Dần cung Rơi Bản mệnh ( mậu dần ) Phá quân

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 439

Dần cung rơi bản mệnh ( mậu dần ) phá quân


Thất tinh định điểm tại mệnh ( mậu dần ) [ dần cung tứ hóa ]
Cung mệnh ở ( mậu dần ) lại thất tinh định điểm đã ở cung mệnh tượng này biểu hiện mệnh chủ cả đời này họa phúc từ tuyển ( mình chi tác là )
Cùng hắn người không liên quan chớ dắt quái người khác
Mậu ( địa chi địa ) mậu kỉ thuộc thổ ( vạn vật không thổ không sinh ) ở giữa là người khá là trọng yên ổn thâm trầm lao lục mà ấm hắn người lại bị người ấm thiếu
Mậu thổ vững chắc trọng trọng thành thơ cùng tên dự cá tính trung hậu lại trầm ổn sinh hoạt cứng nhắc lại lao lục
Phá quân nhập mệnh cá tính kiên cường bất khuất dễ dàng lỗi hắn người gấp gáp phấn đấu có khẩu tài thường tốt quản nhàn sự tình cường xuất đầu   dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lao lục bôn ba
Mệnh can tham lang hóa lộc nhập quan ( nhâm ngọ ) chiếu phu thê biểu hiện có thể trợ giúp phối ngẫu chuyện của nghiệp
Vốn là mệnh chủ muốn đem sự nghiệp làm tốt để sự nghiệp phát đạt
Mệnh can thiên cơ hóa kị nhập tử ( đinh hợi ) có thể thương yêu nhi nữ gặp thiên cơ tự hóa khoa [ khoa kị kéo mài ] trùng [ bổn điền ]
Thiên cơ hóa kị mậu thường là tử nữ vấn đề quan tâm thương đầu óc
( "Lấy lộc hiểu kị" có ở bình thường nhiều chú ý tử nữ được trưởng thành dạy dỗ bồi dưỡng tử nữ độc lập tự chủ   không được dung túng liền có thể giảm thiểu phiền não )


< điền trạch là phu tới nô > mệnh can hóa kị trùng [ bổn điền ] biểu hiện đối với phối ngẫu chi giao bạn bè có vi từ
Kiểm thị mệnh can lộc nhập quan mà phi hóa kỵ nhập tử bên ngoài lộc kị tới rơi cung cách xa nhau sáu ô phân nhập [ nhất lục cộng tông ] cung vị này là tiêu hao giống

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì võng đứng hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh giúp việc nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !