Dần cung Rơi Phu thê ( bính dần ) Tọa Tử vi thiên phủ Nhập thủ

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 685

Dần cung rơi phu thê ( bính dần ) tọa tử vi thiên phủ nhập thủ


[ dần vị trí cung phu thê ] bính dần
Tài bạch ( bính tý )
[ dần cung ] là [ nhân chi vị trí ] chủ nhân sự tình là quan sát mệnh chủ vận mệnh lành dữ trọng điểm
Cung phu thê ( bính dần ) trùng điệp đại quan +[ lưu tật 67] ( thuận hành đệ thất đại hạn [ thiên mệnh ] đi vào [ bản thiên ]( giáp tuất ) )
Phu bính làm thiên đồng hóa lộc nhập [ bản nô ]( quý dậu ) trùng điệp [ đại huynh ]+[ lưu phúc 67]
[ bản nô ] [ lưu phúc 67] thiên nhân hợp nhất [ đại huynh ] làm môi giới nói rõ mệnh chủ là chúng sinh ra ( bằng hữu ) sự tình đổ bên trên phúc phận đi mạo hiểm hiểm
< nô bộc là phu nhanh > can của phu thiên đồng hóa lộc nhập nô [ phu nhanh ] biểu hiện phối ngẫu quan tâm thân tâm của chính mình
Can của phu thiên đồng hóa lộc nhập nô biểu hiện phối ngẫu đối với bằng hữu thái độ tốt sẽ chiếu cố chiêu đãi mệnh chủ được bằng hữu
Lưu ý can của phu hóa lộc hóa kị tới rơi cung cách xa nhau bốn cách cấu thành [ tứ phượng ] tới đối đãi cùng biến hóa


< nhược lấy [ người bị tứ hóa ] [ lộc chuyển kị ] quan sát >
Nô làm quý tham lang hóa kị nhập bản mệnh ( mậu thìn ) gặp tham lang sinh ra quyền lại tự hóa lộc song kị trùng bản thiên [ lưu điền 67] lưu ý phá khố tổn tài
Nô làm hóa kị nhập mệnh biểu hiện bằng hữu thỉnh thoảng trèo duyên mệnh chủ muốn leo quan hệ bằng hữu nhiều tiểu nhân hội tổn ngã tài
Phu bính làm liêm trinh hóa kị nhập bản phúc ( canh ngọ ) trùng điệp [ đại tài ] +[ lưu Huynh 67]
[ bản phúc ] [ lưu Huynh 67] thiên nhân hợp nhất lấy [ đại tài ] là môi giới nói rõ phúc phận thụ trùng e rằng sẽ tổn tài
< phúc đức là phu tới Quan > can của phu liêm trinh hóa kị nhập phúc phi hóa kỵ nhập [ phu tới Quan ] chủ phối ngẫu bận rộn mệnh nhàn không được hội chủ động kiếm chuyện làm
< tài bạch là phu phu quân > can của phu liêm trinh hóa kị nhập phúc trùng tài bạch
Biểu hiện phối ngẫu đối với mệnh chủ tới tài nguyên không trợ giúp lại chi tiêu tiền tài huy bỗng nhiên ( phá hoại bất lợi )
Can của phu liêm trinh hóa kị nhập phúc nam nữ trước hôn nhân có nhân quả trái quan hệ rằng rịt nhiễu loạn hôn nhân sau hôn nhân sợ phối ngẫu có việc
( có kinh đại hạn cung phu thê làm tứ hóa luận có thể phát sinh sự tình )

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh giúp việc nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !