Dần cung Rơi Phu thê ( canh dần ) Tọa Liêm trinh sinh ra kị Hữu bật

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 377

Dần cung rơi phu thê ( canh dần ) tọa liêm trinh sinh ra kị hữu bật


[ dần cung tứ hóa ] phu thê
Chánh nhãn 165
Canh dần
Cung phu thê can canh ( nhân chi trời ) phối ngẫu bản thân độc lập cách cá tính cương nghị hào sảng có thể ấm người lại không được hắn người tới ấm
Cung phu thê ở dần là mã địa dịch mã bôn ba nhân vị chủ sự cũng là cả đời cát hung họa phúc vị trí
Liêm trinh sinh ra kị tại mã địa là "Tháo dỡ mã kị" là chuyện cảm tình
Sinh ra phi hóa kỵ nhập phu là thiếu tình cảm tới trái hoặc là tình cảm hòa hợp ( chính diện ) hoặc là tình cảm vỡ tan ( phụ mặt )


Phu can thái dương hóa lộc nhập điền ( ất vị ) gặp thái âm tự hóa kị
Phu can hóa lộc nhập [ bổn điền ] biểu hiện phu thê cảm tình tốt cuộc sống gia đình mĩ mãn phối ngẫu đối với bằng hữu đối đãi nhau tốt   đáng tiếc gặp điền can tự hóa kị
< điền trạch là nô phu quân >( ý tức phối ngẫu là chúng sinh chi phối ngẫu ) tượng này bất luận nam nữ đều cũng có cưới biến
Phu can thái dương hóa lộc nhập điền ( ất vị ) ( nhược không gặp điền can thái âm tự hóa kị ) biểu hiện phối ngẫu cố nhà
Cũng biểu hiện mệnh chủ có thể được phối ngẫu được trợ giúp mà đưa sản
Nhược điền can thái âm tự hóa kị sợ mệnh chủ không mong lĩnh thụ phối ngẫu được quan tâm cùng hảo ý nhà vận không tốt chi tiêu quá lớn
Phu can tứ hóa đến cung điền trạch: khác tính mang theo tài lộc đến chủ động truy cầu mệnh chủ đầu hoài tống bão
Phối ngẫu quan tâm gia đình sự việc
< điền trạch chính là phu tới nô > phu can thái dương hóa lộc nhập điền thì phối ngẫu đối đãi bằng hữu quan tâm tốt đối đãi nhau
Khác khác tính mang theo tài lộc đến chủ động truy cầu mệnh chủ đầu hoài tống bão
Phu thê cảm tình tốt cuộc sống gia đình mĩ mãn phối ngẫu đối với bằng hữu đối đãi nhau tốt
Nhưng nhược điền can tự hóa kị hình thành [ lộc kị chiến khắc ] thì gia đình mỹ hảo hóa là ô có
Nữ nhân mệnh phu can hóa lộc nhập điền trạch điền can chuyển phi hóa kỵ nhập tật ách chủ lên trước xa hậu bổ nhóm

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì võng đứng hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh giúp việc nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !


Nữ nhân mệnh phu can hóa lộc nhập điền trạch điền can chuyển phi hóa kỵ nhập phụ mẫu trùng tật ách chủ lên trước xa hậu sẽ không bổ nhóm
Phu can thiên đồng hóa kị nhập phụ ( quý tị ) trùng phá thiên cùng sinh ra lộc cấu thành song kị trùng tật ách ( kỷ hợi )
Nam mệnh biểu hiện phối ngẫu chi thân thể không tốt e rằng có phụ nhân bệnh ( có lẽ tử cung khai đao huyết quang tai )
Khác phối ngẫu không đồng ý mệnh chủ có lòng thái ( phu thê song phương cá tính tính tình khác biệt )
< nhược lấy phu can thái dương hóa lộc nhập điền ( ất vị ) "Lộc chuyển lộc" quan sát >
[ lộc chuyển lộc ] điền ất can thiên cơ hóa lộc nhập [ bản nô ]( đinh dậu ) < nô bộc là điền tới phúc )> biểu hiện nhà vận không tốt chi tiêu quá lớn
< nô bộc là phu tới tật > biểu hiện dù cho phối ngẫu phí tận tâm lực cố gắng kiếm tiền
Mà bên ngoài [ lộc chuyển kị ] điền trạch ất can thái âm tự hóa kị vẫn không cách nào giải quyết gia dụng ( chi tiêu đại ) được vấn đề
< nhược lấy phu can thiên đồng hóa kị nhập phụ ( quý tị ) "Kị chuyển lộc" quan sát >
[ kị chuyển lộc ] phụ can quý phá quân hóa lộc nhập [ bản mệnh ]( nhâm thìn ) biểu hiện phối ngẫu cố ý trợ giúp mệnh chủ
< nhược lấy phu can thiên đồng hóa kị nhập phụ ( quý tị ) "Kị chuyển kị" quan sát >
[ kị chuyển kị ] phụ can quý tham lang hóa kị nhập bản quan ( bính thân ) trùng bản phu phối ngẫu xuất ngoại công việc trợ giúp gia dụng mệt mỏi thân trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì võng đứng hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh giúp việc nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !