Dần cung Rơi Phu thê ( canh dần ) Cung vô chính diệu ( mượn ngôi sao Thiên đồng sinh ra lộc lại tự hóa lộc Thiên lương Âm sát )

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 368

Dần cung rơi phu thê ( canh dần ) cung vô chính diệu ( mượn ngôi sao thiên đồng sinh ra lộc lại tự hóa lộc thiên lương âm sát )


Canh dần
Cung phu thê rơi ( canh dần ) dần chủ nhân sự tình biểu hiện mệnh chủ cả đời họa phúc cùng tình cảm hôn nhân tức tức tương quan
[ dần cung tứ hóa ] [ cung phu thê ]( canh dần ) cung vô chính diệu ( mượn tinh thiên cùng sinh ra lộc lại tự hóa lộc thiên lương )
Biểu hiện cả đời tới họa phúc tất cùng tình cảm hôn nhân tức tức tương quan
Phu thê ( canh dần ) cung vô chính diệu bày này cung vị có một ít khuyết điểm
Phu can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản quan ]( bính thân ) trùng phá thiên cùng sinh ra lộc lại tự hóa lộc hình thành [ song kị ] về trùng [ bản phu ] này là hung tượng
[ đại hạn cung mệnh ] đi vào [ bản phu ] thì hội hình thành [ tuyệt mệnh lộc ] phối ngẫu có tổn
Phu thê cung vô chính diệu có khác tụ thiếu ly nhiều hoặc không phu thê hoặc gấp hai lần
Lục thân nhược thất bại cung này lục thân nan có đã lâu trợ lực lẫn nhau tới quan hệ không được thật tại phác sóc mê ly lại không chịu dựa vào
( trần tuyết đào đại sư quan điểm )
Phu thê thất bại cung phu thê giữa hư không không được thực ( khó có thể hình dung không được thực cảm giác ) hư không không giúp được gì hoặc khó có thể nắm lấy biến hóa đột nhiên


Phu can thái dương hóa lộc nhập thiên ( mậu tuất )
< thiên di là phu tới tài > phu can lộc nhập thiên [ phu tới tài ]
Phu thê duyên sớm tình cảm tốt trợ giúp kiếm tiền khác chiếu mệnh phối ngẫu đối đãi tốt
Lại lộc nhập thiên di ( phu thê tới tài bạch ) phối ngẫu đối đãi tiền tài khá là là nhạc quan nhẹ nhõm
Nữ nhân mệnh khác chủ có ly hôn giống ( bởi vì tiền tài duyên phận bên ngoài )
Phu can lộc nhập thiên mà phu can phi hóa kỵ nhập quan bên ngoài hóa lộc hóa kị cách xa nhau tam cách hình thành [ tam kỳ ]
[ lộc chuyển kị ] thiên can mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản tài ]
< tài bạch là thiên tới phúc > thiên can hóa kị nhập tài trùng phúc biểu hiện bên ngoài tài vận không được thuận toại không phúc có thể hưởng
Phu can thiên đồng hóa kị nhập quan ( bính thân ) trùng phá thiên cùng sinh ra lộc lại thiên lương tự hóa lộc song kị về trùng [ bản phu ]
Nhược đại hạn đi vào [ bản phu ] thì hình thành [ tuyệt mệnh lộc ] tiểu tâm phối ngẫu lưu không được tới khả năng
Phối ngẫu can thiệp mệnh chủ chuyện của nghiệp hoặc công việc không thực trợ giúp lại thường bởi vì nhân sự không êm thấm
Hoặc những nhân tố khác thường hoán công việc thay đổi nghề nghiệp điều chức hoặc thiên di
Biểu hiện phối ngẫu tham gia sự nghiệp kinh doanh nhưng không trợ giúp hơn nữa lưu không được phối ngẫu giống ( trùng phu thê thuộc rõ ràng được phu thê cách ngại nhân tố )

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì võng đứng hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh giúp việc nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !


