Dần cung Rơi Phu thê ( canh dần ) Tọa Cung vô chính diệu Địa kiếp Thiên hình Nhập thủ

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 57 0

Dần cung rơi phu thê ( canh dần ) tọa cung vô chính diệu địa kiếp thiên hình nhập thủ


[ dần cung tứ hóa ] phu thê ( canh dần )
Phu thê
Tại thê cung này mệnh cả đời này chồng của cô thê hoặc vận đường ( quan lộc ) tới quan hệ ảnh hưởng cả đời cát hung
( tạ từ cung can tứ hóa suy luận cát hung )
Hoặc cần mượn nhờ phu thê chi lực hoặc mệnh chủ sinh hoạt quần nhau với phu thê quan lộc giữa
Gặp cát tinh thì thê thiếp đẹp không tai khắc hoặc có phối ngẫu ( khác tính ) tới trợ giúp khai sáng đường bằng phẳng có thể thành công
Gặp hung thần thì thê thiếp có tai nạn
Bản mệnh thê cung nếu có khắc thê nhân gặp sát chủ bên ngoài năm tù thương thê thiếp
Nếu không khắc thê nhân gặp sát có đoạn bên ngoài năm có tai


[ dần cung tứ hóa ] phu thê ( canh dần )
Công phu 243
B. Nam mệnh ( phu ) [ cung phu thê ]( canh dần ) cung vô chính diệu địa kiếp thiên hình nhập thủ
Ở [ dần ] [ người ] vị trí biểu hiện phu thê hoặc đời sống tình cảm đưa là cả đời họa phúc vị trí
Phu can canh thái dương hóa lộc nhập [ bản quan ]( bính thân ) biểu hiện phối ngẫu ( thê ) đối với mệnh chủ sự tình nghiệp có trợ giúp
< lấy [ phối ngẫu ] chi giác độ mà nói >
< quan lộc là phu tới thiên > phu can lộc nhập quan là lộc nhập phối ngẫu được thiên di
Phu can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản phúc ]( giáp ngọ ) trùng phá thiên cùng sinh ra lộc hình thành [ song kị ] trùng [ bản tài ]
Phu can phi hóa kỵ nhập phúc biểu hiện phối ngẫu ( thê ) quấy nhiễu mệnh chủ tới tinh thần
Trùng [ bản tài ] thì biểu hiện phối ngẫu ( thê ) hội để mệnh chủ tổn tài
< lấy [ phối ngẫu ] chi giác độ mà nói > mệnh chủ tới [ cung phu thê ] là phối ngẫu [ phu mệnh cung ]
< phúc đức là phu tới quan > trước kia thiên đồng sinh ra lộc tại phúc đức [ phu tới quan ]
Phu [ phu mệnh ] can hóa kị nhập phúc [ phu tới quan ] gặp thiên đồng sinh ra lộc
Tượng này là [ kị bắt lộc ] ( lấy được lộc tốt hơn xử ) biểu hiện phu ( phối ngẫu thê ) rất hội hưởng thụ
Phu can lộc nhập quan mà phi hóa kỵ nhập phúc lộc kị tới rơi cung cách tam cách này là [ tam kỳ ] tới đối đãi cùng cát hung
< bởi vì phu thê được góc độ khác biệt phu can hóa lộc hóa kị được giải thích cũng có chỗ phân biệt >
Phu can lộc nhập [ quan ] này là lộc nhập mệnh chủ ( phu ) được [ quan ] lại là lộc nhập phối ngẫu ( thê ) được [ thiên ] chiếu phối ngẫu được [ mệnh ]
Phu can phi hóa kỵ nhập [ phúc ] này là phi hóa kỵ nhập mệnh chủ ( phu ) được [ phúc ] trùng mệnh chủ ( phu ) được [ tài ]
Lại là phi hóa kỵ nhập phối ngẫu ( thê ) được [ quan ]
Từ kể trên phân tích : phu can hóa lộc đối với [ phu ( mệnh chủ )] ( lộc nhập quan ) mà [ thê ( phối ngẫu )] thì ( lộc chiếu mệnh )
Phu can hóa kị đối với [ phu ( mệnh chủ )] ( kị trùng tài bằng trùng mình ) mà [ thê ( phối ngẫu )] thì ( phi hóa kỵ nhập quan )
Nói rõ kể trên hóa tượng cho thấy [ phối ngẫu ( thê )] tỉ [ mệnh chủ ( phu )] hung
[ phối ngẫu ( thê )] hội thường tính toán [ mệnh chủ ( phu )] chuyện của nghiệp vấn đề can thiệp sự nghiệp tả hữu tư kim hoạt động dẫn đến tình cảm không thuận

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì võng đứng hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh giúp việc nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !