy hiểm cho sinh mệnh
Bản thiên ( kỷ mão ) trùng điệp [ lưu tử 14] phi hóa kỵ nhập lưu niên tử điền tuyến ( tai nạn tuyến ) cho nên dự đoán 14 tuổi thì có tật bệnh điềm báo
[ lưu tật 14] tại bản quan tọa thiên cơ sinh ra lộc bởi vậy mặt ngoài thân xem ra còn rất khỏe mạnh
Lưu niên 15 đi vào bản phu ( quý vị ) thì bản mệnh trùng điệp [ lưu phúc 15] thọ nguyên vị trí mệnh chủ bắt đầu là phát bệnh mà phiền não
< lấy đại hạn cung tật ách ( kỷ mão ) tứ hóa truy tung >
Đại tật kỷ can vũ khúc hóa lộc nhập bản phụ ( bính tuất ) trùng điệp [ lưu điền 15] chiếu bản tật ( lưu tử )
Đại tật kỷ can văn khúc hóa kị nhập vở ( nhâm ngọ ) trùng điệp [ lưu huynh 15] trùng [ lưu nô ] phi hóa kỵ nhập lưu niên huynh nô tuyến ( cướp số tuyến )
[ lộc truy kị ] vũ khúc hóa lộc nhập [ lưu điền ] bính can liêm trinh hóa kị nhập vở ( nhâm ngọ ) trùng điệp [ lưu huynh 15] cùng dạng phi hóa kỵ nhập cướp số tuyến
< lấy lưu niên cung tật ách ( mậu dần ) tứ hóa truy tung >
Lưu tật mậu can tham lang hóa lộc nhập bản tật ( canh thìn )
Mà [ lưu tật ] mậu can thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ]( kỷ sửu ) trùng điệp [ đại nô ] trùng phá thiên cơ sinh ra lộc song kị trùng [ bản phu ]
Kị trùng [ bản phu ]( quý vị ) trùng điệp [ lưu mệnh 15] phát bệnh ứng với lưu niên
< lấy đại hạn làm môi giới quan sát >
Thiên cơ hóa kị nhập [ bản quan ] trùng điệp [ đại nô ] cũng là phi hóa kỵ nhập đại hạn chi kiếp số tuyến
Trùng đại huynh ( quý vị ) thân cướp số ứng với quý vị lưu niên
< lấy lưu niên cung huynh đệ ( nhâm ngọ ) tứ hóa truy tung > < lưu huynh là lưu tật tới quan > quan sát lưu niên được thân cướp số tới có không
[ lưu huynh ] can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản phụ ]( bính tuất ) trùng điệp [ đại phúc ]+[ lưu điền 15] trùng [ bản tật ]( thân ) trùng điệp [ đại tài ]
Trùng [ bản tật ]( thân ) trùng điệp [ đại tài ]( hao phí tiền tiêu tai )+[ lưu tử 15]
Phi hóa kỵ nhập lưu niên tử điền tuyến ( tai nạn tuyến ) biểu hiện thân có cướp số ( bệnh )
Lưu tật hóa kị
Tử nữ
[ lưu tật 23] bính can liêm trinh hóa kị nhập [ vở ]( mậu thìn ) trùng [ bổn điền ] biểu hiện rời nhà đi ( phi hóa kỵ nhập tử điền biến động tai nạn tuyến )

// ]]>