[ đại thiên ] cung can hóa kị Nhập [ bản phúc ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 4 0 2

11 đại thiên can hóa kị nhập [ bản phúc ]


Đại thiên can hóa kị
Phúc đức
( nhược đại hạn can hóa kị nhập bản phúc trùng phá sinh ra lộc sinh ra kị đáng hạn chủ hung )

// ]]>