Nhược quan lộc tọa sinh ra kị ( người sinh năm canh thiên đồng sinh ra kị ) cấu thành phu thê "Nghịch thủy kị" phối ngẫu tương trợ phu thê hòa hài không ngoại tình
Nữ nhân mệnh có nguyên nhân phu mà quý cũng có trượng phu lưu không được tới khả năng
Từ trùng [ bản phu ] biểu hiện nhân sự không hợp hoặc thường hoán công việc
Dương gái lớn hạn nghịch hành thứ ba đại hạn (22~31) [ đại hạn cung mệnh ] đi [ bản phu ]( canh dần )
[ thiên mệnh ] là mệnh can thiên lương hóa lộc chỗ chiếu ( thái âm tọa mệnh nhâm thìn bính năm sửu lúc sinh ra )
Lưu ý mệnh can nhâm thiên lương hóa lộc nhập quan ( bính thân ) gặp thiên đồng sinh ra lộc thiên lương tự hóa lộc [ lộc xuất lộc ] này là gia tốc [ lộc xuất ] ( chính là là tổn tới hung tượng )
Mệnh can thiên lương hóa lộc nhập quan chiếu phu
Lưu ý phu can canh thiên đồng hóa kị nhập quan trùng phá thiên cùng sinh ra lộc lại tự hóa lộc song kị từ trùng [ bản phu ]
Dương gái lớn hạn thuận hành thứ ba đại hạn (22~31) [ đại hạn cung mệnh ] đi [ bản phu ]( canh dần ) là mệnh can thiên lương hóa lộc chỗ chiếu
Mà mệnh can nhâm vũ khúc hóa kị nhập [ bản nô ]( đinh dậu )
< nô bộc vi phu tới tật > lại là [ đại hạn tật ách ] cung cho nên thứ ba đại hạn nhất định kết hôn
Thứ ba đại hạn (22~31) [ đại hạn cung mệnh ] đi vào [ bản phu ]( canh dần ) thì :
[ thiên mệnh ] canh can thiên đồng hóa kị nhập [ bản quan ] trùng phá thiên cùng sinh ra lộc song kị từ trùng [ đại hạn cung mệnh ] cấu thành "Tuyệt mệnh lộc "
Bởi vậy thứ ba đại hạn tuy có hôn nhân duyên kết hôn nhưng cũng đưa hạn nội chết biệt
Lưu niên 26 [ lưu cung mệnh ] tại [ bản nô ]( đinh dậu )
Bên ngoài [ lưu phu 26] cùng [ bổn điền ] cùng [ đại hạn phu thê tới tật ]( đại hạn nô bộc ) trùng điệp với ( ất vị )
[ lưu phu ] can ất thiên cơ hóa lộc nhập [ bản tài ]( canh tử ) trùng điệp [ đại hạn phu thê ] cùng [ lưu niên 26 tới điền trạch ] ( mệnh chủ nhà )
Lại [ lưu phu ] ất can thái âm hóa kị nhập [ bản mệnh ]( nhâm thìn ) trùng điệp [ đại phúc ] cùng [ lưu tật 26] đều vì ta cung cho nên năm đó kết hôn
< kiểm thị thứ ba đại hạn phu thê ( canh tử ) tại [ bản tài ]>
[ đại phu ] canh can thái dương hóa lộc nhập [ bản thiên ]( mậu tuất )
[ lộc chuyển kị ] lấy mậu can chuyển kị thiên cơ hóa kị nhập [ bản tài ]( canh tử ) trở lại [ đại hạn phu thê ] này kị trùng [ bản phúc ]( giáp ngọ )
[ bản phúc ]( giáp ngọ ) là [ lưu niên 28 chi lưu tật ] này là không lành tới thùy tượng một trong
Lại [ đại phu ] canh can thiên đồng hóa kị nhập [ bản quan ]( bính thân ) trùng phá thiên đồng sinh ra lộc lại tự hóa lộc song kị trùng [ bản phu ] lấy nhỏ trùng đại tai trọng
[ kị chuyển kị ] quan can bính liêm trinh hóa kị nhập [ bản phụ ] hội liêm trinh sinh ra kị song kị trùng [ bản tật ]( tức lưu niên 28 cung mệnh )
Này là chẳng lành tới thùy tượng thứ hai mệnh chủ chi phối ngẫu nhiên ( trượng phu ) năm đó tai nạn xe quá thế trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì võng đứng hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh giúp việc nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !


[ lưu niên 28 đẩu quân ] tại ( đinh dậu )( đinh can ngũ hổ độn nhâm )
Can nhâm vũ khúc hóa kị nhập ( đinh dậu ) là ([ lưu phu ] +[ đại tật ] +[ bản phu tới tật ]) cho nên dự đoán bên ngoài phối ngẫu năm ấy thân có việc
< lại cùng vũ khúc tọa đinh can >
[ kị chuyển kị ] đinh can cự môn hóa kị nhập [ bản phúc ]( giáp ngọ ) gặp kình dương trùng điệp [ lưu tật 28]
Trùng [ bản tài ]( canh tử ) cùng [ đại hạn phu thê ] cho nên đề cử lưu niên 28 chồng của cô thân cướp số tới [ ứng số ] năm
< lại kiểm thị lưu niên 28[ lưu phu chi kiếp mấy vị ]( bính thân )([ lưu phu tới huynh ]) >
[ lưu phu tới huynh ] bính can thiên đồng ( sinh ra lộc ) tự hóa lộc ( lộc xuất là tổn )
[ lưu phu tới huynh ] bính can liêm trinh hóa kị nhập [ bản phụ ]( quý tị ) gặp liêm trinh sinh ra kị mà thành song kị lại tự hóa kị trùng [ bản tật ]
Trùng [ bản tật ]( trùng điệp [ lưu mệnh ]) cùng [ lưu phu tới phúc đức ]( thọ nguyên ) trùng điệp cho nên năm đó phối ngẫu cướp số khó chạy
< lại kiểm thị thứ ba đại hạn [ đại hạn cung mệnh ] tới [ tứ chính vị trí ]:>
[ đại hạn cung mệnh ] canh thiên đồng hóa kị nhập ( bính thân )[ đại hạn thiên di ] về trùng [ thiên mệnh ]
[ đại hạn thiên di ] bính liêm trinh hóa kị nhập ( quý tị )[ đại hạn điền trạch ] trùng [ thái tử ]
[ đại hạn tử nữ ] kỷ văn khúc hóa kị nhập ( quý tị )[ đại hạn điền trạch ] trùng [ thái tử ]
[ đại hạn điền trạch ] quý tham lang tự hóa kị trùng [ thái tử ]
Trở lên đại hạn cung mệnh tứ chính vị trí hóa kị trùng tứ chính vị trí chủ biến chủ tai nạn
Trở lên suy luận bản mệnh [ phu thê cách ]( không gian thùy tượng ) đang đại hạn đi vào [ bản phu ]( thứ ba đại hạn thời gian ) này là ứng số
Lại lưu niên 3 0 [ lưu mệnh ] tại [ vở ]( tân sửu ) ý tưởng đào hoa tử nữ
Lại trùng điệp [ đại hạn huynh đệ ]( giường ngủ ) bên ngoài [ lưu mệnh ] tân can cự môn hóa lộc nhập [ bản phúc ]( trùng điệp [ đại quan ]+[ lưu nô ])
Mà [ lưu mệnh ] tân can văn xương hóa kị nhập [ bản nô ]( đinh dậu )
< nô bộc vi phu tới tật > trùng điệp [ lưu tài ] cùng [ đại tật ]( trở lên đều nhập ngã cung ) cho nên năm đó mệnh chủ cùng người ở chung lại sinh ra nữ nhân trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì võng đứng hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh giúp việc nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !