[ đại tật ] cung can hóa lộc Nhập [ bản phụ ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 373

12 đại tật can hóa lộc nhập [ bản phụ ]


Đại tật can hóa lộc
Phụ mẫu
[ đại tật ] kỷ can vũ khúc hóa lộc nhập [ bản phụ ]( bính tuất ) trùng điệp [ lưu điền 15] chiếu bản tật ( lưu tử )
Đại tật kỷ can văn khúc hóa kị nhập vở ( nhâm ngọ ) trùng điệp [ lưu huynh 15] trùng [ lưu nô ] phi hóa kỵ nhập lưu niên huynh nô tuyến ( cướp số tuyến )
[ lộc truy kị ] nhìn kết quả
< vũ khúc hóa lộc nhập [ lưu điền ]> bính can liêm trinh hóa kị nhập vở ( nhâm ngọ ) trùng điệp [ lưu huynh 15] cùng dạng phi hóa kỵ nhập cướp số tuyến

// ]]>