Dần cung Rơi Bản mệnh ( bính dần ) Thái dương sinh ra kị Cự môn Thiên diêu Lộc tồn Hoả tinh

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 1 0 58

Dần cung rơi bản mệnh ( bính dần ) thái dương sinh ra kị cự môn thiên diêu lộc tồn hoả tinh


[ dần cung tứ hóa ] [ cung mệnh ] ( bính dần ) thái dương sinh ra kị cự môn thiên diêu lộc tồn hoả tinh
Hộ pháp 0 76
[ cung phu thê ] tại ( bính tử ) tử trời khai với tình cảm cùng phu thê quan hệ ( cung phu thê )
Tử vị trí là tiên thiên phúc trạch vị trí tiên thiên được hưởng thụ cần dựa vào tình cảm cùng phu thê quan hệ
Thiên đồng tự hóa lộc thái âm tọa thủ
Bính ( thiên chi người ) nam mệnh khá là có thể được nữ nhân trợ giúp ( nữ nhân quý nhân ) ( thê trợ giúp mẫu trợ giúp hoặc nữ tính cùng làm việc hoặc nữ tính hộ khách )
Bính hỏa mãnh liệt có xúc động ái biểu hiện cá tính vội vàng xao động tâm địa nhiệt thành lại ngay thẳng nhưng lao lục


[ bính hỏa mãnh liệt khi sương vũ tuyết có thể đoán canh kim gặp tân trái lại sợ hãi thổ chúng sinh ra từ thủy càn rỡ hiển tiết hổ mã cẩu hương giáp đến thành diệt ]
Phu can bính ( thiên chi người ) phối ngẫu nhiều đến nữ nhân trợ giúp ở tử thiên vị nhạc trời không biết ưu sầu ( không lo hoạn ý thức )
Phu can bính thiên đồng tự hóa lộc tượng này :
Cũng biểu hiện mệnh chủ năng lực làm việc cường thiên cơ sinh ra khoa chiếu quan lộc mệnh chủ được công việc ứng là "Sư "Cấp tới bối
Phu can bính liêm trinh hóa kị nhập tật ( quý dậu ) trùng phá liêm trinh sinh ra lộc phá quân sinh ra quyền lại tự hóa lộc song kị trùng bản phụ
Trùng phá liêm trinh sinh ra lộc ( hậu thiên kị trùng phá tiên thiên lộc ) trùng bản phụ [ nô tới tài ]
Phi hóa kỵ nhập < tật ách là phu tới tử > lại < tật ách là huynh tới tài > biểu hiện đầu tư bất lợi
Phu can hóa kị nhập [ bản tật ]
[ lưu niên 42 lưu phu ] đi vào bản tật thì đáng lưu niên giữa hai vợ chồng hội có chuyện tình không vui phát sinh
[ cung huynh đệ ] tại ( đinh sửu ) sửu địa tịch với huynh đệ ( cung huynh đệ ) sửu khố địa chủ tài là hậu thiên hưởng thụ vị trí
Cung huynh đệ vũ khúc sinh ra khoa tham lang + thiên khôi đà la tọa đinh sửu
Huynh can đinh thái âm hóa lộc nhập phu ( bính tử ) gặp thiên đồng tự hóa lộc này là [ lộc xuất lộc ] gia tốc lộc xuất
Huynh can hóa lộc nhập phu nhược huynh can hóa kị nhập bản mệnh ( tam kỳ đối đãi cùng cát hung )
Nhìn như cát tượng lộc tùy kị đi kết quả là lộc xuất ( là song kị )
Hóa lộc chỗ chiếu tới cung là bằng hữu muốn lợi dụng mệnh chủ chỗ thả dây dài nghĩ câu cá lớn

