Dần cung Rơi Điền trạch ( canh dần ) Tử vi Thiên phủ Văn khúc sinh ra khoa Thiên việt

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 635

Dần cung rơi điền trạch ( canh dần ) tử vi thiên phủ văn khúc sinh ra khoa thiên việt


Điền trạch
Nói rõ mệnh chủ cùng gia đình gia sản hoặc gia đình thành viên ( phụ huynh tử nữ các loại ) được quan hệ ảnh hưởng cả đời
Nhược hoặc chú trọng gia đình?
Thiếu điền trạch tới trái?
Chắc có điền trạch tới ấm?
Hoặc cùng mệnh chủ tới đào hoa hoặc cùng tử nữ duyên trọng?
Do nó cung điền trạch làm tứ hóa có suy luận cát hoặc hung
Gặp cát tinh bên ngoài năm điền sinh lần tiến
Gặp hung thần hóa kị phá quân thoái bại
Có lúc không tại ruộng đồng có tranh chấp , ngay cả...cũng công xưởng có vấn đề bất ổn định. ( cung điền trạch chủ gia vận vấn đề )


Cung điền trạch ( canh dần ) tử vi vượng thiên phủ nhập miếu tại dần chủ giàu có không nghi ngờ đại phú mệnh
Chánh nhãn 23 0
< bản mệnh lệ âm nữ nhân nông tân sửu 0 8/ 0 5 sinh giờ tuất mộc tam cục thất tinh tại Huynh ( mậu tuất ) >
Có tổ nghiệp không nhúc nhích sinh thịnh soạn có thể đầu tư quốc nội bên ngoài bất động sản nhà ở xa hoa rộng mở thoải mái
Thái dương độc tọa tị hợi mệnh thân dần vị trí cung điền trạch tử vi thiên phủ thủ đối chiếu thất sát thái dương tại hợi hãm thái âm tại mão yếu
Thân dần vị trí cung điền trạch tử vi thiên phủ thủ đối chiếu thất sát gia sản điền viên nhiều
Thiên việt nhập điền trạch có tổ sinh nhà ở hoàn cảnh tốt đẹp trí sản có trợ lực cơ duyên tốt
Cung điền trạch xem cung mệnh chủ gia đình gia sản nhà vận nhược tọa sinh ra khoa ( quý nhân ) biểu hiện gia đình bình an cùng nhạc

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn! ! !


Canh dần
Cung điền trạch làm canh ( nhân chi trời ) bản thân độc lập cách phải là gia đình nỗ lực cố gắng có thể ấm hắn người
( cố gắng trí sản cố gắng thành danh ) nhưng không cho hắn nhân chi ấm
Cung điền trạch ở dần mã địa dịch mã bôn ba nhân vị chủ cả đời tới phúc cùng họa đều cùng điền trạch tức tức tương quan
Cung điền trạch tử vi thiên phủ văn khúc thiên việt chủ gia cảnh giàu có nơi ở hoàn cảnh khoan sướng khí phái
Văn khúc sinh ra khoa nữ mệnh ở nhà có thể vượng phu ích tử trợ giúp gia đình
Điền làm thái dương hóa lộc nhập mệnh ( kỷ sửu ) gặp thái dương sinh ra quyền này quyền có hộ lộc
Điền làm thái dương hóa lộc nhập mệnh gặp thái dương sinh ra quyền quyền năng thủ lộc
Biểu hiện mệnh chủ ấu lúc gia cảnh tốt gia giáo tốt năng lực chính mình cường nhất định có thể tăng đưa điền sinh tức có thể giúp khiến sản nghiệp hưng vượng
Điền làm thái dương hóa lộc nhập mệnh ( kỷ sửu )< cung mệnh vi phu tới phúc >
Nhược điền làm thiên đồng hóa kị nhập phu ( đinh dậu ) biểu hiện mệnh chủ là tự thân cũng không phối ngẫu được hy vọng nỗ lực tâm lực
Điền làm thái dương hóa lộc nhập mệnh mệnh chủ cùng gia đình người nhà quan hệ tốt đẹp có duyên phận
Điền làm thiên đồng hóa kị nhập phu ( đinh dậu ) gặp thiên đồng tự hóa quyền
Thiên đồng là phúc tinh nhược hóa kị thì mất phúc < điền trạch xem cung mệnh >
Mà < phu thê là điền nhanh > biểu hiện nàng này mệnh chủ nhiều vị trí phối ngẫu nỗ lực ( là gia đình nỗ lực )
< nhược lấy điền làm thiên đồng hóa kị nhập phu ( đinh dậu ) "Kị truy lộc" quan sát >
[ kị truy lộc ] can của phu đinh thái âm hóa lộc nhập bản quan ( tân mão ) mệnh chủ hiệp trợ phối ngẫu sự nghiệp phát triển
( đưa phối ngẫu chuyện của nghiệp giống như sự nghiệp của chính mình
< nhược lấy điền làm thiên đồng hóa kị nhập phu ( đinh dậu ) "Kị truy kị" quan sát >
[ kị truy kị ] can của phu đinh cự môn hóa kị nhập [ bản thiên ]( quý tị ) gặp cự môn lộc năm sinh tự hóa quyền này là [ kỵ trảo lộc ]
( tha cung hóa kị nhập ngã cung này là "Kị bắt lộc ") phối ngẫu muốn đi bắt ( kiềm chế khống chế ) mệnh chủ bên ngoài tài lộc
< thiên di là điền tới điền > biểu hiện mệnh chủ trợ giúp phối ngẫu sự nghiệp bên ngoài phí tận miệng lưỡi trợ giúp đi tiêu
Chủ phối ngẫu là việc nhà sự tình chỗ trở ngại là việc nhà sự tình quan tâm
Trùng Quan lộc chủ sự nghiệp không được thuận cần châm chước cải thiện ở hoặc phòng làm việc phong thủy

