Dần cung Rơi Bản mệnh ( canh dần ) Thái dương tự hóa lộc Cự môn Thiên diêu

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 397

Dần cung rơi bản mệnh ( canh dần ) thái dương tự hóa lộc cự môn thiên diêu


C. [ dần cung tứ hóa ] [ cung mệnh ]( canh dần ) thái dương tự hóa lộc cự môn + thiên diêu
Hộ pháp 386
Nói rõ mệnh chủ tự thân cả đời này làm nói chuyện hành động đều là từ người tạo hóa chỗ chủ đạo ngoại nhân không cách nào tả hữu
Bất luận độc đoạn độc hành là cát là hung hoặc nói tự thân mệnh cách rốt cuộc đều là từ thân hưởng
Canh ( nhân chi trời ) thuộc bản thân độc lập có thể ấm hắn người lại khó được hắn người tới ấm
Cung mệnh canh thân canh can ( nhân chi trời ) cá tính kiên cường thuộc độc lập khai sáng tự chủ phấn đấu được mệnh cách
Canh kim tráng kiện phú hiệp nghĩa lòng cá tính tốt thắng cương nghị hào sảng vui mừng làm náo động có âm mưu lòng cùng phá hoại lực
Canh can thái dương hóa lộc bác ái thiên hạ lại thiên đồng hóa kị tự thân mất phúc ( khó được người ấm ) thành tựu khá là nhiều
Canh can nhược rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba


Mệnh can tự hóa lộc biểu hiện nhạc quan ( bên ngoài ) nhân duyên tốt cá tính độc lập trí tuệ cao
Cung mệnh tự hóa mệnh chủ làm việc khá là kinh không dậy nổi khảo nghiệm khá là hội bang mình tìm lý do có đầu không vĩ
Cung mệnh tự hóa lộc chủ có người duyên đa tình
Lộc xuất ấm hắn người đối xử xử sự tình khá là linh hoạt từ khiêm nói chuyện khá là hàm súc có kỹ xảo nhưng tự lập hơi tự tư
Thiên diêu biểu hiện trưởng thành sớm phong tao nhân duyên tốt phản ứng linh mẫn phong thanh nhã hài hước văn thải nhã nhặn yêu thích nói chuyện phiếm
Có nghệ thuật ảnh nghệ thiên phú
Mệnh can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ]( canh tử ) gặp thiên đồng tự hóa kị cấu thành [ thối mã kị ]
Này hóa kị thối lui đến [ bản tài ]( mậu tuất ) hình thành [ mệnh can hóa kị nhập bản tài ] được giải thích
Biểu hiện mệnh chủ sâu nặng thị tiền vàng mặt khác cũng biểu hiện mệnh chủ tới tài vận không tốt, khó coi kiếm tiền khá là khó khăn
<[ kị chuyển lộc ] > tài can mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản huynh [( tân sửu ) biểu hiện mặc dù coi trọng tiền vàng
Nhưng đối với huynh đệ bằng hữu lại không keo kiệt

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì võng đứng hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh giúp việc nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !