Dần cung Rơi Bản mệnh ( giáp dần ) Thiên cơ Thái âm sinh ra khoa

by dương cư sĩ
on 0 6 tháng hai 2 0 17
Điểm kích số: 1215

Dần cung rơi bản mệnh ( giáp dần ) thiên cơ thái âm sinh ra khoa


Cung mệnh giáp dần
Thiên cơ thái âm ở dần lấy thái âm chủ yếu thuộc điển hình [ cơ nguyệt đồng lương ] nội chỉ có lại nhân văn chức ( công vụ viên phục vụ nghiệp )
Thiên cơ cơ trí động đầu óc thái âm chủ động lưỡng ngôi sao tổ hợp thần kinh chất trọng vui mừng toản rúc vào sừng trâu tâm cảnh khó được an ninh
Lưỡng động ngôi sao ở mã địa khá là là động đãng khó tránh cả đời lao lục bôn ba quê người xuất ngoại phát triển được tính chất
Cơ âm tính tình ôn thuận xử sự tình có điều lý do thuộc tông giáo năm thuật chi tinh nhược thủ cung phúc đức hoặc lục thân cung cùng luận
Cơ âm gặp cát hoặc gặp sát bị gây chuyện lòng kế nhiều ( công với lòng kế ) quyền thuật nhiều ( làm việc có mưu lược bỏ ) mang theo nhỏ gian
Thuận hành thứ năm đại hạn hội thiên lương này hạn là lý trí hình
Nghịch hành thứ năm đại hạn hội thiên đồng này hạn là cảm xúc hình


Giáp ( thiên chi trời ) có độc lập độc hành độc đoạn tới đặc biệt chất ( không được ấm hắn người cũng không bị người tới ấm )
Giáp mộc tham trời có bên trên tiến lòng hướng lên phát triển có xương khí cá tính kiên cường tâm địa chính trực nhân từ nhưng thiếu ứng biến năng lực
Giáp can liêm trinh hóa lộc phá quân hóa quyền vũ khúc hóa khoa thái dương hóa kị
Mệnh ở dần thân tị hợi chính là nhân chi vị trí bốn mã chi địa dịch mã bôn ba
Tài bạch ở [ bốn khố địa ] khá là làm trọng tài ( tiền vàng chí thượng ) là người khá là là sự thật chỉ cần có tiền có buôn bán có lời đều chịu làm
Quan lộc ở [ tứ bại địa ] hội kén chọn nhẹ nhõm được công việc nhược thiên lương ở quan lộc tiến hành hình chúng sự nghiệp tất có thể hài lòng như ý
Cung mệnh thiên cơ thái âm sinh ra khoa tại dần vị trí dần vị trí chủ cuộc đời một người họa phúc bất kể như thế nào đều thao chi tại chính mình ( cung mệnh )
Cơ âm là [ cơ nguyệt đồng lương ] cách đi làm cách
Cung mệnh có thái âm sinh ra khoa hữu học vấn có phong độ có háo danh thanh vui mừng thính tốt thoại có người khác thế tự thân đội mũ cao khá là có thể tiếp nhận có đạo lý tới thuyết phục
Nhưng tham lang sinh ra kị tọa bản phụ trùng bản tật ( mệnh tật nhất lục cộng tông ) mệnh theo học kịch nhưng tật hồi kị trùng biểu thị mệnh chủ xử là có thể quá lại quá thiếu tích cực