// ]]>


Huynh can đinh cự môn hóa kị nhập mệnh gặp thái dương sinh ra kị song kị trùng bản thiên mệnh chủ
Nhược phu can hóa kị hoặc huynh can hóa kị nhập mệnh có này chủng hóa tượng phải phải chú ý cướp số
Huynh can hóa kị nhập mệnh biểu hiện cả đời hội có một lần đại tổn tài ( thuộc loại làm ăn hợp bạn bè hoặc cổ đông giữa được tổn thất )
Huynh can hóa kị tuyệt không thể [ nhập hoặc trùng ] [ mệnh tài quan điền ] nếu không tổn thất tất tương đương nghiêm trọng
Huynh đệ can hóa kị nhập bản mệnh trùng xuất có dự tri mệnh chủ cả đời hội bởi vì sinh ý hợp bạn bè đảm bảo dựng hội vay mượn các loại vấn đề
Tổn thất đại tài ( tổn thất tất nhiên nghiêm trọng )
Nhược lục thân cung cung can hóa kị nhập bổn điền hoặc bản mệnh
( cung mệnh cùng cung điền trạch thuộc tứ chính cùng loại ) tức là [ thể phá trùng xuất ] là biến mất tổn rơi giống
Cung huynh đệ gặp tứ sát kị hình âm sát đồng đẳng độ bên ngoài cung can hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ mệnh 1] thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới tai nạn
Gây nên hóa kị tới cung vị ngay cả...cũng tai làm hại nguồn gốc
Nhất là [ mệnh 1] [ điền 1 0 ] tuyệt đối không thể bị trùng bị trùng tất có tai


[ cung mệnh ] tại ( bính dần ) dần nhân sinh với hành vi biểu hiện ( cung mệnh )
Dần vị trí chủ nhân suy tính cuộc sống trọng điểm cũng là nói vận mệnh được thành bại nằm ở hành vi biểu hiện
Một thân tới tự làm tự chịu được có cùng mất chủ đạo cả đời họa phúc
Bính ( thiên chi người ) nam mệnh khá là có thể được nữ nhân trợ giúp ( nữ nhân quý nhân ) ( thê trợ giúp mẫu trợ giúp hoặc nữ tính cùng làm việc hoặc nữ tính hộ khách )
Bính hỏa mãnh liệt có xúc động ái biểu hiện cá tính vội vàng xao động tâm địa nhiệt thành lại ngay thẳng nhưng lao lục
[ bính hỏa mãnh liệt khi sương vũ tuyết có thể đoán canh kim gặp tân trái lại sợ hãi thổ chúng sinh ra từ thủy càn rỡ hiển tiết hổ mã cẩu hương giáp đến thành diệt ]
Cung mệnh thiên can bính ( thiên chi người ) tâm địa ngay thẳng nhiệt tâm dựa vào trời dựa vào kỷ trọng biểu hiện gấp gáp mà lao lục
Nam mệnh phần lớn có nữ tính quý nhân ( mẫu thê nữ nhân nhi nữ khách hộ nữ nhân bột tơ các loại )
[ cung mệnh ] thái dương sinh ra kị cự môn + thiên hình cùng thủ này là điển hình [ tháo dỡ mã kị ] cũng là [ nằm tượng ]
Cả đời là tiền tài bên ngoài bôn ba phiền não càng là nghĩ tiền càng là phiền não tiền vĩnh viễn truy không được
Bởi vì không tự hóa rõ ràng tượng cho nên chủ cả đời có tiền
Dương nam lưu ý đại hạn thuận hành lớn thứ tư hạn (36~45) [ thiên mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( kỉ tỵ )
[ thái tử ] trùng điệp [ bản mệnh ] gặp thái dương sinh ra kị này [ nằm tượng ] đã rõ ràng hình thành [ thái tử tới tháo dỡ mã kị ]
[ thiên di cung ] can nhâm ( nhân chi người ) độc lập cách mệnh chủ bên ngoài dựa vào trời tự lập từ thị rất cao tự phụ
Thiên can nhâm vũ khúc hóa kị nhập huynh
Mệnh can bính thiên đồng hóa lộc nhập phu ( bính tử ) gặp thiên đồng tự hóa lộc này cấu thành [ thối mã lộc ] này lộc thối lui đến [ bản tài ]( giáp tuất )
Hình thành mệnh can lộc nhập [ bản tài ] tượng này : thuộc phu thê giữa đối đãi không tệ tình hình thực tế huống
Mệnh can bính liêm trinh hóa kị nhập tật ( quý dậu ) trùng phá liêm trinh sinh ra lộc phá quân sinh ra quyền lại tự hóa lộc song kị trùng vở ( đinh mão )
Tống hợp ý tượng : phu ( trời ) huynh ( địa ) mệnh ( người ) mệnh chủ cả đời
[ phu ] cùng [ mệnh ] thiên nhân hợp nhất lấy [ huynh ] là môi giới
[ bản mệnh ]( bính dần ) [ nô tới tật ] bính can ( thiên chi người ) lấy mệnh chủ mà nói nhiều đến nữ nhân trợ giúp

