[ đại tật ] cung can hóa lộc Nhập [ bản huynh ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 444

2 đại tật can hóa lộc nhập [ bản huynh ]


[ thiên mệnh ] trùng điệp [ bản phu ]( mậu ngọ ) mà [ đại tật ] trùng điệp [ bản nô ]( ất sửu )
Đại tật can hóa lộc
Huynh đệ
[ đại tật ] ất can thiên cơ hóa lộc nhập [ bản huynh ]+[ tổ phụ ] gặp thiên cơ sinh ra kị hữu bật sinh ra khoa này là [ lộc nhập không đáy động ]
Song kị trùng [ bản nô ] trùng cung [ bản nô ]< nô bộc là phụ tới quan > biểu hiện phụ thân chuyện của nghiệp có vấn đề
[ song kị ] từ trùng [ đại tật ] này hạn thân e rằng có vấn đề

// ]]>