// ]]>


Cung phúc đức tọa cự môn sinh ra quyền hoả tinh thiên hình địa không bày mệnh chủ tới tư tưởng vững chắc chấp vui mừng khoác lác giảng đại thoại nghĩ kiếm tiền nhẹ nhõm hoặc không công mà hưởng
Cho nên bị thụ dẫn dụ
Quý can năm phá quân sinh ra lộc nhập tử nữ ( quý hợi ) gặp phá quân tự hóa lộc này là [ dẫn xuất lộc ] không biết trân quý lộc xuất là tổn
Sinh ra lộc lạc tử điền tuyến ( đại biểu đi nghiệp ) ngu nhạc nghiệp phòng sản khai phát bác sĩ công xưởng công ty chế tạo nghiệp
Sinh ra lộc tự hóa lộc tại tử nữ biểu hiện tử nữ quá nhạc quan không biết trân quý sẽ không hưởng thụ tùy ý chà đạp nhẹ nhõm chảy ra hóa là ô có
Cung tử nữ tự hóa lộc chủ 1. Có con nối dõi duyên tử nữ thông minh ( rất là ngon phụ mẫu )
2. Tính dục cường đào hoa nhiều
3. Tự hóa chủ quá mức nghĩ sinh thêm nhiều bởi vậy nhược có mang cũng hội mất phá thai
4. Nữ nhân mệnh đối với nam nữ tính dục quan hệ khá là tùy tiện lại dễ có lưu sản tình huống
Lưu ý tử can hóa kị được rơi cung đều có bất đồng chi ý tượng
Nhược tử can tham lang hóa kị nhập phụ mẫu < phụ mẫu là tử tới quan > biểu hiện tử nữ bất trọng thị việc học hành công việc sự nghiệp
Sinh ra lộc nhập tử nữ ( nhưng không thể tự hóa lộc tự hóa thì không ) 1. Biểu hiện tử nữ nhân duyên tốt lại thông minh
2. Tự thân ( mệnh chủ ) thương yêu tử nữ lại tự thân tới khác tính duyên tốt tính dục cường cả đời đào hoa nhiều ( lộc nhập đào hoa vị trí )
3. Tự thân thích hợp hợp bạn bè tới cổ đông sinh ý
Phá quân hóa lộc ở cung tử nữ là chánh vị nhưng có biến động phá hao tổn giống cho nên tuy hóa lộc cũng thuộc không hoàn mỹ ( càng đáng tiếc gặp đà la đồng độ tự hóa )

// ]]>


< kiểm thị cung tử nữ ( quý hợi )> < tử nữ là điền tới thiên > phía ngoài nhà ( phía ngoài hoạt động xử chỗ )
Cung tử nữ can quý ( thiên địa nhân không được dựa vào chi vị ) mang theo phá hao tổn tính tọa phá quân sinh ra lộc lại tự hóa lộc này là [ lộc xuất ] tử nữ không biết trân quý
Tử can quý phá quân tự hóa lộc gặp phá quân sinh ra lộc này là bởi vì mệnh chủ bên ngoài ( tử nữ là điền tới thiên ) không biết trân quý tùy ý huy bỗng nhiên
Tử can quý tham lang hóa kị nhập bản phụ ( ất mão ) trùng bản tật ( tân dậu ) này là quả mệnh chủ bên ngoài hồ chỉ phi là kết quả lấy thân thể nỗ lực đại giá
Lưu ý mệnh bàn bên trong quý làm rơi cung tất có phá bại sinh hoạt chỗ hệ được trọng tâm vị trí ( từ tứ hóa suy ra cát hung )
Cung tử nữ ( quý hợi ) phá quân sinh ra lộc tự hóa lộc này là [ giống loại dẫn xuất lộc ] lộc xuất là hung tử nữ quá nhạc quan không biết trân quý không duyên cớ lãng phí
Lộc cùng loại để tiêu đối với cùng bẩm sinh đến được tài lộc không biết trân quý sẽ không hưởng thụ tùy ý chà đạp nhẹ nhõm chảy ra hóa là ô có ( giống loại dẫn xuất lộc )
Lưu ý đang đại hạn nghịch hành thứ ba đại hạn (22~31) đại hạn cung mệnh đi vào bản phu ( giáp tý ) gặp thái dương lạc hãm tự hóa kị này hạn sợ không lành
Đại hạn phu thê trùng điệp bản tài ( nhâm tuất )
Đại phu can nhâm vũ khúc hóa kị nhập vở ( quý hợi ) trùng phá phá quân sinh ra lộc hậu thiên kị phá tan tiên thiên lộc phá thì có tai
Tượng này đại phu chính là [ đại thiên tới quan ] bên ngoài hoạt động được khí mấy vị đại phu can hóa kị nhập vở trùng bổn điền này là tai nạn tuyến tất có tai
Giống loại dẫn xuất lộc )

// ]]>