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn! ! !


Cung điền trạch ( giáp dần ) tử vi vượng thiên phủ nhập miếu tại dần chủ giàu có không nghi ngờ đại phú mệnh
Nhược 1 0 nguyệt sinh ra đáng tiếc [ hình diêu củng trùng điền trạch ] này là [ phá thể ]
Có tổ nghiệp không nhúc nhích sinh thịnh soạn có thể đầu tư quốc nội bên ngoài bất động sản nhà ở xa hoa rộng mở thoải mái
Thái dương độc tọa ( quý hợi ) mệnh ( giáp dần ) vị trí cung điền trạch tử vi thiên phủ thủ đối chiếu thất sát thái dương tại hợi hãm thái âm tại mão yếu
Hình diêu củng trùng [ phá thể vị trí ] điền trạch biểu hiện mệnh chủ được hoạt động cư trụ địa khu hoặc công việc hoàn cảnh thường có mâu thuẫn ở chỗ
Đại hạn gặp [ phá thể vị trí ] này hạn tất có không phải là phát sinh
Lưu ý [ cung vị hỗ thay / chuyển thay ] các loại không đồng ý hàm
< điền trạch là Huynh tới Quan > ( tức tiền gửi ngân hàng tới khí số )
< điền trạch là phụ tới phúc > quan sát mệnh chủ cha mẹ phúc phận ham mê lý niệm hứng thú các loại
< điền trạch là tài nhanh > quan sát mệnh chủ tới tài lực hoặc tài nguyên được ổ bệnh
< điền trạch là phu tới nô > có quan sát sau hôn nhân phối ngẫu được ngoại tình hoặc khác giao hợp hữu nghị huống
< điền trạch là Quan tới Huynh > quan sát công việc nhóm bạn hoặc sự nghiệp ngân hàng tích hiệu quả ( tiền gửi ngân hàng ) hoặc nói trong công tác thành tựu ( tổn ích trạng huống )
Nhược ở [ phá thể vị trí ] biểu hiện kể trên được dấu hiệu lệch với phụ diện
[ cung phụ mẫu ]( giáp tý ) này là đức vị trí tử thiên khai với phụ mẫu trưởng thượng bối ( cung phụ mẫu ) chủ phúc biểu hiện có thể được phụ mẫu tới ấm
Hoặc nói nhưng từ sự tình cùng công gia cơ cấu tương quan sự tình nghiệp được lợi nhuận
[ cung phụ mẫu ]( giáp tý ) phá quân tự hóa quyền ở tứ bại địa thiên vị
Tử vị trí là tiên thiên phúc trạch vị trí tiên thiên hưởng thụ từ phụ mẫu trưởng thượng ấm hộ cung cấp ( cung phụ mẫu )
[ cung phúc đức ]( ất sửu ) sửu địa tịch với tự thân tư tưởng quan niệm ( cung phúc đức ) thiên cơ sinh kỵ lại tự hóa lộc + hữu bật sinh ra khoa tả phụ thiên việt hoả tinh
Sửu khố địa chủ tài là hậu thiên hưởng thụ vị trí
[ cung điền trạch ]( giáp dần ) dần nhân sinh với điền trạch tử vi vượng thiên phủ nhập miếu
Dần vị trí chủ nhân suy tính cuộc sống trọng điểm cũng là nói mệnh vận thành bại nằm ở gia đình nhà vận gia sản ( cung điền trạch )
[ phụ mẫu ]+[ điền trạch ] thiên nhân hợp nhất
Lấy [ phúc đức ] làm môi giới
Tống hợp ý tượng mệnh chủ là gia đình nhân tố có thể tiến hành hình chức
Nhưng bởi vì phúc đức tự thân tư tưởng quan niệm không biết an hưởng ( là hắn người bận rộn ) thường hãm trong phiền não không ngớt thiếu thiếu phúc đức

Phụ thiên việt hoả tinh

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn! ! !