Dần cung Rơi Phu thê ( bính dần ) Tọa Thiên cơ tự hóa quyền Thái âm Thiên diêu Hoả tinh

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 364

Dần cung rơi phu thê ( bính dần ) tọa thiên cơ tự hóa quyền thái âm thiên diêu hoả tinh


[ dần cung tứ hóa ] cung phu thê ( bính dần )
Bính dần
Cung phu thê ( bính dần ) dần vị trí chủ nhân sự tình cả đời họa phúc vị trí cùng tình cảm hôn nhân tức tức tương quan
Chánh nhãn 41 0
Cung phu thê chủ tình cảm cùng hôn nhân được cung vị
Bính ( thiên chi người ) nam mệnh khá là có thể được nữ nhân trợ giúp ( nữ nhân quý nhân ) ( thê trợ giúp mẫu trợ giúp hoặc nữ tính cùng làm việc hoặc nữ tính hộ khách )
Bính hỏa mãnh liệt có xúc động ái biểu hiện cá tính vội vàng xao động tâm địa nhiệt thành lại ngay thẳng nhưng lao lục
[ bính hỏa mãnh liệt khi sương vũ tuyết có thể đoán canh kim gặp tân trái lại sợ hãi thổ chúng sinh ra từ thủy càn rỡ hiển tiết hổ mã cẩu hương giáp đến thành diệt ]
Bính can nhược rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ phối ngẫu dịch mã bôn ba


1. Nhược lấy cung phu thê là [ thể ]
Mà lấy [ cung tật ách ] là [ dụng ] < tật ách là phu tới tử > ( phối ngẫu tới đào hoa vị trí ) tật can tứ hóa
Tật can ất thiên cơ hóa lộc thái âm hóa kị nhập [ bản phu ]( bính dần )
Lộc kị tại cung phu thê chiến khắc tượng này chỉ để ý tính dục tới thỏa mãn
Nam nữ mệnh đều biểu hiện đời sống tình cảm thường tua tủa hợp hợp hôn nhân nan bền bỉ ( thường hoán thê hoặc hoán phu )
Tật can ất thái âm hóa kị nhập [ bản phu ]( bính dần ) gặp thiên cơ tự hóa quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ]
Biểu hiện mệnh chủ lòng của thái ( hoặc thân ) theo như lại trứ phối ngẫu ( tính nhu cầu ) nhưng là phân tranh nhiều khó khăn trắc trở nhiều

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì võng đứng hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh giúp việc nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !


2. Nhược lấy cung phu thê là [ thể ]
Mà lấy [ cung mệnh ] là [ dụng ] < cung mệnh là phu tới phúc > ( phối ngẫu tới phúc khí vị trí ) mệnh can tứ hóa
Mệnh can mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản huynh ] này hóa tượng biểu hiện kết giao tới khác tính hoặc phối ngẫu đều thuộc tiếp khách lên trong chốc lát đào hoa
( tham lang hóa lộc biểu hiện tửu sắc đào hoa vân vân )
Mệnh can mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản phu ]( bính dần ) gặp thiên cơ tự hóa quyền hình thành [ quyền kị dây dưa ] này biểu hiện hôn nhân duyên không rõ ràng
Không nên tảo hôn nếu không dễ dàng chia ly
Biểu hiện mệnh chủ tự thân thiếu phối ngẫu tới trái lại tương hỗ tranh chấp nhiều tình cảm kinh doanh làm nhiều công ít
3. Lấy cung phu thê từ là thể dụng quan sát ( lấy cung phu thê tứ hóa mà quy thể với phu thê lấy luận đoán )
< lấy [ cung phu thê ] từ là thể dụng quan sát >
Phu can thiên đồng hóa lộc nhập thiên chiếu mệnh < thiên di là phu tới tài > chiếu [ phu tới phúc ] thì biểu hiện hôn nhân duyên sớm phát
< thiên di là quan tới phúc > phu can lộc nhập thiên biểu hiện phối ngẫu có thể lấy tiền vàng trợ giúp mệnh chủ sự tình nghiệp
Phu can liêm trinh hóa kị nhập điền < điền trạch là phu tới nô > hoặc < điền trạch là nô phu quân >
Biểu hiện phối ngẫu hội thông đồng có phụ phu quân hoặc gặp khác nghĩ thiên
Hoặc nói phu thê giữa thường có gia đình tranh chấp nhược tảo hôn nhân dễ dàng ly dị trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì võng đứng hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh giúp việc nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !