Dần cung Rơi Huynh đệ ( bính dần ) Thiên cơ tự hóa quyền Thái âm Lộc tồn

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 52 0

Dần cung rơi huynh đệ ( bính dần ) thiên cơ tự hóa quyền thái âm lộc tồn


[ dần cung tứ hóa ] cung huynh đệ
Chánh nhãn 318
[ cung huynh đệ ]( bính dần ) thiên cơ tự hóa quyền thái âm + lộc tồn
[ huynh đệ ] ở [ dần ] nhân vị này là nhân sinh họa phúc vị trí
Huynh đệ tọa thiên cơ tự hóa quyền thái âm + lộc tồn lại ở mã địa
Lộc tồn tọa huynh đệ tất nhiên kình dương nhập mệnh lại đà la tất nhập phu thê ứng tránh cho hôn nhân phát sinh khó khăn trắc trở ( đại hạn cùng thể luận )
( phu thê nên cộng đồng tu tâm dưỡng tính bồi dưỡng cộng đồng yêu thích hoặc thân cận tông giáo ) < thái minh hồng đại sư luận điểm >
Thiên cơ tự hóa quyền thái âm + lộc tồn ( bính dần ) nhập huynh đệ biểu hiện huynh nô chi năng lực cường


Bính ( thiên chi người ) nam mệnh khá là có thể được nữ nhân trợ giúp ( nữ nhân quý nhân ) ( thê trợ giúp mẫu trợ giúp hoặc đồng nghiệp phái nữ hoặc nữ tính hộ khách )
Bính hỏa mãnh liệt có xúc động ái biểu hiện cá tính vội vàng xao động tâm địa nhiệt thành lại ngay thẳng nhưng lao lục
[ bính hỏa mãnh liệt khi sương khinh tuyết có thể đoán canh kim gặp tân trái lại sợ hãi thổ chúng sinh ra từ thủy càn rỡ hiển tiết hổ mã cẩu hương giáp đến thành diệt ]
Bính làm nhược rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ huynh đệ dịch mã bôn ba
[ cung tử nữ ]( bính tý ) thái dương sinh kỵ + âm sát
[ tử nữ ] ở [ tử ] thiên vị nắm thiên chi khí vui mừng cùng chúng sinh ra đầu tư hợp tác giao tế
Tử làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tật ]( giáp tuất ) gặp thiên đồng + văn khúc
Thái dương tọa tử nữ can cung hóa lộc nhập tật ách lộc nhập bệnh vị trí không Quan quý nên làm dân gian cơ cấu tới dân đi làm
Tử làm hóa lộc nhập tật mệnh chủ nên kinh doanh mậu dịch hoặc mặt tiền cửa hàng sinh ý ( không nhất định hợp tác ) khác chủ trưởng tử thể béo
Tử làm hóa lộc ( hoặc hóa kị ) nhập tật chính là đào hoa tùy thân chủ tính dục mãnh liệt bị ý nghĩ kỳ quái
Tử làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( Tân Mùi ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh ( lộc năm sinh bị kiềm chế ) song kị trùng [ bản phu ]

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh giúp việc nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !


( bất luận cái gì can cung hóa kị nhập Quan trùng phu hoặc nhập tài trùng phúc )
Cung phu thê cùng cung phúc đức ( một dạng, là kết hôn hạn ) như bị trùng phá thì nội vất vả muộn cảm xúc mất khống chế thần kinh khẩn trương
Cung tử nữ gặp tứ sát kị hình âm sát đồng đẳng độ bên ngoài can cung hóa kị [ nhập hoặc trùng ] [ Quan 9] thường thường có nguy hiểm cho sinh mệnh tới nạn nạn
Gây nên hóa kị tới cung vị ngay cả...cũng nạn làm hại nguồn gốc nhất là [ mệnh 1] [ điền 1 0 ] tuyệt đối không có bị trùng bị trùng tất có nạn
Tử làm hóa kị nhập Quan ( phu thê Quan lộc tuyến ) luận đào hoa biểu hiện bên ngoài dã du đào hoa đối tượng phần lớn cùng trên sự nghiệp có quan hệ
Tử làm hóa kị nhập Quan biểu hiện tử nữ không thích đọc sách khóa nghiệp thành tích khá là chênh lệch
( tử làm hóa kị nhập Quan < Quan là tử nhanh > vui vẻ cung biểu hiện mệnh chủ sinh hoạt tình dục có ẩn tật trùng phu kết hôn có ẩn ưu )
Tử làm hóa kị nhập Quan dù nên hợp tác sự nghiệp ( lưu ý hành hạn gặp tới công ty ngược lại bế )
Tử làm hóa kị nhập Quan nhược luận đào hoa thuộc ngoại tình đối tượng có phối ngẫu nhân hoặc cùng trên sự nghiệp có lui tới nhân
Trùng [ bản phu ] thì biểu hiện mệnh chủ hội bởi vì đầu tư hợp tác mà tổn tài
< nhược lấy hợp tác cổ đông ( tử nữ ) mà luận >
Tử làm phi hóa kỵ nhập Quan gặp lộc năm sinh biểu hiện [ kỵ trảo lộc ] hợp tác cổ đông nghĩ đến chia sẻ mệnh chủ sự nghiệp tài lộc
Hoặc tán thưởng mệnh chủ được thông minh tài trí hoặc nghĩ tạ sự nghiệp của mệnh chủ phát tài
< tử nữ là nô tới Quan > là [ nô ] tới ngã cung
Tử làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tật ]( giáp tuất ) gặp thiên đồng + văn khúc
< tật ách là nô tới phúc > là [ nô ] tới ngã cung
Tử làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( Tân Mùi ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh ( lộc năm sinh bị kiềm chế ) song kị trùng [ bản phu ]
< Quan lộc là nô tới Huynh > là [ nô ] của nó cung
Cho nên ngã cung ]( nô tới Quan ) hóa lộc ( nô tới phúc ) hóa kị ( nô tới Huynh ) trùng ( nô tới nô ) là
Ngã cung làm hóa lộc nhập ngã cung hóa kị nhập tha cung ( bởi vì lộc tùy kị đi )
Này có đối đãi quan hệ chỉ cần có giao dịch ( như tiền tài mượn cho người khác ) liền hội tổn thất
Này hóa tượng bên ngoài lộc kị chênh lệch bốn cách cấu thành [ tứ phượng ] tới đối đãi cùng biến hóa trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh giúp việc nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !


