[ đại thiên ] can cung hóa kị Nhập [ bản thiên ] tới hiểu dịch

by dương cư sĩ
on 0 2 tháng mười 2 0 16
Điểm kích số: 12 0 8

7 đại thiên làm hóa kị nhập [ bản thiên ]


Đại thiên làm hóa kị
Thiên di
[ cung mệnh đại hạn ] đi vào này cung cũng hội phá sản trùng bản mệnh cũng chủ này hạn muốn đặc biệt phòng tai nạn xe sự cố ( tuyệt mệnh kị )
Đại thiên làm hóa kị nhập bản thiên trùng bản mệnh này là [ vận ] được vấn đề
Dự đoán đáng đại hạn tới vận trình :
Lấy [ cung mệnh đại hạn ] cùng [ đại hạn cung tài bạch ] phân biệt tứ hóa
Quan sát tứ hóa phi tinh rơi cung tiến hành tống hợp phán đoán
Đại thiên làm hóa kị nhập bản thiên trùng bản mệnh biểu hiện bên ngoài sự nghiệp không được thuận thuộc hung tượng
( [ tuyệt mệnh kị ] nhược phát sinh vấn đề tất phi thường nghiêm trọng )

[ đại thiên ] tại [ bản Huynh ]( mậu tuất )
[ đại thiên ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản thiên trùng mệnh ] tai nạn xe thùy tượng
Mà [ đại thiên ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản phụ ]( canh tử ) sợ không hiểu
Nhược [ đại thiên ] can lộc nhập [ bản phụ ] mà phi hóa kỵ nhập [ bản thiên ] bởi vì [ phụ thiên nhất lục cộng tông ] giống như lộc kị cùng nhập hung tượng
[ lộc chuyển kị ] phụ [ thiên nhanh ] làm canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phúc ]( tân sửu ) biểu hiện thân bên ngoài sợ mất phúc
Lưu niên 53 mậu thìn [ lưu mệnh ] trùng điệp [ cung mệnh đại hạn ]
[ lưu mệnh ] mậu làm dẫn động thiên cơ hóa kị [ nhập thiên trùng mệnh ] xe máy bị đụng tai nạn xe mà chết thân
Nhược cung mệnh không tọa sinh kỵ nhưng đại thiên làm hóa kị nhập bản thiên trùng bản mệnh cũng cấu thành [ tuyệt mệnh kị ]
( đại thiên làm hóa kị nhập bản phu trùng bản quan cùng luận )
[ thiên mệnh ] làm hóa kị nhập [ bản thiên trùng bản mệnh ] này là [ dịch mã biến động ] giống

// ]]>


[ đại thiên ] tại [ bản Huynh ]( mậu tuất )
[ đại thiên ] mậu làm thiên cơ hóa kị [ nhập bản thiên trùng bản mệnh ] tai nạn xe thùy tượng
Mà [ đại thiên ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ bản phụ ] sợ không hiểu
( nhược [ đại thiên ] mậu làm tham lang hóa lộc nhập [ cung mệnh tam phương ] có thể có hiểu )
Lưu niên 53 mậu thìn [ lưu mệnh ] trùng điệp [ cung mệnh đại hạn ]
[ lưu thiên ] dẫn động thiên cơ hóa kị [ nhập thiên trùng mệnh ] xe máy bị đụng tai nạn xe mà chết thân
( nhược lưu thiên trùng điệp đại hạn tử điền tuyến hoặc đại hạn phu Quan tuyến hóa kị nhập bản thiên trùng bản mệnh nạn tình hội sâu nặng )
Đại thiên làm hóa kị
Đại thiên di
Đại thiên tự hóa kị trùng [ đại hạn mệnh ] bản hạn ứng chú ý an toàn tránh cho ngoài ý muốn phát sinh
Đại thiên làm hóa kị
Lưu thiên di
Đại thiên hoặc đại tật làm hóa kị trùng [ lưu niên cung mệnh ] chỉ ứng bị trùng tới [ lưu niên ]
Lưu thiên hóa kị
Lưu thiên di
Mà [ lưu thiên ]( giáp thìn )) thái dương tự hóa kị trùng [ lưu mệnh ] bởi vậy ngoài ý muốn thương vong
Lưu thiên hóa kị
Thiên di
[ lưu thiên ] dẫn động thiên cơ hóa kị [ nhập thiên trùng mệnh ] xe máy bị đụng tai nạn xe mà chết thân
Lưu thiên hóa kị
Thiên di
Trùng bản mệnh bất lợi trùng tất có nguy hiểm
Thiên di
Trùng bản mệnh bất lợi ( bản mệnh trùng điệp đại tài ) chủ phí của tiêu nạn
Thiên di
Trùng bản mệnh bất lợi ( bản mệnh trùng điệp thái tử ) sâu nặng chủ
Thiên di
Trùng bản mệnh bất lợi ( bản mệnh trùng điệp cánh đồng ) sâu nặng chủ
Thiên di
Trùng bản mệnh bất lợi ( bản mệnh trùng điệp đại phu ) sâu nặng chủ
Lưu thiên hóa kị
Thiên di
Trùng bản mệnh bất lợi ( bản mệnh trùng điệp đại quan ) sâu nặng chủ
Lưu thiên hóa kị
Thiên di
Lưu thiên làm hóa kị nhập bản thiên trùng bản mệnh biểu hiện ứng nạn nạn thuộc hung tượng ( [ tuyệt mệnh kị ] nhược phát sinh vấn đề tất phi thường nghiêm trọng )
Bên ngoài [ lưu thiên ] tại [ bản phúc ]( mậu ngọ )
Lưu thiên hóa kị
Thiên di
[ lưu thiên ] mậu làm thiên cơ hóa kị nhập [ bản thiên trùng mệnh ] ( bởi vì mệnh chủ cung vô chính diệu tọa mệnh hưởng sao hóa kỵ trùng chi năng lực khá là yếu )
Quan lộc
Thuận hành thứ hai đại hạn ( 14~23) đi [ bản phụ ]( nhâm tí )
[ thiên mệnh ] can nhâm lại hóa vũ khúc phi hóa kỵ nhập [ bản quan ] gặp sinh kỵ hung
Đại nô làm hóa kị
Thiên di
[ đại nô ] tại [ bản thiên ]( ất tị ) can ất thái âm hóa kị nhập [ bản Huynh ]( canh tuất ) trùng [ bản nô ] lấy nhỏ trùng đại là điềm dử
Đại tật làm hóa kị
Phụ mẫu
[ đại tật ] tại [ bản tài ]( đinh mùi ) [ đại tật ] can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản phụ ]( nhâm tí ) trùng [ bản tật ] lấy nhỏ trùng đại bị là điềm dử
Lưu niên 2 1 nhâm tuất [ lưu mệnh ] nhập [ đại nô ] can ất thái âm hóa kị vị trí
Lưu thiên hóa kị
Lưu thiên
Mà [ lưu thiên ]( giáp thìn ) thái dương tự hóa kị trùng [ lưu mệnh ] bởi vậy ngoài ý muốn thương vong

// ]]>