[ đại tật ] cung can hóa lộc Nhập [ bản thiên ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 325

7 đại tật can hóa lộc nhập [ bản thiên ]


Đại tật can hóa lộc
Thiên di
Âm nam đại hạn nghịch hành thứ hai đại hạn (12~21) đại hạn cung mệnh đi bản huynh ( giáp thân )
Đại hạn tật ách tại bản thiên ( kỷ mão ) gặp thái âm sinh ra kị có dự đoán đáng hạn thân khỏe mạnh hội xuất vấn đề
Thái âm thuộc thủy biểu hiện thận tạng
Mà cung mệnh thiên đồng thủ thiên đồng cũng thuộc thủy nam tính biểu hiện bàng quang ( nữ tính biểu hiện tử cung noãn sào ) các khí quan có bệnh
May mà gặp [ nghịch thủy kị ] tai nạn không đến nỗi nguy hiểm cho sinh mệnh
Bản thiên ( kỷ mão ) trùng điệp [ lưu tử 14] phi hóa kỵ nhập lưu niên tử điền tuyến ( tai nạn tuyến ) cho nên dự đoán 14 tuổi thì có tật bệnh điềm báo
[ lưu tật 14] tại bản quan tọa thiên cơ sinh ra lộc bởi vậy mặt ngoài thân xem ra còn rất khỏe mạnh
Lưu niên 15 đi vào bản phu ( quý vị ) thì bản mệnh trùng điệp [ lưu phúc 15] thọ nguyên vị trí mệnh chủ bắt đầu là phát bệnh mà phiền não

// ]]>