Dần cung Rơi Phụ mẫu ( giáp dần ) Tọa Tham lang sinh ra lộc Nguyệt mã Âm sát

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 387

Dần cung rơi phụ mẫu ( giáp dần ) tọa tham lang sinh ra lộc nguyệt mã âm sát


[ trời ] khai với tử đức vị trí biểu hiện tiên thiên tới phúc trạch
[ địa ] tịch với sửu tài vị trí biểu hiện hậu thiên tới hưởng thụ
[ người ] sinh tại dần chủ sự biểu hiện một đời người cát hung thị là suy tính vận mệnh được trọng điểm
Phụ mẫu
Mệnh chủ cả đời này cùng cấp trên phụ mẫu trưởng bối tới quan hệ ảnh hưởng quá sâu hoặc nói cũng nhận tật ách hình bóng hưởng
Khác phụ mẫu cũng là văn thư vấn đề hoặc công gia cơ cấu hình bóng hưởng từ quan phụ mẫu can tứ hóa có dự đoán cát hung
Gặp cát tinh phụ mẫu êm xuôi không tai thương có an nhàn
Gặp hung thần thì phụ mẫu bất lợi


[ cung phụ mẫu dần vị trí tứ hóa ]
Huynh đệ ( giáp tý )
Công phu 331
< bản mệnh lệ dương nữ nhân nông 1948 0 7/15 vị lúc sinh ra kim tứ cục thất tinh tại phụ ( giáp dần ) >
< kiểm thị [ cung phụ mẫu ]( giáp dần ) tọa tham lang sinh ra lộc + nguyệt mã âm sát >
Cung phụ mẫu biểu hiện phụ mẫu cấp trên trưởng bối [ nô tới tài ]( chúng sinh chi tài ) hoặc công gia cơ cấu sự tình
Ở [ dần ] [ người ] vị trí cũng là chủ đạo mệnh chủ cả đời họa phúc không rời kể trên tới phạm vi
Cung phụ mẫu tọa tham lang sinh ra lộc + nguyệt mã dự đoán phụ mẫu có tiền
< phụ mẫu là nô tới tài > tọa tham lang sinh ra lộc cũng biểu hiện chúng sinh ra đối với mệnh chủ không tệ cũng hội lấy tiền tài giúp mệnh chủ
< huynh đệ là huynh mệnh > tọa vũ khúc tự hóa khoa biểu hiện bạn bè bối trung quý nhân nhiều bằng bối nhiều tương trợ ít có lợi hại xung đột
Hoặc biểu hiện huynh đệ ôn hòa có tu dưỡng thông minh hữu học thức
< huynh đệ là phụ phu quân > này là mẫu thân được cung vị gặp tự hóa khoa cũng biểu hiện mẫu thân hòa ái dễ thân

// ]]>


Thất tinh định điểm rơi cung phụ mẫu ( giáp dần ) tọa tham lang sinh ra lộc nguyệt mã âm sát
Biểu hiện mệnh chủ cả đời sinh hoạt hàng ngày được cát hung đều cùng phụ mẫu cấp trên hoặc công gia cơ cấu được vấn đề tức tức tương quan
Cung phụ mẫu tọa sinh ra lộc biểu hiện phụ thân nhân duyên tốt còn có tài hoa
Sinh ra lộc nhập phụ mẫu đối với phụ mẫu sâu duyên khá là hiếu thuận có trưởng bối duyên mệnh chủ dễ có được trưởng bối thưởng thức coi trọng cùng đề bạt
Sinh ra lộc nhập phụ mẫu mệnh chủ thường có cha mẹ tài sản hoặc phụ mẫu trường bên trên đối với mình tốt
Luận phụ mẫu biểu hiện phụ mẫu nhạc quan thông minh có tài có phát tài gia cảnh chuyển tốt phụ mẫu giữa tình cảm tốt
Luận văn thư mệnh chủ thiện trường văn thư
Khác chủ trời sanh tư chất khá là tốt nhưng không quan hệ khảo vận
Âm sát nhập phụ mẫu nhược luận văn thư mệnh chủ còn nhỏ việc học hành không được thuận lợi nhuận phản nghịch vi quy các loại sự tình
[ bản phụ ] tại dần ( người ) cùng [ bản huynh ] tại tí ( trời ) đều giáp can lại là thiên nhân hợp nhất lấy [ bản mệnh ] tại sửu ( địa ) là môi giới
Bạn cố tri mệnh chủ đối với phụ mẫu tới theo như lại tính vô cùng trọng
[ bản phụ ]/[ bản huynh ] đều giáp can liêm trinh hóa lộc nhập [ bản tật ]( canh thân )
[ bản phụ ]/[ bản huynh ] đều giáp can thái dương hóa kị nhập [ bản mệnh ]( ất sửu )
Kể trên lưỡng hóa tượng biểu hiện mệnh chủ rất được phụ thân cùng mẫu thân tới sủng ái
< kiểm thị [ cung tật ách ]( canh thân ) liêm trinh độc tọa >
Liêm trinh ( tù ngôi sao bị liệt hóa ) nhập tật ách lòng thái tính tình vững chắc chấp tính mới di chuyển đãng tốt thắng tranh tên đoạt lợi nhuận
[ bản tật ] canh can thái dương hóa lộc nhập [ bản mệnh ] ( ất sửu ) gặp thái âm sinh ra quyền lại tự hóa kị hình thành [ lộc kị ] trùng [ bản phụ ]
[ bản tật ] canh can thiên đồng hóa kị nhập [ bản phu ] ( quý hợi )

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh nền nã bình chú một đỡ đầu ! Cảm ân! ! !