Dần cung Rơi Phu thê ( canh dần ) Tọa Thiên cơ Thái âm + thiên việt

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 572

Dần cung rơi phu thê ( canh dần ) tọa thiên cơ thái âm + thiên việt


[ dần cung tứ hóa ]
Công phu 1 0 0
Cung phu thê ( canh dần ) rơi dần vị trí ( nhân vị ) biểu hiện mệnh chủ cả đời này họa phúc bên ngoài chỗ mấu chốt nằm ở đời sống tình cảm cùng sự nghiệp phát triển
Phu cung thiên cơ thái âm + thiên việt ở ( canh dần ) dần chính là nhân vị
Biểu hiện mệnh chủ tới cuộc sống vợ chồng hoặc khác gợi cảm tình quan hệ ưu kém cùng tự thân tới họa phúc hưu cữu tức tức tương quan
Khác < phu thê là Quan tới thiên > biểu hiện sự nghiệp của mệnh chủ phát triển bên ngoài ưu kém cũng là họa phúc vị trí
Canh ( nhân chi trời ) thuộc bản thân độc lập có thể ấm hắn người lại khó được hắn người tới ấm
Phu cung canh thân can canh ( nhân chi trời ) cá tính kiên cường thuộc độc lập khai sáng tự chủ phấn đấu được mệnh cách
Canh kim tráng kiện phú hiệp nghĩa lòng cá tính háo thắng cương nghị hào sảng vui mừng làm náo động có âm mưu lòng cùng phá hoại lực
Can canh thái dương hóa lộc bác ái thiên hạ lại thiên đồng hóa kị tự thân mất phúc ( khó được người ấm ) thành tựu khá là nhiều
Can canh nhược rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ phối ngẫu dịch mã bôn ba
Can của phu canh thái dương hóa lộc nhập [ bản tài ]( canh tử ) gặp thái dương sinh ra quyền lại tự hóa lộc cấu thành [ thoái mã lộc ] này lộc thối lui đến thiên di
Mà can của phu canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản thiên ]( mậu tuất ) hình thành [ lộc kị ] cùng nhập [ bản thiên ]( mậu tuất ) tạo thành [ song kị ] trùng [ bản mệnh ]
Lại trùng phá cự môn lộc năm sinh tượng này bởi vì can của phu mà gây nên biểu hiện phu thê giữa hội bởi vì tài ảnh hưởng tình cảm
Thậm chí huyên náo cưới biến

Trở xuống là đỡ đầu quảng cáo thỉnh giúp việc duy trì website hoạt động chờ mong đã tốt muốn tốt hơn! !

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh giúp việc nền nã bình chú một đỡ đầu quảng cáo ! Cảm ân! Cám ơn ngài! ! !