[ lộc chuyển kị ] tật làm giáp thái dương hóa kị nhập [ vở ]( bính tý ) gặp thái dương sinh kỵ song kị trùng [ bổn điền ]
Nói rõ [ nô tới Quan ] cũng là không lợi nhuận có đồ lại tổn tài
[ phu thê ]( đinh sửu ) thiên phủ + thiên khôi đà la
[ phu thê ] ở [ sửu ] địa tịch với sửu này là [ môi giới ]
< phu thê là Quan tới thiên > mệnh chủ tương vọng tài năng ở trên sự nghiệp có chỗ khai sáng có chỗ làm
Phải theo như lại [ tử nữ ] cùng [ huynh đệ ] không đường chọn lựa cung phu thê thiên phủ + thiên khôi đà la thiên phủ gặp sát bất ổn định
Can của phu đinh thái âm hóa lộc nhập [ bản Huynh ]( bính dần ) gặp thiên cơ tự hóa quyền
Can của phu hóa lộc nhập Huynh biểu hiện phối ngẫu đối với huynh đệ thái độ tốt sẽ chiếu cố
Khác < huynh đệ là phu tới phụ > can của phu lộc nhập [ phu tới phụ ] biểu hiện phối ngẫu thiện đãi chiếu cố cha mẹ
Can của phu đinh cự môn hóa kị nhập [ bản phụ ]( mậu thìn ) trùng [ bản tật ]
Can của phu hóa kị [ nhập phụ trùng tật ] thuộc phu thê giữa cá tính hoặc đào hoa vấn đề ( quản thúc tự do vấn đề ) dẫn đến dễ dàng sinh ra [ cưới biến ]
Phu cung ( tha cung ) hóa kị nhập [ bản phụ trùng bản tật ] trùng ( ngã cung )
Tại vợ chồng đối đãi bên trên mà luận phối ngẫu cũng không tán thưởng ta tính tình cũng bày cùng mệnh chủ không duyên
[ phu Quan phụ tật ] là [ thọ đeo ] hóa kị nhập phụ trùng tật hoặc hóa kị nhập Quan trùng phu này là song tử vong tuyến
[ hai chuyển lộc ] phụ làm mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản mệnh ]( đinh mão ) ( biết quá trình )
[ ba chuyển kị ] mệnh can đinh cự môn hóa kị nhập [ bản phụ ] trùng [ bản tật ] này là tử vong tuyến hung tượng không lành
[ huynh đệ ]( bính dần ) thiên cơ tự hóa quyền thái âm + lộc tồn
[ huynh đệ ] ở [ dần ] nhân vị này là nhân sinh họa phúc vị trí
Cung huynh đệ tự hóa quyền chủ huynh đệ có đánh đấm khí có khả năng khác nhiều tranh quyền tranh chấp nhiều không thể hợp người nên tránh cho cường xuất đầu
< huynh đệ là tật tới Quan > Huynh làm tự hóa quyền khác biểu hiện thân không tốt
Lộc tồn tọa huynh đệ tất nhiên kình dương nhập mệnh lại đà la tất nhập phu thê ứng tránh cho hôn nhân phát sinh khó khăn trắc trở ( đại hạn cùng thể luận )
( phu thê nên cộng đồng tu tâm dưỡng tính bồi dưỡng cộng đồng yêu thích hoặc thân cận tông giáo ) < thái minh hồng đại sư luận điểm >
Huynh làm bính thiên đồng hóa lộc nhập [ bản tật ]( giáp tuất ) gặp thiên đồng + văn khúc
Huynh làm hóa lộc nhập tật biểu hiện 1. Huynh đệ ( hoặc mẫu thân ) đối với mệnh chủ tốt
2. Huynh đệ ( hoặc mẫu thân ) kiếm tiền vất vả lao lục chiếu phụ mẫu biểu hiện huynh đệ ( hoặc mẫu thân ) sẽ chiếu cố phụ thân trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh giúp việc nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !


< huynh đệ là tài tới điền > ( tư kim tuần chuyển nhỏ tài khố ) hóa lộc nhập tật ách vị trí
Biểu hiện giúp hắn người kiếm tiền hoặc nói kiếm tiền về sau bị ngược lại màn che ( ngược lại hội ) cho nên không nên cùng hội hoặc mượn tiền cho hắn người
< tật ách là Huynh tới tài > Huynh làm hóa lộc nhập [ Huynh tới tài ] ( huynh đệ hòa hợp đãi mình tới tài )
Huynh làm bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản quan ]( Tân Mùi ) trùng phá liêm trinh lộc năm sinh ( lộc năm sinh bị kiềm chế ) song kị trùng [ bản phu ]
Bất kỳ cung vị hóa kị nhập [ phụ tật phu Quan tử điền ] đưa tới nạn cướp nghiêm trọng
( bất luận cái gì can cung hóa kị nhập Quan trùng phu hoặc nhập tài trùng phúc )
Cung phu thê cùng cung phúc đức ( một dạng, là kết hôn hạn ) như bị trùng phá thì nội tâm buồn khổ cảm xúc mất khống chế thần kinh khẩn trương
Tha cung làm hóa kị nhập ngã cung hội lộc năm sinh này là [ kỵ trảo lộc ] biểu hiện tha cung muốn lợi dụng ngã cung tới lộc năm sinh đồ mưu chỗ tốt
Thiên mệnh an bài [ tử nữ ] cùng [ huynh đệ ] thiên nhân hợp nhất nắm thiên chi khí ngay cả...cũng hết lần này tới lần khác vui mừng cùng huynh nô hợp tư hợp tác giao tế
< phu thê là Quan tới thiên > mệnh chủ tương vọng tài năng ở trên sự nghiệp có chỗ khai sáng có chỗ làm
Phải theo như lại [ tử nữ ] cùng [ huynh đệ ] không đường chọn lựa cung phu thê ( đinh sửu ) thiên phủ + thiên khôi đà la thiên phủ gặp sát bất ổn định

Hoặc mượn tiền cho hắn người tự mất khống chế thần kinh khẩn trương

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh giúp việc nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !