[ đại thiên ] cung can hóa kị Nhập [ bản phu ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 5 0 4

3 đại thiên can hóa kị nhập [ bản phu ]


Đại thiên can hóa kị
Phu thê
Nhược cung mệnh không tọa sinh ra kị nhưng đại thiên can hóa kị nhập bản phu trùng bản quan cũng cấu thành [ tuyệt mệnh kị ]
Đại thiên can hóa kị nhập bản phu trùng bản quan biểu hiện bên ngoài sự nghiệp không được thuận thuộc hung tượng
( [ tuyệt mệnh kị ] nhược phát sinh vấn đề tất phi thường nghiêm trọng )
Lưu thiên hóa kị
Phu thê
Lưu thiên can hóa kị nhập bản phu trùng bản quan biểu hiện bên ngoài sự nghiệp không được thuận thuộc hung tượng
( [ tuyệt mệnh kị ] nhược phát sinh vấn đề tất phi thường nghiêm trọng )

// ]]>