Dần cung Rơi Huynh đệ ( nhâm dần ) Tham lang Âm sát

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 449

Dần cung rơi huynh đệ ( nhâm dần ) tham lang âm sát


[ dần cung tứ hóa ] [ huynh đệ ]
Nhâm dần
[ huynh đệ ]( nhâm dần ) tham lang + âm sát
Chánh nhãn 196
[ huynh đệ ] ở [ dần ] nhân vị này là nhân sinh họa phúc vị trí
Huynh đệ tọa tham lang lại ở mã địa
Âm sát nhập huynh đệ huynh đệ tỷ muội ngờ vực vô căn cứ đặt nặng tâm vào khá là khó giao tiếp phối hợp có tranh chấp lớn tuổi hơn sau bắt đầu có bình thản đối đãi nhau
[ tử nữ ]( nhâm tí ) vũ khúc tự hóa kị thiên phủ + địa không
[ tử nữ ] ở [ tử ] thiên vị nắm thiên chi khí vui mừng cùng chúng sinh ra đầu tư hợp tác giao tế
Tử nữ biểu hiện tử nữ đào hoa giao tế tiếp khách đầu tư hợp tác cổ đông các loại vấn đề


Tử làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( ất tị ) gặp thiên lương tự hóa quyền này là [ lộc xuất ] ( hóa lộc gặp tự hóa thì biến không )
Tử làm nhâm vũ khúc tự hóa kị khác thậm chí chủ tử nữ chết yểu hoặc lưu sinh
Vũ khúc tự hóa kị nhâm biểu hiện tử nữ không nhiều hoặc tử nữ cá tính nôn nóng không mở lãng bất thính thoại
Gặp Sát Hình Kỵ , đại vận lưu niên sao hóa kỵ trùng , lục thân không hề hạnh , hoặc nguyên nhân chính lục thân mà phí của
Địa không tọa cung tử nữ tử nữ không đắc lực không được tử nữ tới phụng dưỡng tử nữ thường không ở phía sau biên
Hoặc tử nữ sợ chết yểu hoặc là thảo trái quỷ bại gia đình
Nhâm ( nhân chi người ) từ thị cao tư tưởng là độc lập cách dựa vào trời tự lập ( dựa vào mình ) hoặc nói dựa vào trời tới ấm
Nhâm thủy thông sông nhiệt tình bành trướng dù thông minh nhưng mặc cho tính lạc quan hướng ngoại có văn có võ hòa hợp nắm giữ thời cơ cùng mưu lược bỏ
Bởi vì can nhâm thiên lương hóa lộc cho nên mệnh chủ tính cách mang theo ngạo khí lại từ thị khá cao ( tự phụ ) cũng khá là bá đạo ( nhiều chiếm người tiện nghi )
Can nhâm nhược rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ huynh đệ dịch mã bôn ba

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh giúp việc nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !


Huynh làm nhâm thiên lương hóa lộc nhập [ bản phúc ]( ất tị ) gặp thiên lương tự hóa quyền này là [ lộc xuất ] ( hóa lộc gặp tự hóa thì biến không )
Huynh làm nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ vở ]( mậu tử ) gặp tự hóa kị cấu thành [ thoái mã kị ] này hóa kị thối lui đến [ bản tật ]( canh tuất )
Giải thích thành [ Huynh làm hóa kị nhập bản tật ] nói rõ
< tật ách là Huynh tới tài > Huynh làm vũ khúc hóa kị nhập tật [ Huynh tới tài ] biểu hiện huynh đệ tổn tài hoặc tính tình không tốt, khó coi
Không thể nhập phụ mẫu tật ách phu thê Quan lộc bốn loại chánh vị ( lấy tật ách chủ yếu )
Nhược phi hóa kỵ nhập tứ chính vị trí thì là "Cướp số" huynh đệ có tổn hoặc mang theo bệnh duyên niên
Trùng phụ mẫu chủ huynh đệ cùng phụ mẫu không duyên nên qua kế hắn phòng
Khác ( mẫu thân cung vị ) mẫu thân chi nhân làm ảnh hưởng mệnh chủ thân khỏe mạnh trạng huống hoặc duyên phận gầy
Huynh làm vũ khúc hóa kị nhập tật ( canh tuất ) trùng [ bản phụ ]( giáp thìn ) này phi hóa kỵ nhập phụ tật tuyến
Này phi hóa kỵ nhập phụ tật tuyến ( nạn nạn tuyến ) : sẽ có nạn nạn
Biểu hiện 1. Huynh đệ ( hoặc mẫu thân ) hoặc phối ngẫu cha mẹ hội quan tâm mệnh chủ chi thân thể cũng hội quấy nhiễu kỳ tâm kỳ
2. Này mệnh chủ tới tính tình trời sinh cảm xúc nóng uất dễ dàng thần kinh khẩn trương hoặc mất ngủ
< nhược lấy Huynh làm vũ khúc hóa kị nhập tật ( canh tuất )" kị chuyển lộc chuyển kị "Quan sát >
[ kị chuyển lộc ] tật làm canh thái dương hóa lộc nhập [ bản phu ]( quý sửu ) gặp thái âm lộc năm sinh lại tự hóa khoa
Mà [ kị chuyển kị ] tật can canh thiên đồng hóa kị cũng nhập [ bản tài ]( tân hợi ) trùng [ bản phúc ] tượng này huynh đệ tự tìm phiền não trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh giúp việc nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !