Dần cung Rơi Phúc đức ( bính dần ) Phá quân Hữu bật

by dương cư sĩ
on 0 6 ba tháng 2 0 17
Điểm kích số: 415

Dần cung rơi phúc đức ( bính dần ) phá quân hữu bật


Phúc đức
Nói rõ mệnh chủ cả đời này được tạo hóa phúc phận hưởng thụ hoặc tổ đức phúc ấm các loại có gì sâu quan hệ khác cũng cùng tài bạch trạng huống có quan hệ
Mệnh chủ hoặc trọng hưởng thụ ham mê hoặc có tổ ấm hoặc phúc phận tạo hóa vân vân huống
Từ bên ngoài cung phúc đức can tứ hóa có suy luận cát hoặc hung
Gặp cát tinh bên ngoài năm an tĩnh
Gặp hung thần thì không yên


[ dần cung tứ hóa ]
Chánh nhãn 282
Bản mệnh ( bính tử ) cung phúc đức ( bính dần ) dần vị trí chủ nhân sự tình là phỏng đoán mạng sống con người vận được trọng điểm
Bính ( thiên chi người ) nam mệnh khá là có thể được nữ nhân trợ giúp ( nữ nhân quý nhân ) ( thê trợ giúp mẫu trợ giúp hoặc nữ tính cùng làm việc hoặc nữ tính hộ khách )
Bính hỏa mãnh liệt có xúc động ái biểu hiện cá tính vội vàng xao động tâm địa nhiệt thành lại ngay thẳng nhưng lao lục
[ bính hỏa mãnh liệt khi sương vũ tuyết có thể đoán canh kim gặp tân trái lại sợ hãi thổ chúng sinh ra từ thủy càn rỡ hiển tiết hổ mã cẩu hương giáp đến thành diệt ]
Bính can nhược rơi dần thân ( nhân chi vị trí ) chủ dịch mã bôn ba
Phúc can thiên đồng hóa lộc nhập tật ( tân vị )
Phúc can thiên đồng hóa lộc nhập tật ách ( tân vị ) lại phúc can liêm trinh hóa kị nhập quan ( mậu thìn ) tượng này
Ngã cung ( phúc ) hóa lộc nhập ngã cung ( tật ) ngã cung ( phúc ) hóa kị nhập ngã cung ( quan ) thuộc cát tượng
Biểu hiện mệnh chủ ý nghĩ bên trên quan tâm như thế nào kinh doanh tốt toàn tâm toàn ý đầu nhập chăm chú tại trên sự nghiệp
Phúc can thiên đồng hóa lộc nhập tật ( tân vị ) hòa hợp đãi thân thể mình phi thường chú trọng thân thể mình được điều dưỡng chiếu hộ
( nhưng ứng chú ý cao huyết áp vấn đề )
Phúc can liêm trinh hóa kị nhập quan ( mậu thìn ) trùng bản phu
Trọng thị sự nghiệp tâm tư đặt ở trên sự nghiệp sự nghiệp lòng trọng nhược gặp tự hóa thì khó có thể như nguyện
< phu thê là phúc tới tài > mệnh chủ truy cầu giữ sự nghiệp làm tốt ( chăm chú sự nghiệp cuồng công việc ) chẳng quan tâm danh lợi
Cũng sơ sẩy tình cảm vợ chồng kinh doanh ( một kị thùy tượng )
< nhược lấy phúc can liêm trinh hóa kị nhập quan ( mậu thìn ) [ kị truy kị ] quan sát >
[ kị truy kị ] quan can mậu thiên cơ hóa kị nhập [ bản huynh ]( ất hợi ) trùng [ bản nô ]
< nô bộc là phu tới tật > trọng thị sự nghiệp tâm tư đặt ở trên sự nghiệp sự nghiệp lòng trọng
Bên ngoài [ kị chuyển kị ] biểu hiện chẳng quan tâm phối ngẫu chi thân thể
[ kị chuyển lộc ] mà quan can mậu tham lang hóa lộc nhập [ bản thiên ]( canh ngọ )
< thiên di vi phu tới tài > biểu hiện mệnh chủ kinh doanh sự nghiệp kiếm tiền cấp phối ngẫu hưởng thụ chi tiêu ( chuyển lộc tri cát hung )
Thiên can canh thiên đồng hóa kị nhập [ bản tật ]( tân vị ) ( tam hóa kị là kết quả )
Cho nên đang thứ sáu đại hạn (52~61) [ đại hạn cung mệnh ] đi vào [ bản tật ]( tân vị ) này là nhân sinh trọng đại tri chuyển liệt điểm
Chuyển lộc tri cát hung ) sinh ra trọng đại tri chuyển liệt điểm

// ]]>

Nếu như ngài có chỗ nhận cùng thỉnh nền nã bình chú một đỡ đầu ! Cảm ân! ! !