// ]]>


Mệnh can bính tọa thái dương sinh ra kị cự môn + thiên hình
Mệnh can thiên đồng hóa lộc nhập phu ( bính tử ) gặp thiên đồng tự hóa lộc này là lộc xuất
Mệnh can liêm trinh hóa kị nhập tật ( quý dậu ) gặp liêm trinh sinh ra lộc phá quân sinh ra quyền lại tự hóa lộc
Mệnh can tới hóa lộc nhập phu hóa kị nhập tật bên ngoài rơi cung cách bốn cách cấu thành [ bốn phượng ] tới đối đãi cùng biến hóa
< nhược lấy [ người bị tứ hóa ] lộc chuyển kị quan sát >
[ lộc chuyển kị ] mệnh bính can thiên đồng hóa lộc nhập [ bản phu ]( bính tử ) chuyển kị phu can bính liêm trinh hóa kị nhập tật ( quý dậu ) trùng bản phụ
Cung tật ách tọa liêm trinh sinh ra lộc phá quân sinh ra quyền lại tự hóa lộc < tật ách là huynh tới tài >
Biểu hiện này mệnh chủ bởi vì mệnh lộc nhập phu chiếu quan muốn mở rộng sự nghiệp cùng huynh đệ hợp bạn bè nghĩ kiếm tiền
Nhưng bởi vì quá tự tin cùng không thêm trân quý tạo thành tiền tài tổn thất
Mệnh can bính liêm trinh hóa kị nhập tật ( quý dậu ) gặp liêm trinh sinh ra lộc phá quân sinh ra quyền lại tự hóa lộc trùng bản phụ ( đinh mão )
Này kị từ cung mệnh ( ngã cung ) phát xạ phi nhập tật ách ( ngã cung ) thật sự trùng phá sinh ra lộc mà là muốn đi [ bắt lộc ] thuộc cát tượng
Đáng tiếc gặp phá quân tự hóa lộc thành lộc xuất là tổn
Tượng này biểu hiện mệnh chủ cố gắng mất bắt lộc ( đầu tư ) vấn đề xuất hiện ở thân quá mức tự tin là gia tăng trân quý đưa toàn bộ tài lộc
Không thêm suy nghĩ tùy ý đầu tư tạo thành phí công một tràng lại phí công dục vọng ( lộc bị mang theo xuất lưu lại kị độc hưởng thụ quả đắng )
Lưu ý dương nam thuận hành lớn thứ tư hạn (36~45) đang [ đại hạn cung mệnh ] đi vào [ bổn điền ]( kỉ tỵ ) văn khúc tự hóa kị [ tháo dỡ mã kị ]
Lưu ý này đại hạn [ thiên mệnh tới tháo dỡ mã kị ] đã để lộ ra hung tượng
[ bản mệnh ] cung trùng điệp [ đại hạn tử nữ ]( đầu tư vị trí ) gặp thái dương sinh ra kị này là [ thái tử tháo dỡ mã kị ]
Này hạn nhược gặp liệp tâm hỉ không thêm suy nghĩ tùy ý đầu tư hợp bạn bè kết cục tất nhiên bởi vì tổn tài mà thống khổ
[ đại hạn quan lộc ] tại [ bản tật ]( quý dậu ) tọa liêm trinh sinh ra lộc + phá quân sinh ra quyền
Lại [ bản mệnh ] can hóa kị nhập [ bản tật ]( quý dậu ) đến thưởng liêm trinh sinh ra lộc này là [ kị bắt lộc ]
< tật ách là huynh tới tài > mệnh chủ bạn bè cùng huynh đệ cùng một chỗ đầu tư nghĩ kiếm tiền ( bắt lộc )
Này hạn mệnh chủ đương nhiên hội có tư kim cùng mở rộng sự nghiệp được dã tâm đáng tiếc phá quân tự hóa lộc [ lộc gặp tự hóa lộc ]
Tượng này mệnh chủ quá mức với tự tin lại không tri trân quý đương nhiên hội phí công dục vọng không bận bịu một tràng

// ]]>